Tallink: Toisen neljänneksen tulos odotettua parempi

Tallinkin matkustajamäärä puoliintui heinäkuussa viime vuoden heinäkuusta mutta tuplaantui tämän vuoden kesäkuusta. Tallinkin matkustajamäärä puoliintui heinäkuussa viime vuoden heinäkuusta mutta tuplaantui tämän vuoden kesäkuusta. Kuva: Jori Liimatainen

Tallink-konserni on julkaissut vuoden toisen vuosineljänneksen taloudellisen tuloksensa, johon globaali Covid-19-pandemia on vaikuttanut merkittävästi. Jo toisen kvartaalin matkustaja- ja rahtitilastot osoittivat matkustajamäärän vähentyneen 85 prosenttia ja kuljetettujen rahtiyksiköiden määrän vähentyneen 13 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen useiden reittien keskeyttämisestä suurimmaksi osaksi neljänneksestä.

Huhti- ja toukokuussa puolet yhtiön laivoista eivät liikennöineet, matkustusrajoitukset olivat voimassa suurimman osan neljänneksestä ja vasta kesäkuussa alkoi näkyä jonkin verran paluuta normaaliin. Matkustajamäärä laski ennennäkemättömän 99 prosenttia yhtiön Latvia–Ruotsi-reitillä, 97 prosenttia Viro–Ruotsi-reiteillä, 93 prosenttia Suomi–Ruotsi-reiteillä ja 77 prosenttia Suomi–Viro-reiteillä.

Puolet konsernin liikenteessä olevista laivoista jatkoi pääosin vain rahtikuljetuksia lähes koko vuosineljänneksen. Suurimmat rahtiyksikkövähennykset olivat Latvia–Ruotsi-reitillä, jolla kuljetettiin 89 prosenttia vähemmän rahtia vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna, ja Viro–Ruotsi-reiteillä, joilla rahtia kuljetti normaalin kolmen laivan sijaan yksi laiva, ja yksikkömäärät laskivat 25 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Vuoden toisen vuosineljänneksen kokonaistuotot ovat odotettua paremmat kokonaistuottojen noustessa 65 miljoonaan euroon (256 miljoonaa euroa), mikä tarkoittaa 75 prosentin laskua verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2019. Suurimmat vaikutukset operatiivisten segmenttien kokonaisliikevaihdon laskuun olivat 82 prosentin lasku vuosineljänneksen aikana kauppojen ja ravintoloiden myynnissä (mukaan lukien laivojen kaupat, maissa olevat kaupat sekä ravintolat), jota seurasi lippujen myyntitulojen lasku 81 prosentilla, rahtimyynnin lasku 29 prosentilla ja hotellien myynnin lasku 96 prosentilla.

Konsernin tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja ennen vuoden toista vuosineljännestä oli 2,4 miljoonaa euroa (51 miljoonaa euroa vuoden 2019 toisella neljänneksellä) ja vuosineljänneksen tappio ennen veroja oli 27,4 miljoonaa euroa (voittoa veroja 23 miljoonaa euroa vuoden 2019 toisella neljänneksellä).

Vaikka yhtiön liikevaihto laski yhteensä 75 prosenttia, tiukka kustannusten hallinta, nopea toiminta operatiivisten kustannusten vähentämiseksi ja kotimarkkinoiden valtiontuki takasivat, että myös konsernin myyntikustannukset laskivat vuosineljänneksellä 56 prosenttia, mikä auttoi vähentämään vuosineljänneksen kokonaistappiota.

Vuosineljänneksellä vähennettiin henkilöstön kokonaiskustannuksia 30 miljoonalla eurolla, joista suurin osa koski merihenkilöstön työaikaa ja siten myös vastaavasti palkkaa, ja virolaisten työntekijöiden palkkatukea Viron hallituksen palkkakorvausjärjestelmän kautta. Henkilöstökulujen alenemista tukivat myös Ruotsin ja Latvian hallitusten erilaiset palkkatukijärjestelmät. Tulokseen sisältyy myös 1,9 miljoonaa euroa kertaluonteisia irtisanomiskorvauksia. Irtisanomisten positiiviset vaikutukset konsernin talousarvioon heijastuvat todennäköisesti viimeisellä neljänneksellä.

Vaikka kvartaalin investoinnit olivat pienemmät ja rajoitetut, investoinnit olivat 14 miljoonaa euroa, mukaan lukien investoinnit uuden rahtilaiva Sailorin hankintaan, Silja Serenaden aikaistettuun telakointiin ja teknisiin töihin sekä neljän ensimmäisen Burger King -ravintolan käyttöönottoon Virossa.

– Toisen vuosineljänneksen tuloksemme ovat ehkä jopa hiukan positiivisemmat, kuin odotimme, mutta toki nämä eivät ole tuloksia, jotka oletimme raportoivamme, kun teimme suunnitelmia ja talousarvioita vuodelle 2020. Vuoden toinen kvartaali oli täysin ennennäkemätön ajanjakso paitsi yrityksemme historiassa, myös koko maailmanhistoriassa, johtuen Covid-19-pandemiasta. Kuten olemme koko kriisin ajan sanoneet, pandemia iski ensimmäisenä ja kovimmin maailmanlaajuisesti matkailualaan, joten tänään ilmoittamamme tulokset tämän haastavan ajanjakson ajalta eivät yllätä ketään, kommentoi Tallink-konsernin toimitusjohtaja Paavo Nõgene.

– Kesäkuun kaksi viimeistä viikkoa toivat vihdoin helpotuksia, ensimmäisiä positiivia merkkejä ja kehitystä sen jälkeen, kun matkustusrajoituksia lievennettiin. Otimme toisella kvartaalilla nopealla aikataululla valikoimaamme joukon uusia reittejä erittäin haastavissa olosuhteissa, jotka asiakkaamme ovat vastaanottaneet erittäin hyvin. Nopeus, joustavuus ja päättäväisyys kaikilla markkinoillamme ovat antaneet meille vahvan kilpailuedun kolmannelle vuosineljännekselle. Tällä hetkellä keskitymme tekemään kesäkauden kaksi viimeistä kuukautta niin menestyksekkäiksi kuin mahdollista ja valmistelemme syksyn ja talven kuukausien eri skenaarioita. Vaikka tilanteessa on edelleen paljon epävarmuutta, olemme valmiita reagoimaan nopeasti ja joustavasti pandemiatilanteen muuttuessa ja kansallisten sääntöjen ja määräysten salliessa.

Tallink kuljetti heinäkuussa yhteensä 617 206 matkustajaa, mikä on 50,2 prosenttia vähemmän kuin heinäkuussa 2019, mutta yli kaksinkertainen määrä tämän vuoden kesäkuuhun verrattuna. Kesäkuussa matkustajia oli 280 000.

Yhtiön kaikilla aluksilla kuljetettujen rahtiyksikköjen määrä laski heinäkuussa 2,9 prosenttia, mikä tarkoittaa 29 108 rahtiyksikköä vähemmän verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2019. Eniten rahdinkuljetus on vähentynyt reiteillä Latvia–Ruotsi ja Viro–Ruotsi, joilla liikennöinti on tällä hetkellä edelleen merkittävästi vähäisempää kuin aiempina vuosina. Suomi–Viro-reitillä rahdinkuljetus kasvoi heinäkuussa 2,4 prosenttia ja Suomi–Ruotsi-reitillä 7,1 prosenttia verrattuna viime vuoden heinäkuuhun.

Myös henkilöautojen kokonaismäärä laski vuoden takaiseen verrattuna: heinäkuussa 2019 kuljetettiin 155 297 ajoneuvoa ja vastaavasti tämän vuoden heinäkuussa 118 167 ajoneuvoa.

Kaikki luvut eivät ole vertailukelpoisia, koska osalla reiteistä ei edelleenkään liikennöidä. Normaali reittiliikenne tänä vuonna on jatkunut vain reiteillä Helsinki–Tallinna, Vuosaari–Muuga, Paldiski–Kapellskär ja Turku–Tukholma. Sen sijaan reiteillä Tallinna–Tukholma ja Helsinki–Tukholma liikennöinti on keskeytetty. Riika–Tukholma-reitillä tehtiin heinäkuussa neljä erikoismatkaa, joilla matkustajakapasiteettia oli rajoitettu.

Heinäkuussa yhtiö teki erikoisristeilyjä ja liikennöi uusilla väliaikaisilla reiteillä, mikä jonkin verran auttoi matkustajamäärien palauttamisessa. Uudet reitit, kuten Helsinki–Riika, Turku–Tallinna, Tukholma–Visby, Tallinna–Helsinki–Ahvenanmaa ja Helsinki–Saarenmaa ovat olleet suosittuja ja mahdollistaneet tänä kesänä lähimatkailun uusiin kohteisiin Itämeren ympärillä.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Kunnilla näytön paikka

Kunnat ottavat nyt vastuuta työttömistä.

Työllisyyden kiistelty kuntakokeilu käynnistyy maaliskuun alussa ja kestää reilut kaksi vuotta. Kiistelty se on siksi, että kaikki eivät usko tuloksia saatavan.

Yksittäisten opettajien valintojen merkitys keskeinen opettajien digitaalisten teknologioiden käytössä

Erot suomalaisopettajien digitaalisen teknologian opetuskäytössä paikantuvat pääosin opettajien välisiin eroihin ja vain pieni osa paikantuu koulujen välisiin eroavaisuuksiin. Kunta- tai aluehallintovirastoaluetason tekijät sen sijaan eivät Suomessa selitä opettajien teknologian käytön eroja. Yksilötason selittäjien hallitsevuudella on merkittävä vaikutus opetusalan digitalisaation johtamiseen.

Tekoäly ennustaa jo päiviä ennen, aiheuttaako talvimyrsky sähkökatkoja

Esimerkkitapaukset mallin vahinkoennusteista Tapani- (a), Rauli- (b) ja Pauliina-myrskyissä (c). Värjätyt alueet kuvaavat mallin ennustamia myrskyolioita eli myrskykeskuksen mukana liikkuvia, tietyn tuulennopeuden ylittäviä alueita ja niiden vaarallisuutta (punainen = suuret tuhot, keltainen = pienet tuhot, vihreä = ei tuhoja). Numerot puolestaan kuvaavat toteutunutta vaarallisuusluokkaa. Sähköverkko-operaattorien toiminta-alueet on kuvattu sinisellä.

Suomessa myrskyää kaikkina vuodenaikoina. Myrskyjen katkomat puut saattavat kaataa mennessään voimalinjoja ja vaurioittaa muuntajia, minkä seurauksena sadat tuhannet taloudet kärsivät vuosittain sähkökatkoista.

Kotitalouksien varallisuus kasvanut yli 4 000 euroa vuodessa

Suomalaiskotitalouksien varallisuus kasvoi sijoitustuottojen ansiosta hyvin viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. LähiTapiola Varainhoidon laskeman kotitalouksien varallisuusindeksin mukaan kotitalouksien varallisuus kasvoi 1,8 prosenttia viime vuoden lopulla koko maassa.

Varaudu kevätaurinkoon, pidä huolta tuulilasista

Tuulilasin putsaaminen säännöllisesti myös sisäpuolelta on pieni mutta varsin merkittävä liikenneturvallisuusteko.

Matalalta paistava kirkas kevätaurinko voi häikäistä kuljettajaa etenkin, jos tuulilasi on likainen tai naarmuinen. Liikenneturva kannustaakin autoilijoita huolehtimaan lasipintojen kunnosta ja puhtaudesta. Tuulilasi kannattaa putsata säännöllisesti myös sisäpuolelta.

Empower Wednesday -tapahtumasarja alkaa jälleen helmikuussa

Englanninkielinen tapahtumasarja on suunnattu Turun seudulla asuville kansainvälisille osaajille. Tavoitteena on tukea heidän integraatioprosessiaan ja antaa tietoa ja tukea Suomessa työskentelemiseen ja verkostoitumiseen. Maksuton ohjelma koostuu viikottaisista virtuaalisista työpajoista.

Tropiikin matkailijat altistuvat selvästi suuremmalle määrälle superbakteereja kuin tähän mennessä on uskottu

Tropiikista kotiin palatessaan matkailijoista 20–70 prosenttia kantaa kaikille antibiooteille vastustuskykyisiä ESBL-suolistobakteereja.

Helsingin yliopiston ja HUSin kansainvälisessä yhteistyötutkimuksessa seurattiin reaaliaikaisesti 20 Kaakkois-Aasiaan lähteneen matkailijan altistumista superbakteereille: heistä jokainen sai superbakteeritartunnan reissun ensimmäisellä viikolla. Myöhemmän sekvensointianalyysin avulla selvisi, että ryhmä kantoi yhteensä yli 80 erilaista bakteerikantaa.

Lieto satsaa uuteen kouluun

Liedon kunnanvaltuusto päätti maanantaina yksimielisesti, että Lietoon rakennetaan uusi Keskuskoulu. Uuden yläkoulun kattohinnaksi asetettiin 16 miljoonaa euroa ja koko hankkeen katoksi 19 miljoonaa euroa.

Keskusta nappasi Juhani "Tami" Tammisen kuntavaaliehdokkaakseen

Juhani Tamminen.

– Keskustavaikuttaja Lauri Palmusen tyyli vakuutti. Ollaan kohteliaita ja mennään suoraan asiaan, luonnehtii Tami kun häneltä kysytään, miksi juuri keskusta.

Hirvivahinkokorvausten määrä kasvoi Varsinais-Suomessa

Selvästi eniten metsävahinkoja aiheuttivat hirvet.

Hirvieläinten aiheuttamia metsävahinkoja korvataan metsänomistajille tänä vuonna Satakunnassa 49 000 eurolla ja Varsinais-Suomessa 40 000 eurolla. Korvaussumma on kummassakin maakunnassa edellisvuotta suurempi. Koko maassa korvauksia maksetaan 1,3 miljoonaa euroa. Suomen metsäkeskus maksaa korvaukset metsänomistajille helmikuun aikana.

Kela lähettänyt maksumuistutuksen maksamattomasta terveydenhoitomaksusta noin 43 000 opiskelijalle

Korkeakouluopiskelija saa maksumuistutuksen, jos hän on ilmoittautunut läsnä olevaksi viimeistään 31. tammikuuta, mutta ei ole maksanut terveydenhoitomaksua eräpäivään mennessä.

Uusien rakennusten paikoituspaikoille tehtävä sähköajoneuvon latausvalmius

Latauspisteitä pysäköintihallissa.

Eduskunta hyväksyi viime vuoden lopulla lain, jonka mukaan tietyn kokoisiin uusiin rakennuksiin tulee tehdä sähköajoneuvon latausvalmius.

Iltavirkut kokevat työkykynsä aamuvirkkuja heikommaksi

Iltavirkut keski-ikäiset kokevat työkykynsä huonoksi kaksi kertaa useammin aamuvirkkuihin ikätovereihinsa verrattuna, osoittaa Pohjois-Suomen syntymäkohorttiin 1966 pohjautuva Oulun yliopiston tutkimus. Tutkimuksessa saatiin lisäksi viitteitä siitä, että iltavirkuilla miehillä riski ennenaikaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen voi olla kohonnut. Kyseessä on maailmanlaajuisesti ensimmäinen väestöpohjainen tutkimus, jossa on selvitetty yksilöllisen kronotyypin yhteyttä työkykyyn ja työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen.

Kuvataiteilija Antti Jussila Henry Lönnforsin ateljeestipendiaatiksi

Turun taidemuseota hallinnoiva Turun Taideyhdistyksen hallitus on valinnut seuraavaksi Henry Lönnforsin ateljeestipendiaatiksi kuvataiteilija Antti Jussilan . Jussila saa korvauksetta käyttöönsä Puolalanpuistossa sijaitsevan ullakkoateljeen vuosiksi 2021–23.

Ulkomainen kausityöntekijä saa entistä sujuvammin oikeuden sairaanhoitoon

EU:n ulkopuolelta Suomeen alle 90 päiväksi töihin tuleva kausityöntekijä saa nyt oikeuden sairaanhoitoon aiempaa sujuvammin. Hoito-oikeutta voi hakea Kelasta heti, kun työsopimuksen tehneellä työntekijällä on Maahanmuuttoviraston myöntämä kausityötodistus tai Suomen edustuston myöntämä kausityöviisumi.

Laivaristeilyjen koronaturvallisuutta yritetään parantaa tutkimuksen avulla

Åbo Akademin solubiologian ja teollisuustalouden tutkimusryhmä on kehittänyt malleja laivaristeilyjen matkustajaturvallisuuden parantamiseksi. Koronapandemia pysäytti risteilyliikenteen käytännössä lähes kokonaan. Tallink Silja ja Viking Line menettivät 70–80 prosenttia matkustajistaan ja tekivät kymmenien miljoonien tappiot. Isot kansainväliset risteilyvarustamot, kuten Royal Caribbean Group ja Carnival Corporation, keskeyttivät risteilytoimintansa suurelta osin vuonna 2020, minkä seurauksena liikevaihto putosi lähes nollaan ja tappiot olivat miljardiluokkaa.

Sofia Virta: Lasten oikeuksien toteutumisessa ei ole tinkimisvaraa

Suomi sai historiansa ensimmäisen lapsistrategian. Kaarinalainen kansanedustaja Sofia Virta (vihr.) on toiminut vihreän eduskuntaryhmän edustajana parlamentaarisessa lapsistrategiakomiteassa, joka työsti julkaistua strategiaa yhdessä asiantuntijoiden kanssa viime vuonna.

Jasper Jalonen Hoffenheimin testiin

Jasper Jalonen.

TPS:n hyökkäävä keskikenttäpelaaja Jasper Jalonen on viikon saksalaisen Bundesliigassa pelaavana TSG 1899 Hoffenheimin testissä. Jalosen on määrä palata takaisin Turkuun ja TPS:n vahvuuteen ensi viikolla.

Urheilu

Jasper Jalonen Hoffenheimin testiin

Jasper Jalonen.

TPS:n hyökkäävä keskikenttäpelaaja Jasper Jalonen on viikon saksalaisen Bundesliigassa pelaavana TSG 1899 Hoffenheimin testissä. Jalosen on määrä palata takaisin Turkuun ja TPS:n vahvuuteen ensi viikolla.

Mäkihyppääjä Niko Kytösaho MM-hiihtoihin

Niko Kytösaho.

Paimiolaislähtöinen kolmannen polven mäkihyppääjä Niko Kytösaho valittiin odotetusti Suomen mäkimaajoukkueeseen 23. helmikuuta Oberstdorfissa käynnistyviin hiihdon MM-kisoihin. Suomen runsaan 30 hengen kisajoukkueeseen valittiin myös varsinaissuomalaiset hiihtäjät Johanna Matintalo ja Lauri Vuorinen . Matintalo edustaa seuratasolla Pöytyän Urheilijoita ja Vuorinen raisiolaista SkiTeam 105:ttä.

Puukkokatsomo: Oliko pakko?

Jälkiviisaus on viisauksista helpoin ja halvin, mutta silti toisinaan on pakko jälkikäteen miettiä siltäkin kantilta asioita.

HC TPS katsoo kevääseen Karri Rämön hankinnan myötä

Andrei Karejev saa Karri Rämöstä jo kauden kolmannen maalivahtiparinsa.

TPS tiedotti helmikuun ensimmäisenä sunnuntaina tehneensä loppukauden sopimuksen kokeneen Karri Rämön kanssa. 34-vuotias Rämö on meritoitunut. On NHL-kokemusta, KHL-kokemusta, AHL:n tähdistöpeliä, MM-pronssia…

TVS-Tennis pelaa pronssista

Turkulainen TVS-Tennis pelaa kotimaisen Tennisliigan pronssista. Pronssiottelu pelataan 13. helmikuuta Meilahden Liikuntakeskuksessa kello 14 alkaen. Pronssipeleissä TVS kohtaa Tennisliigan runkosarjan voittaneen Helsinki Lawn-Tenniksen. Semifinaaleissa TVS taipui otteluin 3-1 viime vuoden Tennisliigan hopeajoukkueelle Helsingin Smashille. Smash niin ikään 13. helmikuuta pelattavassa finaalissa Tampereen Tennisseuran.

Tuto Hockey palaa tositoimiin 76 päivän tauon jälkeen

Tuto Hockey palaa kaukaloon pitkän tauon jälkeen.

Tuto Hockey palaa reilun kahden kuukauden pituiselta pelitauolta tositoimiin perjantaina, kun se isännöi K-Espoota. Tuto on vahvistunut tauon aikana Tino Sirenin ja Joel Lammin liityttyä joukkueeseen.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.