Lapsuuden sosioekonominen asema ennustaa aikuisiän sydän- ja verisuonitauteja

Elina Puolakka. Elina Puolakka. Kuva: Turun yliopisto

Korkeampi lapsuuden sosioekonominen asema on yhteydessä joustavampiin valtimoihin sekä sydämen vasemman kammion pienempään massaan ja sen parempaan diastoliseen toimintaan aikuisiässä, todetaan Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa. LL Elina Puolakan tutkimus osoittaa, että korkeampi sosioekonominen asema lapsuudessa on yhteydessä myös matalampaan metabolisen oireyhtymän riskiin ja terveellisempiin elintapoihin aikuisuudessa.

Sydän- ja verisuonisairaudet ja niille altistavat riskitekijät sekä metabolinen oireyhtymä ja sokeriaineenvaihdunnan häiriöt kytkeytyvät vahvasti toisiinsa, ja niiden muodostamaa kokonaisuutta voidaan kutsua kardiometaboliseksi terveydeksi.

Sydän- ja verisuonisairauksiin liittyvä kuolleisuus on laskenut Suomessa 1960-luvulta lähtien, mutta siitä huolimatta sydän- ja verisuonisairaudet ovat edelleen merkittävin kuolinsyy suomalaisessa väestössä. Myös sosioekonomisten terveyserojen kaventaminen on ollut yksi suurista suomalaisen terveyspolitiikan tavoitteista jo useiden vuosikymmenien ajan. Tästä huolimatta sosioekonomiset erot kardiometabolisessa terveydessä ovat säilyneet tai jopa kasvaneet.

– Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että valtimonkovettumataudin kehittyminen alkaa jo varhain lapsuudessa, ja lapsuudessa havaitut riskitekijät ennustavat sydän- ja verisuonisairauksien riskiä pitkälle aikuisuuteen. Väitöskirjani tavoitteena olikin tutkia, miten lapsuuden sosioekonominen asema, perheen tulojen avulla määritettynä, ennustaa aikuisiän kardiometabolista terveyttä, Puolakka kertoo.

Lapsuuden sosioekonominen asema yhteydessä aikuisiän elintapoihin ja metabolisen oireyhtymän riskiin

Elintavoilla on sekä kardiometabolista terveyttä edistäviä että heikentäviä vaikutuksia. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että elintavat selittävät sydän- ja verisuonisairauksien sosioekonomisesta gradientista merkittävän osan.

– Tutkimukseni tulokset osoittavat, että korkeampi sosioekonominen asema lapsuudessa on yhteydessä terveellisempiin ruokavalio-, tupakointi- ja liikuntatottumuksiin aikuisuudessa, Puolakka kertoo.

Puolakan tulosten mukaan korkeampi sosioekonominen asema lapsuudessa on myös yhteydessä matalampaan metabolisen oireyhtymän ja sokeriaineenvaihdunnan häiriöiden riskiin aikuisiässä.

– Metabolinen oireyhtymä on riskitekijöiden kasauma, joka aikaisempien tutkimusten mukaan moninkertaistaa tyypin 2 diabeteksen sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskin. Näin ollen löydökseni tukevat sosioekonomisen aseman merkitystä näiden sairauksien riskinarvioinnissa jo lapsuudesta alkaen, Puolakka toteaa.

Kardiometaboliset sairaudet kehittyvät pitkän ajan kuluessa ja saattavat olla pitkään oireettomia, mikä asettaa haasteita niiden ennaltaehkäisylle. Oireettomia muutoksia on mahdollista tunnistaa käyttämällä sydämen ja valtimoiden toimintaa ja rakennetta arvioivia kajoamattomia mittausmenetelmiä. Yksi kajoamattomasti mitattavissa oleva muutos on valtimoiden joustavuus, jonka on havaittu ennustavan valtimotapahtumien, kuten sydänkohtauksen ja aivohalvauksen, esiintymistä.

Myös sydämen rakenteeseen ja toimintaan liittyvät mittarit, suurempi vasemman kammion massa ja sen heikompi diastolinen toiminta, ennustavat sydäntapahtumia ja -kuolleisuutta aikuisiässä.

Puolakan tutkimus osoittaa, että korkeampi sosioekonominen asema lapsuudessa ennustaa joustavampia valtimoita, pienempää sydämen vasemman kammion massaa ja vasemman kammion parempaa diastolista toimintaa aikuisiässä.

– Väitöskirjani tulosten perusteella nämä yhteydet eivät täysin selity muiden lapsuudessa mitattujen kardiometabolisten riskitekijöiden tai tutkittavan oman, aikuisuudessa mitatun, sosioekonomisen aseman avulla. Toisaalta, aikuisiän kardiometaboliset riskitekijät, kuten korkea verenpaine, voivat olla tärkeitä välittäjiä havaituissa yhteyksissä, Puolakka kertoo.

Puolakan väitöstutkimus vahvistaa edelleen käsitystä siitä, että erot vanhempien sosioekonomisessa asemassa luovat jo lapsuudesta lähtien pohjaa kardiometabolisessa terveydessä ilmeneville väestöeroille aikuisiässä. Lisäksi löydökset korostavat lapsuuden alhaisen sosioekonomisen aseman roolia kadiometabolisen terveyden riskitekijänä, muiden perinteisten riskitekijöiden rinnalla.

– Suomessa on ainutlaatuisen hieno neuvola- ja kouluterveydenhuoltojärjestelmä, jonka yksi tärkeä rooli on edistää lapsen sydänterveyttä jo äidin raskausajasta alkaen. Sosioekonomisen aseman huomioiminen ja sen kauaskantoisen riskitekijäroolin ymmärtäminen saattaa helpottaa perheen tuen tarpeen ja yksilöllisten voimavarojen arviointia. Nämä asiat taas toimivat lähtökohtina vaikuttavan elintapaohjauksen antamiselle, Puolakka pohtii.

Puolakan väitöskirjatutkimus on osa kansallista Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät (LASERI) -tutkimusta, jossa alun perin 3 596 tutkittavalta on kerätty tiedot lapsuus- ja aikuisiän riskitekijöistä. Turun yliopiston Sydäntutkimuskeskuksen koordinoima monikeskustutkimus on jatkunut jo 40 vuoden ajan, ja se on yksi maailman pitkäkestoisimmista ja suurimmista tutkimushankkeista, joissa on selvitetty sydän- ja verisuonisairauksien syntyyn vaikuttavia tekijöitä lapsuudesta alkaen.

Puolakka esittää väitöskirjansa Childhood socioeconomic status and cardiometabolic health in adulthood julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 30. lokakuuta kello 12 (Turun yliopisto, Medisiina C, Osmo Järvi -luentosali, Kiinamyllynkatu 10, Turku). Tilaisuutta on mahdollista seurata etäyhteyden avulla.

Vastaväittäjänä on tutkimusprofessori Seppo Koskinen (THL) ja kustoksena professori Markus Juonala (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on sisätautioppi.

Koronavirustilanteen vuoksi väitöstilaisuuden yleisömäärä paikan päällä on korkeintaan 50 henkilöä.

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Viemäri- ja vesijohtotyö sulkee ajokaistan Nummenpuistokadulla ensi kesäkuulle asti

Nummenpuistokadulla tehdään viemäri- ja vesijohtotyötä Elinantien ja Hämeentien välillä 7. joulukuuta alkaen.

Tulisijoista satoja paloja vuosittain

Tulisijoihin ja savuhormeihin liittyviä paloja tai vaaratilanteita on noin 500 vuosittain.

Kylmään vuodenaikaan takat, uunit ja kakluunit kotoisasti rätisevät ja myös öljy-, pelletti- ja hakekattilat lämpenevät. Lämmön lisäksi tulisijoihin ja savuhormeihin liittyy kuitenkin myös monia paloriskejä. Pelastustoimen tilastojen mukaan niistä saa vuosittain alkunsa satoja tulipaloja, joista moni olisi ehkäistävissä säännöllisellä nuohouksella. Kokosimme neuvoja tulisijan turvalliseen käyttöön.

Kolmasosa palkansaajista henkisesti uupunut viikoittain

Joka kolmas palkansaajista kokee henkistä uupumusta työssään viikoittain. Melko tai erittäin huonosti työssään jaksaa tällä hetkellä joka viides. Palkansaajat kertovat itse ratkaisuksi muun muassa paremman palkan sekä mahdollisuuden keskeytymättömään työaikaan, selviää Toimihenkilöliitto ERTOn tekemästä kyselytutkimuksesta.

Väitöskirja muodostaa läpileikkauksen suhteellisuusteorian, kvanttisysteemien ja kompleksisten verkkojen yhteyksistä

Boris Sokolov

FM Boris Sokolovin Turun yliopistossa tarkastettava väitöskirja on suhteellisuusteorian, avoimien kvanttisysteemien ja kompleksisten verkkojen alojen läpileikkauksiin keskittyvä kokoelma. Koska jokainen edellä mainituista aloista sisältää valtavan moninaisuuden erilaisia käsitteitä, väitöskirjaan sisältyy valikoima alojen välisiä yhteyksiä.

Uudessa videosarjassa turkulaiset alumnit kertovat, miksi valitsivat Turun opiskelupaikaksi

Opiskelijakaupunki Turun uudessa videosarjassa Turussa opiskelleet kertovat, miksi valitsivat sen opiskelupaikaksi, mitä korkeakouluopinnot ovat antaneet ja miten he ovat päätyneet nykyisiin työtehtäviinsä. Opiskelu & Työ Turussa -videosarjan alumnit ja heidän työuransa ovat hyvä esimerkki siitä, miksi Turkuun kannattaa jäädä myös opintojen jälkeen.

ÅST Kalevala Ruotsin SVT:ssä

Åbo Svenska Teaterin näyttämöversio Kalevalasta on nähtävissä Ruotsin televisiossa, SVT Play-palvelussa.

Åbo Svenska Teaterin näyttämöversio Kalevalasta (2019-20) nähtiin kesällä Yle Areenassa. Kalevalan tallenne on nähtävissä Ruotsin televisiossa, SVT Play-palvelussa (vain Ruotsissa) maanantaista lähtien aina toukokuun 2021 loppuun.

Suomen maatalouden EU:lta saama rahoitus kasvaa

Maa- ja elintarviketalouden toimintaedellytyksiin merkittävästi vaikuttavan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) kolmikantaneuvottelut saadaan näillä näkymin päätökseen alkuvuonna 2021. Uudistuksesta ei seuraa dramaattisia muutoksia Suomen maatalousmarkkinoille ja -tuotannolle. Jäsenmaat voivat jatkossa toteuttaa kunnianhimoisempaa ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa, mutta selkeiden vaatimusten ja arviointikriteerien puuttuminen saattaa madaltaa tavoitteita.

Kauppatorin paviljonkiin saaristoteemainen tapasravintola

Eerikinkadun palviljonkiin haetaan vielä kahta yrittäjää.

Maanantaina 7. joulukuuta kokoontuvalle Turun kaupunginhallitukselle esitetään, että Aurakadulle valmistuvan paviljongin tilat vuokrataan Jarko Aaltoselle . Kauppatorin Eerikinkadun molempiin ravintolatiloihin sekä Kauppiaskadun paviljonkiin yrittäjät on päätetty jo aikaisemmin. Eerikinkadun paviljonkien kahteen pienempään liiketilaan on vielä vuokrausmahdollisuus neuvotteluiden kautta.

Turun Yrittäjät valitsi hallituksen ensi vuodelle

Turun Yrittäjät ry:n puheenjohtajana jatkaa VTM Arto Kallio , joka on yrittäjä ja Brang Oy:n liiketoimintajohtaja. Hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä.

Tuto Hockey aloittaa yt-neuvottelut

Tuton toimitusjohtaja Dani Aavinen.

Tuto Hockey aloittaa koko henkilökuntaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut varotoimena. Toimitusjohtaja Dani Aavisen mukaan yt-neuvottelut käydään siltä varalta, että kauden jatkuminen viivästyy merkittävästi nyt ilmoitetusta tammikuun alusta.

Muutoksia elatustuen ja elatusavun määrään vuoden alusta

Elatustuki ja elatusapu ovat sidoksissa elinkustannusindeksiin, joka nousee 1. tammikuuta alkaen noin 0,2 prosenttia. Täysimääräinen elatustuki on ensi vuoden alusta alkaen jokaisesta lapsesta 167,35 euroa kuukaudessa. Nyt täysi tuki on 167,01 euroa kuukaudessa, joten tuki nousee 0,34 euroa kuukaudessa.

Kiistely uuden konserttitalon paikasta jatkuu

Uutta konserttitaloa kaavaillaan Itsenäisyydenaukiolle.

Kaupunginjohtaja Minna Arve antoi maanantaina kaupunginhallitukselle tiedoksi, että uuden konserttitalon asemakaavanmuutosluonnos otetaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Kiistan kohteena on konserttitalon paikka, Itsenäisyydenaukio.

Mari Leppäsestä Turun arkkihiippakunnan uusi piispa

Mari Leppänen.

Mari Leppänen on Turun arkkihiippakunnan uusi piispa. Alustavan ääntenlaskun mukaan Leppänen sai piispanvaalissa 565 ääntä ja vastaehdokas Jouni Lehikoinen 467 ääntä.

Uuden kaasukäyttöisen kuorma-auton ostoon saa hankintatukea

Uuden kaasukäyttöisen kuorma-auton ostaja tai pitkäaikaisvuokraaja voi saada valtiolta hankintatukea joko 5 000 euroa tai 12 000 euroa. Valtion talousarviossa hankintatukeen on varattu miljoona euroa ja tuet myöntää Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Uusi dronelaki voimaan vuodenvaihteessa

Uusi dronelaki yhtenäistää droneja koskevat säädökset koko EU:n alueella.

Koko EU:n dronelennättämisen yhtenäistävä asetus tulee voimaan vuoden viimeisenä päivänä. Jatkossa kaikkien droneja käyttävien, niin harrastajien kuin ammattilaistenkin pitää rekisteröityä, perehtyä dronejen lennättämiseen ja pääsääntöisesti suorittaa koe. Lennätyskäytäntöihin uudistus tuo joitain muutoksia, mutta perusasiat turvalliseen lennättämiseen säilyvät jatkossakin.

Itsenäisyyspäivän juhlatilaisuus Naantalin Kirkkopuiston paviljongissa peruttu

Uusien koronarajoitusten vuoksi Itsenäisyyspäivän tilaisuus Kirkkopuiston paviljongissa on peruttu. Muutoksia on itsenäisyyspäivänä myös seurakuntien järjestämissä tilaisuuksissa.

Bodön ja Örön satamia kunnostettu laajasti Saaristomeren kansallispuistossa

Bodön satamaan nousi 48 metriä pitkä laituri, joka toi 30 uutta venepaikkaa.

Metsähallitus on kunnostanut ja lisärakentanut Saaristomeren kansallispuistossa sijaitsevia Bodön ja Örön satamia. Bodön satamaan rakennettiin uusi palvelurakennus, jossa kävijöitä palvelee sataman vastaanotto, satamakauppa ja sauna.

Varsinais-Suomen matkailu otti digiloikan

Varsinais-Suomessa matkailutoimialan haasteisiin on vastattu kehittämällä alan toimijoita palveleva digitaalinen yhteistyöalusta. Turun kaupunki on lisäksi avannut matkailijoita palvelevan Clean&Safe Turku -sivuston. Toimenpiteillä vahvistetaan alueen edellytyksiä olla entistä paremmin palveleva ja terveysturvallinen matkailukohde.

Urheilu

Tuto Hockey aloittaa yt-neuvottelut

Tuton toimitusjohtaja Dani Aavinen.

Tuto Hockey aloittaa koko henkilökuntaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut varotoimena. Toimitusjohtaja Dani Aavisen mukaan yt-neuvottelut käydään siltä varalta, että kauden jatkuminen viivästyy merkittävästi nyt ilmoitetusta tammikuun alusta.

TPS:n kiekkomiehistössä on useita jatkosopimuksen ansaitsevia pelaajia

Josh Kestner on alkukaudella kantanut TPS:n kultaista kypärää.

Yhdeksän ottelun pisteputkessa porskuttava julkisti marraskuun lopulla jatkosopimuksen Aleksi Anttalaisen kanssa. Kovassa iskussa olevassa joukkueessa olisi useampikin pelaaja, jonka allekirjoituksen jatkosopimuspaperissa mielellään näkisi. Listasimme muutaman toiveen. Helppoa näiden pelaajien Turussa pitäminen ei ole, ottajia on varmasti muuallakin.

TPS siirtää kolme joulukuun kotipeliä

Liiga jää tauolle, TPs siirtää kolme kotiottelua.

Koronavirustartuntojen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 2. joulukuuta päättänyt uusista kokoontumisrajoituksista.

Rasmus Tirronen jatkaa Ässissä ainakin kuluvan viikon

Rasmus Tirronen.

Turun Palloseuran maalivahti Rasmus Tirronen jatkaa Ässissä ainakin tämän viikon ajan.

HC TPS Turku Oy käynnistää yt-neuvottelut

Santtu Jokinen.

HC TPS Turku Oy käynnistää yt-neuvottelut henkilöstön kanssa. Koronaviruspandemian vaikutukset erityisesti yleisömääriin ovat odotettua suuremmat, jonka myötä neuvottelut käynnistetään.

Åboraakkeli: Yleisurheilun imu lisääntyy

Jari Salonen (vas.), Harri Halme ja  Veera Sahlberg.

Paavo Nurmi Games kasvaa ensi kesänä kaksipäiväiseksi. Kansainvälisen yleisurheiluliiton Continental Tourin kultatasolla jatkava yleisurheilutapahtuma järjestetään ensi vuonna 7.–8. kesäkuuta.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.