Väitös: Digitaalisuus ja maahanmuuttajayrittäjien monimuotoisuus mahdollistavat uudenlaisen arvonluonnin

Muhammad Sufyan.
Muhammad Sufyan. Kuva: Turun yliopisto

Muhammad Sufyanin väitöstutkimuksen lähtökohtana oli selvittää, miten arvoa luodaan erilaisissa maahanmuuttajien omistamissa yrityksissä. Tutkimukseen valikoitui esimerkiksi etnisiä, kohdemaassa saman etnisen ryhmän jäseniä palvelevia yrityksiä sekä kansainvälisiä maahanmuuttajien omistamia yrityksiä, jotka palvelevat kansainvälisiä asiakkaita useissa eri maissa.

Tutkimuksen tärkein kontribuutio on jaettavissa kolmeen näkökohtaan. Ensinnäkin maahanmuuttajien omistamia yrityksiä ei tulisi lyhytnäköisesti pitää marginaalisina, merkityksettöminä kauppakumppaneina. Maahanmuuttajien omistamat yritykset ovat moninaisia ja luovat arvoa monin eri tavoin.

– Esimerkiksi etniset yritykset pohjaavat arvonluonnin kohdemaassa saman etnisen ryhmän jäseniin ja luovat näin tuotteen tai palvelun kohdemaan etnisille asiakkaille. Toisaalta esimerkiksi maahanmuuttajien omistamat kansainväliset yritykset luovat arvoa koordinoimalla tarjontaansa yhdessä lähtömaan ja kohdemaiden sidosryhmien kanssa, jotta ne voivat tarjota tuotteita ja palveluita sekä etnisille että ei-etnisille asiakkaille useissa eri maissa, Sufyan kertoo.

Toiseksi empiirisen tutkimuksen löydökset osoittivat, että kansainvälisten ja maahanmuuttajien omistamien yritysten toimintamallissa perustajan lähtömaa korostuu operatiivisena areenana, mutta strateginen johtaminen tapahtuu perustajan nykyisessä asuinmaassa. Tämä järjestely auttaa yrityksiä yhdistämään lähtömaan edulliset resurssit kohdemaan yritystoimintaa tukevaan ekosysteemiin ja asiakkaiden läheisyyden tuomiin etuihin.

Kolmanneksi tutkimus osoittaa, että muut kuin maahanmuuttajataustaiset yrittäjät eivät pysty hyötymään samankaltaisista toimintamalleista, sillä maahanmuuttajayrittäjillä on hallussaan ainutlaatuinen henkilökohtaisen tietotaidon varanto, joka on kehittynyt sosiaalisten kokemusten kautta heidän kouluttautuessaan ja työskennellessään sekä lähtömaassaan että useissa kohdemaissa.

Löydökset edesauttavat maahanmuuttoon liittyvien päätösten tekoa maahanmuuttajia vastaanottavissa maissa kuten Suomessa. Löydökset myötävaikuttavat esimerkiksi luonnonvarojen harkitun käytön suunnitteluun.

– Tulevaisuuden yhteiskunnassa on tärkeää mahdollistaa tarvittavan tuen saaminen maahanmuuttajayrittäjille, jotta he pystyvät toimimaan osana valtiontaloutta. Ekosysteemissä kaikkien instituutioiden, mukaan lukien yliopistojen, valtionhallinnon, yritysten ja kansalaisjärjestöjen, tulisi toimia yhdessä parantaakseen maahanmuuttajien mahdollisuuksia hyödyntää taloudellisia, institutionaalisia ja markkinoihin liittyviä resursseja. Näin voitaisiin myös vähentää heidän kokemaansa kulttuurista eristäytymistä, ahdistuneisuutta ja systeemistä syrjintää.

Sufyanin mukaan on ensiarvoisen tärkeää tunnistaa, että tuen tarve on hyvin erilaista esimerkiksi maahanmuuttajan omistamassa etnisiä ryhmiä palvelevassa ravintolassa kuin maahanmuuttajan omistamassa kansainvälisessä ohjelmistoalan yrityksessä, joka toimii useilla markkinoilla. Näin ollen sopivan ekosysteemin kehittäminen on edellytys tarvittavan tuen tarjoamiseksi eri sektoreilla toimiville, monen kokoisille yrityksille.

Löydökset viittaavat myös siihen, että maahanmuuttajayrittäjien rooli voi olla merkittävä eri maiden välisen arvonluonnin yhteensovittamisessa. Digitaalisen aikakauden mahdollistama arvoketjujen siirtäminen paikasta ja jopa maasta toiseen ei enää ole yksin monikansallisten yritysten toimintatapa, vaan se on mahdollista myös pienemmille, resurssiherkemmille yrityksille, jotka osallistuvat arvonluontiin osana kansainvälisiä verkostoja.

Tutkimustulokset osoittavat, että yritykset voisivat jakaa arvonluontiin liittyvät toimintatapansa ja prosessinsa satoihin, ellei jopa tuhansiin palasiin, mikä mahdollistaisi tehtävien erottelun ensisijaisiin, keskeisen yrityksen suorittamiin osiin, niihin, jotka keskeinen yritys tai sen yhteistyökumppani voi toteuttaa ulkomailla sekä niihin, jotka olisi mahdollista automatisoida.

– Näin ollen osana maailmanlaajuisia arvonluontiverkostoja yritykset erikoistuvat yhä enemmän ydinosaamiseensa ja uudelleensijoittavat muut toiminnot arvoketjun muille yrityksille. Nämä kansainväliset uudelleensijoittelut ja niihin liittyvät koordinointitehtävät mahdollistavat yritysten resurssien keskittämisen kriittisiin toimintoihin, jotka ovat merkittävimpiä jatkuvan kilpailuedun saavuttamisessa, Sufyan kertoo.

Lisääntynyt ymmärrys osaavan maahanmuuttajayrittäjän kokemuksista ja kyvykkyyksistä osana maailmanlaajuisia arvoketjuja osoittaa myös tarpeen toimintatapojen uudelleentarkastelulle. Uudelleentarkastelua on tehtävä sekä valtionhallinnon että monikansallisten yritysten osalta, jotta maahanmuuttajien tietotaito voidaan hyödyntää paremmin. Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien aiemmat ammatilliset ja sosiaaliset kokemukset sekä koulutukseen ja sopeutumiseen liittyvät kokemukset voivat osoittautua arvokkaaksi resurssiksi maailmanlaajuisessa arvonluonnin prosessissa.

MSc Muhammad Sufyan esittää väitöskirjansa Value Chain Relocations as a Source of Competitive Advantages Among Migrant-owned Firms” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 22. tammikuuta kello 12. Väitöstä voi seurata etäyhteyden kautta.

Vastaväittäjänä on professori Sami Saarenkato (Lappeenrannan yliopisto) ja kustoksena Dr. Peter Zettinig (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on kansainvälinen liiketoiminta.

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Tavio: Hallitus ei arvosta kotimaisuutta kilpailutuksissa

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) on vastannut perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Ville Tavion kirjalliseen kysymykseen Puolassa rakennettavista aluksista. Tavio kiinnitti kysymyksessään huomiota siihen, että valtion lauttaliikenneyhtiö on tehnyt Puolasta tilauksia, joille olisi ollut tekijöitä Suomessakin.

Kaupalliselle keskustalle tarjotaan nimiäänestystä

Turun kaupallinen keskusta on nimetty Turku Centeriksi.

Kaupunginhallituksen jäsen Jaakko Lindfors (vas.) esittää, että Turun kaupallisen keskustan nimeäminen otetaan uuteen valmisteluun niin, että punnitaan halutaanko kaupallinen keskusta ylipäätään nimetä.

Kehätiellä kaksi liikenneonnettomuutta, toisessa osallisena useita ajoneuvoja

Turun kehätiellä tapahtui iltapäivällä kaksi onnettomuutta. Osallisena yhteensä kuusi ajoneuvoa. Neljä henkilöä vietiin sairaalaan.

Vuokrakäytössä olevilla sähköpotkulaudoilla noudatetaan pyöräilysääntöjä

Vuokrakäytössä olevien sähköpotkulautojen rakenteellinen enimmäisnopeus on 25 km/h. Tällöin kyseessä on kevyt sähköajoneuvo, jolla kuljetaan pyöräilysääntöjen mukaan.

Etelä-Suomen keväisille kaduille on jo ilmestynyt sähköisiä liikkumisvälineitä, kuten sähköpotkulautoja. Liikenneturva muistuttaa, että ennen niiden käyttöä on perehdyttävä laitteen toimintaan ja tiedettävä liikkumisen edellyttämät liikennesäännöt.

Kenosta Naantaliin miljoonan euron voitto

Kenosta lähti jakoon torstain 8. huhtikuuta ilta-arvonnasta vuoden tähän mennessä suurin Keno-voitto, kun Naantalin K-Supermarket Ukko-Pekassa pelannut asiakas voitti miljoona euroa. Kuopioon osui 200 000 euron voitto ja Kokkolaan lähti 600 000 euroa.

Korona-aika vahvistanut suomalaisten kaipuuta vesistöjen ääreen

Kaipuu vesistöjen ja metsän ääreen on voimistunut korona-aikana.

Liki 90 prosenttia suomalaisista haluaisi katsella ikkunastaan vesistöä ja lähes yhtä moni metsää, kertoo Kiinteistömaailman tilaama IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus. Kaipuu vesistöjen ja metsän ääreen on voimistunut neljän vuoden takaiseen vastaavaan tutkimukseen nähden, eivätkä kaupunkimaiset puistonäkymät enää riitä luontolähteeksi yhtä monelle. Naapurisuhteita ei kotosalla vietetty korona-aika sen sijaan näytä kiristäneen, vaan riitelevien naapureiden määrä on yllättäen jopa vähentynyt.

AstraZenecan koronarokotteen keskeytystä alle 65-vuotiailla jatketaan

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) linjaa, että AstraZenecan Vaxzevria-koronarokotetta ei edelleenkään anneta alle 65-vuotiaille. Syynä ovat rokotetuilla Euroopassa havaitut erittäin harvinaiset veren hyytymishäiriöt, joiden yhteyttä AstraZenecan rokotteeseen Euroopan lääkevirasto EMA pitää mahdollisena.

Asuntomarkkinoiden eriytyminen jatkuu, ero voittajien ja häviävien välillä levenee

Vuoden ensimmäinen kvartaali on jatkanut edellisen vuoden voimakasta kasvua asuntokaupassa. Suotuisaa markkinan kehitystä tukevat kuluttajien kysyntä lisätilalle ja sen ovat mahdollistaneet nykyinen raha- ja finanssipolitiikka.

Koronarokotuksen ajanvaraus laajenee 16–64-vuotiaisiin ykkösriskiryhmään kuuluviin torstaina Naantalissa

Koronarokotusten ajanvaraus laajenee Naantalissa tällä viikolla 16-vuotiaisiin ja sitä vanhempiin 1. riskiryhmään kuuluviin naantalilaisiin. Ajanvaraus avautuu torstaina 15. huhtikuuta kello 9.

Suojatiesäännöllä tehovalvontapäivä Turussa keskiviikkona

Valvonnassa kiinnitetään keskiviikon teemapäivänä huomiota myös väärin pysäköityihin autoihin, jotka haittaavat ja vaarantavat suojattomien tienkäyttäjien liikkumista.

Lounais-Suomen poliisi valvoo keskiviikkona 14. huhtikuuta yhteistyössä Turun kaupungin pysäköinninvalvonnan kanssa suojatiesäännön noudattamista.

Viemäri- ja vesijohtotyö sulkee kaksi ajokaistaa Uudenmaankadulla

Uudenmaankadun vesijohtourakka lähestyy kohti Hämeenkadun risteystä. 15. huhtikuuta alkaen Uudenmaankadulla suljetaan kaksi suoraan menevien ajokaistaa Tuomiokirkon suuntaan ajaessa Vähä Hämeenkadun ja Hämeenkadun välillä. Työmaan kohdalla suoraan menevät ja oikealle kääntyvät ohjataan kulkemaan oikeanpuoleiselle bussikaistalle. Vasemmalle kääntyvät käyttävät omaa ajokaistaa.

Liikunta- ja virkistystilojen avaaminen siirtyy Varsinais-Suomessa

Urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevat tilat on pidettävä suljettuina myös ajalla 15.–18. huhtikuuta Varsinais-Suomessa. Lounais-Suomen aluehallintoviraston aiempaa määräystä jatketaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien alueella viikon 15 loppuun.

Meren aarteet -näyttely avautuu Biologisessa museossa

Meren aarteet -valokuvanäyttely on esillä Turun Biologisessa museossa 20.4.–3.10.

Biologisessa museossa 20. huhtikuuta avautuvan Meren aarteet -näyttelyn vedenalaiset valokuvat esittelevät meremme monimuotoisuutta täysin uudessa valossa. Tuttu meri osaa yllättää värikkyydellään ja monipuolisuudellaan, kunhan uskaltautuu pintaa syvemmälle.

Alle 20-vuotiaiden harrastaminen ulkona sallitaan Naantalissa, muita rajoituksia jatketaan 25.4. saakka

Vuonna 2001 syntyneiden ja sitä nuorempien harrastaminen ulkona sallitaan Naantalissa. Myös ryhmäliikunta ulkona saa jatkua, mutta lähikontaktia sisältävät harjoitteet eivät ole sallittuja. Ryhmän maksimikoko on kymmenen henkilöä ja valmentaja.

Viking Cinderella vierailee Turussa, Grace huollossa

Viking Cinderella vierailee Turussa.

Viking Cinderella korvaa Viking Gracen 26.–29. huhtikuuta aluksen huoltopäivien aikana. Aikataulu on sama kuin Viking Gracella.

Tietomurto opetuksen verkkopalveluihin Turussa, salasana vaihdettava

Turun kaupungin opetuksen OPAS-verkkopalveluihin kohdistui viikonlopun ja maanantaiaamun 12. huhtikuuta aikana tietomurto. Tietomurron laajuus selvisi kaupungille maanantaiaamuna tietoturvan valvontajärjestelmän kautta. OPAS-verkkopalvelua käyttävät Turun kaupungin opettajat, oppilaat ja opiskelijat opetuksen toteuttamiseen ja yhteydenpitoon.

Nuorten liikkuva kohtaamispaikka aloittaa toimintansa Turussa

Matkailuautosta liikkuvaksi nuorten kohtaamispaikaksi muunnettu Walkers-auto eli Wauto aloittaa työnsä Turussa.

Matkailuautosta liikkuvaksi nuorten kohtaamispaikaksi muunnettu Walkers-auto eli Wauto aloittaa työnsä Turussa keskiviikkona 21. huhtikuuta. Kyseessä on yksi viidestä eri puolilla Suomea toimivasta Wautosta. Turun wauto-jakso kestää 31. heinäkuuta saakka.

Amazonian sademetsien hallitsevia puulajeja kolminkertainen määrä aiempiin arvioihin verrattuna

Kansainvälinen tutkijaryhmä on selvittänyt laajan maastohavaintoaineiston pohjalta, että Amazonian hyperdominanttien puulajien lukumäärä on noin kolminkertainen aiempaan arvioon nähden. Tällaisten hallitsevien lajien arvioidaan muodostavan yli puolet Amazonian puunrungoista. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää sademetsien suojelun ja käytön suunnittelussa.

Urheilu

Inter tarjoaa pelaajille tukea läksyparkista uraohjaukseen

Inter lanseeraa uuden InterAction -konseptin, jonka tavoitteena on entistä vahvemmin tukea lasten ja nuorten hyvinvointia sekä seuran sisällä että Kupittaan alueella.

FC Inter lanseeraa uuden InterAction -konseptin, jonka tavoitteena on entistä vahvemmin tukea lasten ja nuorten hyvinvointia sekä seuran sisällä että Kupittaan alueella. Seura haluaa olla mukana estämässä paikallisten nuorten syrjäytymistä, huonovointisuutta ja epätasa-arvoistumista.

Hamaralle töitä syyskuussa Kupittaalla

Mika Kuronen on itsekin otellut usein turkulaisissa vapaaottelutapahtumissa, kuten vuonna 2014. Nyt hän toimii järjestäjänä ja uskoo, että hiljaisten vuosien jälkeen kysyntää jälleen on.

Turku on suomalaisen vapaaottelun kehto ja vielä muutama vuosi sitten Turussa myös järjestettiin vapaaottelutapahtumia monta kertaa vuodessa. Viime vuosina, jo ennen koronaa, vapaaotteluiltoja ei Turussa ole nähty.

Mikko Känkänen jatkaa TPS:n molarikoutsina

Mikko Känkänen.

Mikko Känkänen jatkaa FC TPS:n maalivahtivalmentajana myös kaudella 2021. Känkäselle tuleva kausi on kolmas Palloseuran maalivahtivalmentajana. Känkänen tuli alkujaan TPS:ään osaksi Tommi Pikkaraisen valmennustiimiä. Viime vuonna Känkänen suoritti myös maalivahtivalmentajien UEFA GK B -koulutuksen. TPS:n maalivahtikolmikon muodostavat Jere Koponen , Ville Seppä ja Santeri Aaltonen .

Riku-Petteri Lehtonen palaa Turkuun TPS:n B-nuorten valmentajaksi

Riku-Petteri Lehtonen.

Turun Palloseuran Juniorijääkiekon linjaukset kauteen 2021–22 ovat valmiita. Päävalmentajana A-nuorissa ruoria kääntää ensi kaudellakin Hermanni Vidman apunaan Fredrik Norrena .

Åboraakkeli: Aurinkoa toukokuussa?

Miesten Ykkösen avaus siirtyy.

Pääsiäisen alla Suomen Palloliitto tiedotti Kansallisen Liigan, naisten Ykkösen, miesten Ykkösen ja miesten Kakkosen uusista aikatauluista. Suunnitelmien mukaan miesten sarjojen alkua siirretään, mutta naiset aloittavat pelaamisen aiemmin suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Uimaliitto kehittää vesipallon maajoukkuetoimintaa yhdessä seurojen kanssa

Suomessa on noin 300 vesipallon harrastajaa ja vesipallon sarjatoimintaa on kahdeksassa seurassa.

Uimaliitto kehittää vesipallon maajoukkuepolkua ja -toimintaa yhteistyössä seurojen kanssa. Taustalla on aktiivisten seuratoimijoiden luoma FUTURE5-ohjelma, jonka päätavoite on, että Suomessa tarjota selkeä ja laadukas maajoukkuepolku pelaajille.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.