Ruuhkavuosi-ikäiset varautuvat talouden kriiseihin parhaiten

Säästöpankki tutki suomalaisten suhtautumista äkillisiin tulojen menetyksiin ja niihin varautumiseen. Noin joka viides (18 %) sanoi tietävänsä tarkkaan, minkä verran tulot tippuisivat esimerkiksi työttömyyden tai sairauden sattuessa. Yhtä usealla (19 %) ei ole lainkaan tästä tietoa. 66 prosenttia on varautunut ja yleisintä varautuminen on ruuhkavuosi-ikäisillä.

Säästöpankin tutkimuksen mukaan 73 prosenttia suomalaisista sanoi tietävänsä tarkkaan (18%) tai suurin piirtein (55 %), kuinka paljon heidän tulonsa tippuisivat työttömyyden tai sairauden sattuessa kohdalle.

– Luku on mielestäni ilahduttavan korkea. Tosin luulo ei aina ole tiedon väärti, joten hyvä on etukäteen selvittää, miten omalla kohdalla kävisi, Säästöpankin pääekonomisti Henna Mikkonen muistuttaa.

Etenkin nuorille aikuisille voi tulla yllätyksiä, sillä 30 prosenttia 18–29-vuotiaista ei tiedä lainkaan, kuinka paljon tulot tippuisivat sairauden tai työttömyyden sattuessa kohdalle. Sen sijaan yli 60-vuotiaista lähes joka kolmas (29 %) sanoo tietävänsä tarkkaan, kuinka paljon tulot tippuisivat.

Pienituloiset (alle 13 500/vuosi tienaavat) ovat keski- ja suurituloisia paremmin tietoisia tulotasonsa pudotuksesta. Pienituloisista 32 prosenttia tietää tarkkaan, miten tulojen romahtaminen vaikuttaisi omaan talouteen.

– Tämä on ymmärrettävää, sillä pienituloiset joutuvat muutenkin tarkemmin pohtimaan rahojen riittävyyttä. Samalla tämä on myös ilahduttavaa, sillä usein eri kyselytutkimuksessa nousee esiin, että suurituloiset ovat osaavampia talousasioissa, Mikkonen huomauttaa.

Suurempituloisissa vain neljä prosenttia 54 000–67 499 euroa tienaavista tietää tarkkaan, miten äkkimuutos vaikuttaisi. Samasta ryhmästä 23 prosentilla ei ole mitään käsitystä siitä, kuinka paljon heidän tulonsa tippuisivat.

– Myös keski- ja suurituloisten kannattaa selvittää, kuinka paljon tulojen pudotus omalla kohdalla olisi. Mitä suuremmat tulot, sitä isommalla prosentilla myös tulotaso tippuu esimerkiksi työttömyyden kohdatessa. Tällöin suurituloisenkin arkeen voi olla tarve tehdä merkittäviäkin muutoksia rahankäytön osalta, Mikkonen muistuttaa.

66 % vastaajista on jotenkin varautunut tulojen putoamiseen. Suosituin varautumiskeino on säästäminen ja sijoittaminen (37 % vastaajista).

Ikäryhmittäin tarkasteltuna varautuminen on yleisintä 30–39-vuotiailla, joista 72 prosenttia on varautunut tulojen tippumiseen jollakin tavoin: heistä 45 prosenttia on varautunut sijoittamalla, 45 prosenttia kulutusta sopeuttamalla (osa siis molemmin tavoin).

– Koronavuosi on näyttänyt, miten suuri merkitys varautumisella on. Liekö 90-luku jättänyt näihin ”laman lapsiin” varovaisuuden ja halun varautua myös vaikeampiin aikoihin? Tässä iässä voidaan myös hankkia lapsia, jolloin moni havahtuu miettimään oman taloutensa riskejä, Mikkonen pohtii.

Pienituloisilla tietoisuus tulojen putoamisen määrästä oli parempaa kuin suurempi tuloisilla, mutta käytännön varautuminen heillä on vähäisempää.

–Tämä on helppo selittää sillä, että pienituloisilla ei aina rahat riitä säästämiseen ja kulutuksen sopeuttaminenkin voi olla hankalaa, jos rahat ovat tiukalla. Kannustan kuitenkin kaikkia omien mahdollisuuksiensa puitteissa säästämään edes vähän – pienilläkin summilla pääsee alkuun, Mikkonen lisää.

Eri varautumisvaihtoehdoista miehet (39 %) suosivat hieman naisia (36 %) enemmän säästämistä tai sijoittamista, kun naiset taas ovat enemmän valmiita sopeuttamaan kulutustaan (38 % vrt. miehet 33 %).

Säästöpankin kyselytutkimuksen tavoitteena oli selvittää työssäkäyvien suomalaisten tietämys tulojensa putoamisen suuruudesta työttömäksi tai sairauspäivärahalle joutuessaan ja varautumisen taso tähän tilanteeseen. Tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä 26.–29. tammikuuta YouGovin kuluttajapaneelissa. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat 18 vuotta täyttäneet suomalaiset palkansaajat.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Inter tarjoaa pelaajille tukea läksyparkista uraohjaukseen

Inter lanseeraa uuden InterAction -konseptin, jonka tavoitteena on entistä vahvemmin tukea lasten ja nuorten hyvinvointia sekä seuran sisällä että Kupittaan alueella.

FC Inter lanseeraa uuden InterAction -konseptin, jonka tavoitteena on entistä vahvemmin tukea lasten ja nuorten hyvinvointia sekä seuran sisällä että Kupittaan alueella. Seura haluaa olla mukana estämässä paikallisten nuorten syrjäytymistä, huonovointisuutta ja epätasa-arvoistumista.

Naiset suhtautuvat miehiä tiukemmin kannabikseen, aikuisviihteeseen ja aseisiin

Suomalaiset eivät halua, että eläkevaroja sijoitetaan ilmastoa tuhoaviin kohteisiin, kiistanalaisiin aseisiin, kannabisteollisuuteen tai uhkapeleihin. Naiset suhtautuvat miehiä jyrkemmin eläkevarojen sijoittamiseen etenkin aikuisviihteeseen ja aseisiin. Tämä selviää työeläkeyhtiö Varman kyselytutkimuksessa, jossa kartoitettiin suomalaisten asenteita eläkesijoittamiseen.

Viulistien juhlakonsertti kunnioittaa professori Tuomas Haapasen elämäntyötä

Petteri Iivonen.

Viulistit Elina Vähälä , Kreeta-Julia Heikkilä sekä Petteri Iivonen tarjoilevat runsaan viulumusiikin illan perjantaina 16. huhtikuuta kello 19 verkon välityksellä. Turun filharmonisen orkesterin verkkokonsertin johtaa Tuomas Rousi. Verkkokonserttia voi seurata maksutta osoitteessa tfo.fi/live. Paikan päälle ei oteta yleisöä.

Yrityksiin kohdistunut suuri petossarja poliisin tutkinnassa Lounais-Suomessa

Lounais-Suomen poliisilaitos tutkii laajaa, yrityksiin kohdistunutta petossarjaa. Petoksissa on tilattu toisten yritysten nimissä huomattavia määriä erilaista tavaraa, kuten esimerkiksi rakennustarvikkeita ja erilaisia työkoneita sekä elintarvikkeiksi luokiteltavia tavaroita.

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve valittu kestävien kaupunkien maailmanlaajuisen järjestön varapuheenjohtajaksi

 Minna Arve.

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve on valittu varapuheenjohtajaksi maailmanlaajuisen ICLEI-järjestön globaaliin puheenjohtajistoon. Puheenjohtajistoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kolme varapuheenjohtajaa. ICLEI - Local Governments for Sustainability on maailmanlaajuinen kaupunkien verkosto, joka edistää kaupunkien kehittämistä kestävästi.

Riukuuntunut metsä toipuu heikosti

Suomen metsäkeskus tarkastaa valtion kemera-tuella hoidettuja taimikoita. Viime vuonna tarkastetuista taimikoista 86 prosentilla hoitotyöt oli tehty hyvin. Sen sijaan nuoren metsän harvennuksista lähes joka kolmas oli tehty niin, ettei kemera-tukea voitu myöntää. Taimikonhoitomäärät jäävät edelleen reilusti alueellisten metsäohjelmien tavoitteesta.

Ryhmäliikunta ulkona sallitaan alle 20-vuotiaille tiistaista lähtien Varsinais-Suomessa

Mikko Pietilä (oik.).

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä suosittelee, että vuonna 2001 syntyneiden ja nuorempien ryhmäliikunta ulkona sallitaan, mutta lähikontaktia sisältävät harjoitteet eivät vielä olisi sallittuja.

Mökkimurtojen määrä kasvoi viime vuonna

Vapaa-ajan asuntoihin tehdyt murrot 2016–2020.

Mökkejä ostetaan ja vuokrataan Suomessa nyt aiempaa enemmän, mikä näkyy myös mökkivakuutusten myynnissä. Samalla myös mökkivarkaudet ovat lisääntyneet viime vuosina.

Yrityksille maksettu yli 300 miljoonaa kustannustukea, kolmas hakukierros käynnistymässä

Valtiokonttori on käsitellyt lähes kaikki kustannustuen toisen kierroksen tukihakemukset. Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille ja yhdistyksille, joiden liikevaihto on pudonnut yli 30 prosenttia koronaviruksen vuoksi. Tuella korvataan vaikeasti sopeutettavia kustannuksia.

Kyyt alkavat herätä horroksesta

Nuoret kyyt ovat ärhäkämpiä ja ne erittävät usein enemmän myrkkyä kuin vanhemmat käärmeet.

Kyykäärmeet alkavat herätä talvihorroksesta, joten koiranomistajien tulee olla erityisen valppaina liikkuessaan koiran kanssa alueilla, joissa kyitä tavataan. Suurin osa koirista toipuu kyyn puremasta eläinlääkärihoidon avulla, mutta pahimmillaan kyyn purema voi johtaa koiran menehtymiseen.

Verohallinto voi ehdottaa uutta veroprosenttia

Verohallinto alkaa ehdottaa osalle asiakkaista veroprosentin muuttamista. Alkuvaiheessa ehdotuksen veroprosentin muuttamisesta saa joukko asiakkaita, joilla on käytössä Suomi.fi-viestit.

Romuvenekeräyksen tarvetta kartoitetaan PSS ry:n ja LSJH:n kyselyllä

Aiemmissa venekeräyksissä PSS ry:n huoltoalus M/S Roope on hakenut veneitä suoraan mökkirannoilta.

Pidä Saaristo Siistinä ry ja Lounais-Suomen Jätehuolto selvittävät kaikille avoimella kyselyllä tarvetta ja mahdollisuuksia romuveneiden keräykselle Paraisten ja Kemiönsaaren saaristossa. Keräystä suunnitellaan kaudelle 2021.

Poliisi valvoo suojateiden turvallisuutta keskiviikkona

Poliisi jatkaa työtään suojattomien tienkäyttäjien turvallisuuden parantamiseksi liikenteessä ja valvoo tehostetusti suojateiden turvallisuutta, eritoten suojatiesääntöjen noudattamista keskiviikkona 14. huhtikuuta.

Liian liki parkkeeraaminen suomalaisten pahin ärsytyksen aihe kaupunkipysäköinnissä

Liian lähelle toista autoa parkkeeraaminen on suomalaisten pahin ärsytyksen aihe kaupunkipysäköinnissä.

Auton jättäminen parkkeeratessa liian lähelle toista autoa on suomalaisten kuskien pahin ärsytyksen aihe kaupunkipysäköinnissä. 40 prosenttia nostaa sen eniten ärsyttäväksi seikaksi. Tarpeettoman väljä pysäköiminen puolestaan on kolmanneksi suurin kismityksen syy. Ärsytys on miltei jatkuvaa, sillä 40 prosenttia suomalaisista autoilijoista sanoo näkevänsä aina kaupungilla liikkuessaan katujen varsilla liian lähelle toisiaan jätettyjä autoja joko yhden tai useampia.

Eurooppalainen yliopistoallianssi kysyy arvoista

Mitä itse arvostat, entä mitä arvostetaan työyhteisössäsi tai kotimaassasi laajemmin? Kerro se kyselyssä #MItkäOvatSinunArvosi. Kyselyn tekee seitsemän eurooppalaisen yliopiston EC2U-allianssi, jonka yhtenä jäsenenä on Turun yliopisto.

Lämmin sää laski Naantalin Energian liikevaihtoa

Pasi Haarala.

Naantalin Energia Oy:n liikevaihto laski viime vuonna 6,1 prosenttia 9,4 miljoonaan euroon. Lasku johtui lämpimän sään ja koronaepidemian myötä vähentyneestä sähkön käytöstä. Sähkön käyttö väheni viime vuonna Naantalin Energian alueella 5,1 prosenttia. Yhtiön tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja laski 5,6 prosenttia 1,0 miljoonaan euroon, mikä johtui pääosin liikevaihdon pienenemisestä. 12. huhtikuuta pidetty yhtiökokous päätti pitää yhtiön hallituksen kokoonpanon ennallaan.

Valmistuvat sairaanhoitajat Euroopassa moraalisesti rohkeita

Moraalinen rohkeus tarkoittaa esimerkiksi hoitajan valmiutta toimia potilaan edun mukaisesti silloinkin, kun se voi aiheuttaa vaikeuksia hoitajalle itselleen. Valmistuvan sairaanhoitajan moraalinen rohkeus on yksi tekijöistä, joita on tutkittu Turun yliopiston johtamassa kansainvälisessä tutkimuksessa. Euroopassa valmistuvien sairaanhoitajien moraalinen rohkeus on tutkimuksen perusteella korkealla tasolla.

Mökkikaupassa tulossa ennätysvilkas kevät, kesäasuntoja ostetaan myös kaupungeista

Mökkikaupassa eletään vilkasta aikaa.

Poikkeusajat ovat rajoittaneet ihmisten matkustamista ulkomaille ja mökkeily kiinnostaa suomalaisia enemmän kuin aikoihin. Keväällä on myyjän markkinat, sillä kysyntää vapaa-ajan asunnoista on vielä tarjontaa enemmän. Myös kesäasunnot kaupungeista kiinnostavat.

Urheilu

Inter tarjoaa pelaajille tukea läksyparkista uraohjaukseen

Inter lanseeraa uuden InterAction -konseptin, jonka tavoitteena on entistä vahvemmin tukea lasten ja nuorten hyvinvointia sekä seuran sisällä että Kupittaan alueella.

FC Inter lanseeraa uuden InterAction -konseptin, jonka tavoitteena on entistä vahvemmin tukea lasten ja nuorten hyvinvointia sekä seuran sisällä että Kupittaan alueella. Seura haluaa olla mukana estämässä paikallisten nuorten syrjäytymistä, huonovointisuutta ja epätasa-arvoistumista.

Hamaralle töitä syyskuussa Kupittaalla

Mika Kuronen on itsekin otellut usein turkulaisissa vapaaottelutapahtumissa, kuten vuonna 2014. Nyt hän toimii järjestäjänä ja uskoo, että hiljaisten vuosien jälkeen kysyntää jälleen on.

Turku on suomalaisen vapaaottelun kehto ja vielä muutama vuosi sitten Turussa myös järjestettiin vapaaottelutapahtumia monta kertaa vuodessa. Viime vuosina, jo ennen koronaa, vapaaotteluiltoja ei Turussa ole nähty.

Mikko Känkänen jatkaa TPS:n molarikoutsina

Mikko Känkänen.

Mikko Känkänen jatkaa FC TPS:n maalivahtivalmentajana myös kaudella 2021. Känkäselle tuleva kausi on kolmas Palloseuran maalivahtivalmentajana. Känkänen tuli alkujaan TPS:ään osaksi Tommi Pikkaraisen valmennustiimiä. Viime vuonna Känkänen suoritti myös maalivahtivalmentajien UEFA GK B -koulutuksen. TPS:n maalivahtikolmikon muodostavat Jere Koponen , Ville Seppä ja Santeri Aaltonen .

Riku-Petteri Lehtonen palaa Turkuun TPS:n B-nuorten valmentajaksi

Riku-Petteri Lehtonen.

Turun Palloseuran Juniorijääkiekon linjaukset kauteen 2021–22 ovat valmiita. Päävalmentajana A-nuorissa ruoria kääntää ensi kaudellakin Hermanni Vidman apunaan Fredrik Norrena .

Åboraakkeli: Aurinkoa toukokuussa?

Miesten Ykkösen avaus siirtyy.

Pääsiäisen alla Suomen Palloliitto tiedotti Kansallisen Liigan, naisten Ykkösen, miesten Ykkösen ja miesten Kakkosen uusista aikatauluista. Suunnitelmien mukaan miesten sarjojen alkua siirretään, mutta naiset aloittavat pelaamisen aiemmin suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Uimaliitto kehittää vesipallon maajoukkuetoimintaa yhdessä seurojen kanssa

Suomessa on noin 300 vesipallon harrastajaa ja vesipallon sarjatoimintaa on kahdeksassa seurassa.

Uimaliitto kehittää vesipallon maajoukkuepolkua ja -toimintaa yhteistyössä seurojen kanssa. Taustalla on aktiivisten seuratoimijoiden luoma FUTURE5-ohjelma, jonka päätavoite on, että Suomessa tarjota selkeä ja laadukas maajoukkuepolku pelaajille.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.