Sukupolvien kohtaamista puutarhaporinoissa ja ikäihmisille räätälöityä sairaalaklovnitoimintaa

Hyvinvoinnin ideahaussa valittiin toteutettavaksi 18 turkulaisten hyvinvointia edistävää ideaa, joille jaetaan yhteensä noin 300 000 euroa Turun kaupungin kuolinpesien säästörahaston ja sosiaalirahaston tuottovaroja. Kulttuuripääkaupungin 10-vuotisjuhlan kunniaksi haussa painotettiin kulttuurin ja taiteen merkitystä hyvinvoinnille.

Ideahaku oli avoinna rekisteröidyille yleishyödyllisille yhdistyksille, järjestöille ja säätiöille sekä kaupunkikonsernin yksiköille 8.3.2020–6.4.2020. Painopisteenä olivat ikäihmisille suunnatut palvelut ja ehdotuksia pyydettiin kolmelta osa-alueelta, jotka olivat yksinäisyyden ehkäiseminen, mielen hyvinvointi ja toimintakyvyn vahvistaminen. Kulttuurihyvinvointi huomioitiin osana kaikkia osa-alueita.

– Turun kulttuuripääkaupunkivuosi nosti kulttuurin hyvää tekevät vaikutukset vahvasti näkyviin niin Suomessa kuin maailmalla. On ilo nähdä, miten kulttuuripääkaupungin henki elää myös ideahaun kautta toteutettavissa oivalluksissa. Näin silta rakentuu kulttuuripääkaupunkivuodesta kohti Turun seuraavaa merkkietappia ja tulevaisuuden tarkastelun kiintopistettä eli vuotta 2029, jolloin vietetään kaupungin 800-vuotisjuhlaa, kertoo hyvinvoinnin ohjausryhmän puheenjohtaja, toimialajohtaja Minna Sartes.

Edellisenä vuonna kaupunki avasi testamenttirahaston tuottovarojen jaon myös kaupungin ulkopuolisille toimijoille. Tällä kierroksella kaikki valitut ideat olivat kolmannen sektorin ehdottamia.

Turun kaupunginhallitus päätti varojen jaosta 10. toukokuuta hyvinvoinnin ohjausryhmän esityksestä. Esityksestä pyydettiin lausunto Turun vanhusneuvostolta.

Ideahaussa toteutettavaksi valitut ideat:

Mielen hyvinvointi:

• Kulttuuriprojisoinnit, Turun kulttuuriyhdistys ry: Kulttuuriprojisoinneissa tuotetaan taideteoksia nähtäviksi seinäpintoihin sekä ulkotiloissa että sisällä.

• Ikääntyneille suunnattuja osallistavia esityksiä ja työpajoja, PerformanceSirkusyhdistys ry: Tavoitetaan ikääntyneitä toteuttaen palvelukeskuksissa ja yhteisöllisissä tiloissa erilaisia osallistavia musiikkiteatteriesityksiä sekä osallistavia musiikki-, sirkus-, teatteri- ja kirjoitustyöpajoja.

• Sairaalaklovnitoimintaa ikäihmisten palvelutaloihin, Sairaalaklovnit ry: Sairaalaklovnitoiminta räätälöidään vastaamaan muistisairaiden ikäihmisten tarpeita.

• Resepti iloon, Tanssiteatteri Erin Kannatusyhdistys ry: Senioreille laaja-alaisesti parempaa hyvinvointia. Tarkoituksena on tuoda yhteisöllisyyttä, antaa kulttuurisia virikkeitä, tukea digitaalisuuden käyttöä sekä kannustaa heitä tanssireseptin avulla nauttimaan tanssin ilosta.

• DaisyHOPE – mielen hyvinvointia ja aktiivisuutta edistävää ryhmätoimintaa iäkkäille, DaisyLadies ry: Iäkkäille (yli 60-vuotiaat) ryhmämuotoista vertaistoimintaa sekä ulkoliikuntatapahtumia.

• Näetkö minut? Pitkälle ehtineet kuvissa, Lounais-Suomen Loma ja Virkistys ry: Vahvistetaan ikääntyneiden positiivista mielialaa tekemällä heidät valokuvaamalla näkyviksi itselleen ja muille. Koronapandemian aikana moni ikäihminen on hävinnyt katukuvasta ja jäänyt omiin oloihin. On aika tuoda ikäihmiset näkyville, ja nähdä heidät sellaisina kuin he ovat.

• Maailman onnellisin maa – myös seniorivähemmistöille, Bosnialaisten Kulttuurikeskus Suomessa ry: Omalla kielellä leirikeskuksessa yhden viikonlopun ja tämän jälkeen säännöllistä toimintaa kerran kuussa kyseiselle kohderyhmälle.

• Kulttuurikaverit, VS mielenterveysomaiset – FinFami ry: Mielenterveysomaisille kulttuuritoimintaa ryhmässä.

• Karaokelaulusta iloa vanhemmille kultakurkuille, Eläkeliiton Turun yhdistys ry: Eläkeliiton tiloissa vapaaehtoisen vetämää karaoketoimintaa, jota voidaan jatkaa syksyllä 2022 omana toimintana.

• Muistoista voimaa, Turun Naiskeskusyhdistys ry: Ryhmän verkkotapaamisissa muistoja käsitellään teemallisesti. Muistoja herätellään keskustelun vetäjän johdolla valokuvien, esineiden tai taidekokemuksen kautta.

• John Keats Auran rannoilla – Endymion-runoelman esitykset, Kotiseutuyhdistys Halinen–Räntämäki: John Keatsin vasta suomennettujen runojen esitystä ulkoilmassa Auran rannalla.

Toimintakyky:

• Arjessa kuntoon – lisää toimintakykyä ja hyvinvointia iäkkäille turkulaisille, Petrea Säätiö: Moniammatillisen kuntoutuksen keinoin on mahdollista vaikuttaa iäkkäitten ihmisten toimintakyvykkyyteen ja laadukkaampaan arkeen. Ryhmässä tapahtuva kuntoutus antaa vertaistukea ja rakentaa uusia kontakteja, lievittää koettua yksinäisyyttä ja tuo keinoja oman terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseen. Ideaan liittyvät kulttuuriset elementit (itseilmaisu/teatteri/taide ohjaajan tukemana) taas tuovat rakennusainetta ja iloa sekä hyvää mieltä.

• Sippe-taidetoiminta, Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry: Sippe-taidetoiminta innostaa ikääntyneitä ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan ja löytämään itselleen sopivia "jatkoaskelia" elämysten maailmassa.

• Muistojen Turku – uudenlainen kulttuurikuntoilureitti, Turun Seudun Nivelyhdistys ry: Uusi kulttuurikuntoilureitti kannustaa myös huonokuntoisempia liikkumaan, sillä reitti suunnitellaan niin, että lepohetket matkan varrella ovat mahdollisia ja reitti on esteetön.

• Senioreiden aamupäivän "kaffepaussi", Lahjan Tytöt ry: Ryhmätoimintaa puistossa. Kohderyhmälle idea tuo uuden sosiaalisen matalankynnyksen hetken jokaiseen viikkoon, yhden mahdollisuuden lisää kuulua johonkin ryhmään muiden kanssa ja yhden tärkeän menon omaan kalenteriin.

Yksinäisyyden vähentäminen:

• Puutarhaporinat – tekemistä ja keskustelua kasveista kiinnostuneille ikäihmisille, 4H: Osallistujat voivat jakaa kokemuksiaan, tietojaan ja taitojaan toisille kasveista kiinnostuneille. Ohessa opetellaan digitaitoja, jotka mahdollistavat yhteydenpidon ja jakamisen kerhon ulkopuolella.

• Minun Runosmäkeni – 50 tarinaa Runosmäestä, Runosmäkiseura ry: Tarinoiden keräämisen tueksi ja osallistujien löytämiseksi järjestetään yhteisöllisiä kulttuuritapahtumia, joissa asukkaat tapaavat toisiaan ja sosiaaliset suhteet mahdollistuvat.

• Päihitetään Pandemia: ulkotilat arvoonsa! Kakskertaseura ry: Luodaan suunnitelma Kakskerran rannan ulkotiloissa tapahtuvalle toiminnalle ja ympäristön kehittämiselle Toteutetaan suunnitelma asiantuntijoiden ja vapaaehtoisten avulla. Virkistykseksi kulttuuria.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Sinilevähavainnot hieman lisääntyneet Varsinais-Suomessa

Sinilevätilanne on pysynyt vielä toistaiseksi rauhallisena ja ajankohtaan nähden tyypillisenä. Levää on havaittu muutamalla vakioseurantapisteellä meri- sekä sisävesialueella. Tilanne voi kuitenkin huonontua nopeastikin lämpimän sään vuoksi.

Saa puistonpenkeillä uusia tuttavia

Tykkää turkulaisesta! -kampanjan ideointityöpajassa syntyi ajatus puistonpenkeistä, joihin istahtamalla voisi kertoa, että on valmis juttutuokioon tuntemattomankin kanssa. Turun kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus lahjoitti penkit, jotka saavat kampanjaan sopivan uuden maalikerroksen Healthy Boost -hankkeen kustantamana.

Seurakuntien Syke-hankkeelle jatkoa

Asunnottomille suunnattu Turun ja Kaarinan seurakuntien auttamistyön Syke-hanke jatkuu. Hanketta jatketaan seuraavat viisi vuotta, mikäli turkulainen Eschner-säätiö myöntää sille rahoitusta. Hanke alkoi lokakuussa 2018 ja sen kautta on asutettu 31 asunnotonta. Hankkeen asiakkaista 13:a on pystytty tuetun asumisen kautta ohjaamaan muun asumisen piiriin ja 11 hankkeen asiakasta on myös kiinnittynyt joko työelämään tai opiskeluun.

YIT toteuttaa Kupittaalle pysäköintilaitoksen

YIT on allekirjoittanut Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa sopimuksen pysäköintilaitoksen rakentamisesta Kupittaan rautatieaseman läheisyyteen, parin kilometrin päähän Turun keskustasta. Hankkeen kokonaisarvo YIT:lle on lähes 24 miljoonaa euroa ja se kirjataan vuoden toisen neljänneksen tilauskantaan.

Teknologiakiinteistöt rakennuttaa Turun Tiedepuistoon pysäköintilaitoksen

Turun Teknologiakiinteistöt ja rakennusyhtiö YIT ovat allekirjoittaneet sopimuksen uuden pysäköintilaitoksen toteuttamisesta Turun Tiedepuistoon.

Pääurakoitsijat pitävät rakentamisen laatua melko hyvänä Suomessa

Rakennushankkeiden pääurakoitsijat pitävät rakentamisen laatutasoa tällä hetkellä melko hyvänä Suomessa, selviää Turun ammattikorkeakoulussa tehdystä opinnäytetyöstä. Verkkokyselynä toteutettuun tutkimukseen vastanneista rakennusalan ammattilaisista yli puolet (64 prosenttia) oli tätä mieltä.

Turku Sea Jazz saa lisää lippuja myyntiin

Uusi Turku Sea Jazz -tapahtuma saa vihdoin ensiesityksensä heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Festivaalista päästään nauttimaan lähes täysipainoisesti, kun Varsinais-Suomessa ollaan palattu koronavirusepidemian perustasolle, ja yleisötilaisuuksien tiukoista rajoituksista on voitu luopua. Lisää lippuja on vapautunut myyntiin, tule siis kokemaan kesän kuumimmat rytmit Ruissalon Telakan merellisessä miljöössä!

Suomalaisten kesälomabudjetti on koronakesänä aiempaa pienempi

Suomalaiset aikovat tänä kesänä käyttää kesälomaan aiempaa vähemmän rahaa. Nordean kyselytutkimuksen mukaan suomalaisten kesälomabudjetin keskiarvo on hieman yli tuhat euroa kesälle 2021, laskien kahden vuoden takaisesta, jolloin budjetti oli vajaa 1200 euroa. Asia selviää Nordean teettämässä kyselyssä.

Raportti keroo Askaistenlahden rehevöitymisestä

Tuore raportti Askaistenlahden tilasta ja kuormituksesta osoittaa, että vesistön alueella on syytä ryhtyä toimiin kuormituksen vähentämiseksi. Raportin ovat tilanneet Naantalin kaupunki ja Maskun kunta Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistykseltä. Tarkoituksena on saada tietoa, jonka perusteella Askaistenlahden tilaa voitaisiin parantaa.

Aurinkobaletti hakee myynti- ja markkinointisuunnittelijaa

Aurinkobaletti hakee myynti- ja markkinointisuunnittelijaa kokoaikaiseen ja toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 16. elokuuta 2021 alkaen.

Wärtsilä muuttaa Tiedepuiston alueelle

Wärtsilä Finland Oy on päättänyt siirtyä uusiin toimitiloihin Turussa, kun Stålarminkadun nykyisten tilojen vuokrasopimus päättyy vuoden 2022 loppuun mennessä. Näin yhtiön Turun henkilöstölle pystytään tarjoamaan uudet, modernit työskentelypuitteet sekä joustavampi tapa tehdä töitä.

Tomi Penttilä Bayerin Turun tuotantolaitoksen uudeksi johtajaksi

Bayer Oy:n Turun tuotantolaitoksen uudeksi johtajaksi on nimetty Tomi Penttilä , joka siirtyy uuteen tehtävään 1. syyskuuta 2021 alkaen Bayer Oy:n tuotantojohtajan tehtävästä. Penttilä on työskennellyt johtotehtävissä sekä tuotannossa että projekti- ja salkunhallinnan tehtävissä Bayer Oy:ssa kuuden vuoden ajan. Penttilä on aikaisemmin työskennellyt haastavissa kansainvälisissä johtotehtävissä Microsoft Oy:ssä, ja hänellä on vahva tausta liiketoiminnan kehityksessä innovaatioiden ja muutostyön saralla.

Reivikadun linja-autopysäkki siirtyy

Valtatien 10 eli Hämeentien varrella Liedon suuntaan käytössä oleva Reivikadun linja-autopysäkki siirtyy ja kulkureitti bussipysäkille muuttuu tiistaina 29. kesäkuuta.

Rakennusperinnön hoitoon Varsinais-Suomessa yli 87 000 euroa

Ympäristöministeriö osoittaa ELY-keskuksille vuosittain harkinnanvaraista määrärahaa jaettavaksi avustuksina rakennusperinnön hoitoon sekä saariston ympäristönhoitoon. Vuonna 2021 Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan saatiin rakennusperinnön hoitoon 143 000 euroa ja lisäksi saariston ympäristön hoitoon 50 000 euroa. Varsinais-Suomen osuus summasta on 87 500 euroa.

Poliisi pyytää silminnäkijähavaintoja Lausteelta

Sunnuntai-iltana 20. kesäkuuta Turun Lausteen Kirjurinaukiolta löytyi vakavasti loukkaantunut henkilö. Poliisi selvittää liittyykö asiaan rikosta.

Kristiinankadusta muotoutuu kesäkatu heinä–elokuuksi

Kristiinankadulla kokeillaan tänä kesänä uudenlaista kaupunkitilan käyttöä. Kadun viihtyisyyttä lisätään istutuksilla sekä oleskelu- ja kävelyalueilla. Myös ravintoloiden kesäterasseilla on lupa laajentua kesäkatukokeilun ajaksi. Kesäkatua elävöittävät kausitorit ja erilaiset tapahtumat, joita järjestetään Tapahtumamatoilla.

Jack Rodewald vahvistaa HC TPS:n hyökkäystä

Turun Palloseura on solminut vuoden mittaisen pelaajasopimuksen kanadalaishyökkääjä Jack Rodewaldin kanssa. 27-vuotias laitahyökkääjä saapuu Turkuun Tshekin pääsarjasta HC Ocelari Trinecin riveistä, jossa hän oli voittamassa mestaruutta viime keväänä.

Turussa kehitetään kiertotalouden tuotteille uudenlaista kauppapaikkaa

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) ja Kiertokaari Oy kehittävät uudenlaista kiertotalousmyymäläkonseptia kesäkuussa alkaneessa 6Aika: Circhubs 2 -hankkeessa. Vuoden mittaisen hankkeen aikana jätelaitosten kanssa yhteisen pöydän ääreen istutetaan kiertotalouden mukaisia tuotteita ja palveluja tarjoavia yrityksiä.

Kaupunki

Urheilu

Jack Rodewald vahvistaa HC TPS:n hyökkäystä

Turun Palloseura on solminut vuoden mittaisen pelaajasopimuksen kanadalaishyökkääjä Jack Rodewaldin kanssa. 27-vuotias laitahyökkääjä saapuu Turkuun Tshekin pääsarjasta HC Ocelari Trinecin riveistä, jossa hän oli voittamassa mestaruutta viime keväänä.

Otteluanalyysi: TPS yhä ilman kotivoittoa

Juri Kinnunen ampui komean vaparimaalin.

TPS on pelannut jalkapalloilun Ykkösessä tällä kaudella jo neljä kotiottelua, mutta kotivoitto on yhä ottamatta. Saldona kotiotteluista on kaksi tappiota ja kaksi tasapeliä. Tuoreimman pettymyksen aiheutti EIF, jota vastaan peli päättyi Kupittaalla 1-1.

Ville Lajunen jatkosopimukseen HC TPS:n kanssa

Ville Lajunen.

Puolustaja Ville Lajunen on tehnyt vuoden jatkosopimukseen HC TPS:n kanssa. Viime kaudella TPS:ään saapunut kokenut puolustaja iski 55 runkosarjaotteluun 28 tehopistettä ja vakuutti kaikki vahvalla johtajuudellaan kevään pudotuspeleissä.

Otteluanalyysi: Interin kotikunto kestää, nyt kärsijänä SJK

Juuso Hämäläinen oli kovan onnen pelaaja. Hän kolhi itseään pahannäköisesti kahdesti, mutta pystyi jatkamaan pelin loppuun.

Interin kova tuloskunto kestää kotikentällä. Nyt kärsijänä oli Seinäjoen Jalkapallokerho SJK, joka poistui Kupittaan viheriöltä 2-0-tappio niskassaan. SJK avusti Interin maalinteossa molemmilla kerroilla. Ensin Matias Ojalan vapari kääntyi Emmanuel Ledesman päästä komeasti oman maalin yläkulmaan. Ottelun loppuhetkillä SJK:n painostaessa Matias Vainionpää syötti Joonas Sundmanille , joka palautti pallon huolimattomasti. Timo Furuholm pääsi väliin ja karkumatkalle, joka päättyi maaliin.

TPS:n kiekkonaiset yhteistyöhön Lippu.fi:n kanssa

Lippu.fi ja TPS Naiset ovat aloittaneet lipunmyyntiyhteistyön. Yhteistyö avaa TPS Naisten jääkiekkojoukkueelle uusia väyliä tavoittaa suurempia kohderyhmiä ja vahvistaa seurayhteisöä entisestään myös irtolippumyynnin osalta.

Ura Basketin taival jatkuu odotetusti 1. divisioona B:ssä

Suomen Koripalloliitto on myöntänyt pääsarjojen sarjapaikat pelikaudelle 2021–22. Korisliigaan myönnettiin 12 ja naisten Korisliigaan 10 sarjalisenssiä. Suurin muutos nähdään miesten I divisioona B:ssä sekä naisten I divisioonassa, joiden joukkuemäärät kasvavat.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.