Pääurakoitsijat pitävät rakentamisen laatua melko hyvänä Suomessa

Rakennushankkeiden pääurakoitsijat pitävät rakentamisen laatutasoa tällä hetkellä melko hyvänä Suomessa, selviää Turun ammattikorkeakoulussa tehdystä opinnäytetyöstä. Verkkokyselynä toteutettuun tutkimukseen vastanneista rakennusalan ammattilaisista yli puolet (64 prosenttia) oli tätä mieltä.

Rakentamisen laatu nousee aika ajoin esille, eikä aina positiivisessa mielessä. Turun AMK:n opinnäytetyössä tutkittiin rakentamisen laatua pääurakoitsijoiden näkökulmasta. Verkkokyselynä tammikuussa 2021 toteutettuun tutkimukseen vastasi 64 rakennusalan ammattilaista.

− Huomattavaa oli, että kyselyyn vastanneista vain kolme prosenttia piti rakentamisen laatua hyvänä. Tämä viestii siitä, että alan ammattilaiset näkevät itse alalla selkeästi laatuhaasteita, Turun AMK:n rakennustekniikan koulutus- ja tutkimuspäällikkö Esa Leinonen sanoo.

Toisaalta vastanneet kokevat, että oman yrityksen laatutaso on parempi kuin yleisen rakentamisen laatutaso. Rakentamisen laadun koettiin myös parantuneen melko paljon viimeisen viiden vuoden aikana. Syiksi tähän mainittiin muun muassa dokumentoinnin ja laadunvarmistuksen tason sekä kosteudenhallinnan parantuminen.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan alan opinnäytetyö on Atte Hiirosen tekemä otsikolla ”Pääurakoitsijan näkemys rakentamisen laadusta”. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Rakennusteollisuus ry:n kanssa Webropol-kyselynä, ja kohderyhmänä olivat rakennushankkeiden pääurakoitsijat.

Vastanneiden määrää ei rajoitettu yrityskohtaisesti, vaan tutkimukseen oli mahdollista osallistua useampi henkilö samasta yrityksestä.

Vastausten perusteella rakentamisen laatu ymmärrettiin rakennusliikkeissä eniten asetettujen odotuksien, vaatimusten ja määräyksien (35 prosenttia) sekä asiakkaan odotusten ja vaatimusten mukaiseksi tuotteeksi (35 prosenttia). Vastaajat pitävät yleisen laadun ja rakentamisen laadun määritelmiä lähes samoina.

Vastauksissa korostui asiakaskeskeinen näkökulma rakennusprosessissa. Rakennusliikkeet ymmärtävät hyvin, että asiakkaat ovat nykyään valveutuneita laadun suhteen, osaavat tunnistaa laadukkaan tuotteen ja ennen kaikkea osaavat vaatia sitä. Vastaavasti rakennusliikkeet näkevät laadun onnistumisen edellytyksenä normien ja asetettujen vaatimusten mukaista toimintaa, jotta rakennushankkeissa on mahdollista tuottaa laadukas tuote.

Ensisijaisina syinä laatuhavaintoihin ja -puutteisiin vastaajat kokivat muun muassa epärealistisen aikataulun (38 prosenttia), suunnitteluvirheet (31 prosenttia), aliurakoitsijoiden virheet/toiminnan (25 prosenttia), suunnitelmien ristiriidat (20 prosenttia), puutteellisen suunnittelun (20 prosenttia) ja välinpitämättömyyden (19 prosenttia).

Lähes puolet (42 prosenttia) vastanneista koki, että suunnittelun kehittämisellä pystyttäisiin parantamaan eniten rakennushankkeiden laadun tasoa. Noin joka kolmannen (36 prosenttia) vastanneen mielestä paremmilla aikatauluilla pystyttäisiin eniten parantamaan laadun tasoa rakennushankkeissa.

Kyselyssä selvitettiin avoimella kysymyksellä, miten rakentamisen laatu on heikentynyt erityisesti viimeisen viiden vuoden aikana. Aikataulujen kiristyminen mainittiin laatua eniten heikentävänä tekijänä noin joka yhdeksännessä (11 prosenttia) vastauksessa. Lisäksi noin joka kuudes (14 prosenttia) pitää aikataulusta johtumatonta kiirettä ensisijaisena syynä laatuhavaintoihin ja -puutteisiin.

Suunnitteluvirheet, suunnitelmien ristiriidat, puutteellinen suunnittelu, suunnitelmien toimitusajankohdan viivästyminen ja huonot ohjeet nousivat esille lähes kaikissa (96 prosenttia) vastauksissa. Tulosten perusteella voidaan olettaa, että lähes kaikki vastanneet pitävät suunnitteluun liittyviä tekijöitä yhtenä ensisijaisimmista syistä laatuhavaintoihin ja -puutteisiin.

Yrityksillä on pääasiassa hyvin käytössä erilaisia laatutoimintoja ainakin joissain rakennushankkeissa. Vastausten perusteella yritykset eivät käytä kaikissa rakennushankkeissa kattavasti laatutoimintoja, jotka merkittävästi auttaisivat parantamaan hankkeiden laatua.

Esimerkiksi työvaihekohtaiset tehtäväsuunnitelmat ovat 63 prosentissa yrityksistä aina käytössä. Hankekohtaista kosteudenhallintasuunnitelmaa käytetään vain kahdessa kolmesta (66 prosenttia) hankkeessa aina, vaikka se on määritetty pakolliseksi ympäristöministeriön asetuksessa 2017 rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta.

Kysyttäessä rakentamisen laadun kannalta kahta merkittävintä osapuolta lähes kaikki (96 prosenttia) vastaajat tunnistivat itsensä urakoitsijan roolissa yhdeksi merkittävimmäksi osapuoleksi.

− Rakentamisen laadun jatkuvan kehittymisen kannalta tämä on merkittävä tutkimustulos. Rakennusliikkeillä on hyvät mahdollisuudet kehittää rakennushankkeiden laatua, ja sitä kautta koko rakennusalan laatua, kun he tunnistavat itsensä merkittävimmäksi laadun tekijäksi, Esa Leinonen toteaa.

Tutkimustuloksen perusteella rakennusliikkeissä arvostetaan myös erittäin paljon alan koulutusta.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Viemäri- ja vesijohtotyö sulkee ajokaistan Sairashuoneenkadulla

Viemäri- ja vesijohtotyötä tehdään Sairashuoneenkatu 14:n kohdalla 2.-13. elokuuta. Yksi ajokaista on pois käytöstä.

Saijan koti keräsi kehuja Instagramissa, mutta kaunis sänky ei ollutkaan hyvä nukkua – halpajäljitelmät tulevat kalliiksi näistä syistä

Saija Vainio osti ensin halvan kopion, mutta vasta aito Tempur toi kunnon yöunet. COCONUTWHITEB

Esimerkkitapaus: Tempur-jäljitelmään haksahtaminen huononsi unen laatua, mikä lopulta johti tuplahankintoihin.

Lotossa yksi täysosuma

Loton kierroksen 30/2021 arvonnassa löytyi yksi ainoa täysosuma. Heinäkuun viimeisen päivän arvonta toi mikkeliläiselle nettipelaajalle 3,6 miljoonaa euroa.

Kysymyksiä Turun päättäjille

Kirjoittaja ihmettelee, mikseivät asukkaavat pääse suoraan valitsemaan pormestaria.

Nyt olisi korkea aika tulevan pormestarina ja kaupunginhallituksen henkilöiden alkaa miettiä järjellä mihin rahoja levitellä ja mitkä asiat ovat tärkeitä: vanhusten, lasten, nuorten, sairaiden, työttömien ja syrjäytyneiden asiat. Olisiko syytä unohtaa raitiovaunut, turhat sillat, ”hupitalot” ynnä muut vähemmän tärkeät hankkeet. Olisiko hyvä aloittaa aikaa parempaa?

Tapahtumatakuuta myönnetty lähes 73 miljoonaa euroa

Tapahtumatakuuta on myönnetty lähes 73 miljoonaa euroa. Tapahtumatakuun hakuaikaa on jäljellä vielä kuukausi. Hakuaika päättyy 31. elokuuta kello 16:15. Takuuta haetaan sähköisesti Valtiokonttorin verkkosivulla.

Suomen ainoa parkourfestivaali järjestetään Turussa

Parkouriin kuuluu hyppimistä, juoksemista, kiipeilyä ja tasapainoilua. Ville Leppänen (vas.) ja Joonas Palsio ovat suorittamassa usean eri liikkeen haastetta.

Suomen ainoa parkourfestivaali Sivistymättömät järjestetään 6.–8. elokuuta Turussa. Kolmipäiväisen festivaalin ohjelma koostuu erilaisista parkouraiheisista ohjelmanumeroista, jotka ovat lajin harrastajien itse toteuttamia. Ohjelmisto on julkaistu kokonaisuudessaan festivaalin nettisivuilla www.sivistymattomat.fi.

Eurojackpotissa jahdataan seuraavaksi 72 miljoonaa euroa, Suomeen kaksi yli 400 000 euron voittoa

Eurojackpotista ei löytynyt kierroksella 30/2021 yhtään täysosumaa. Ensi viikolla potissa on noin 72 miljoonaa euroa.

Paratiisi löytyi Metsolasta

Arttu, Teija ja Joni Hakula viihtyvät Metsolan tilalla kuin kotonaan. Perheeseen kuuluu myös 18-vuotias tytär.

Hakulan perhe remontoi satavuotiaan talon vapaa-ajan asunnoksi

Enemmistö tyytyväinen demokratiaan kotikunnassa

Enemmistön (61 %) mielestä ”demokratia toimii kaiken kaikkiaan kotikunnassani hyvin”. Vain neljännes (26 %) kiistää väitteen, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön kansalaistutkimuksesta. Tyytyväisyys kuntademokratian toimivuuteen on säilynyt muuttumattomana vuodesta 2017 (60 % -> 61 %).

Maksimissaan huvin vuoksi

Koetaanko rentoutuminen laiskuutena ja saamattomuutena?

Kesälomalla tai kesällä iskee pakottava tarve tehdä ja kokea asioita, jotta kesä olisi onnistunut. Yleensä neuvotaan vaihtamaan ihan fyysisesti maisemaa, sillä uusi ympäristö vie ajatukset arjesta ja auttaa mieltä irrottautumaan rutiineista.

Ennakointi ja maltti auttavat ohittamaan traktorin

Traktorit ja puimurit ovat yleensä siirtymässä toisesta työkohteesta toiseen ja ovat maantiellä vain pienen hetken.

Traktorit ja muut maataloustyökoneet ovat nyt liikenteessä. Liikenneturva muistuttaa, että traktorit ja puimurit ovat yleensä siirtymässä toisesta työkohteesta toiseen ja ovat maantiellä vain pienen hetken. Ohitukseen lähteminen saattaa olla täysin turhaa ja vaarantaa liikenneturvallisuuden.

Koronatartuntojen määrä nopeassa kasvussa Turussa

Turussa on todettu edeltävän seitsemän vuorokauden aikana 299 koronavirustartuntaa. Turun ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä n. 230/100 000/14 vrk (30.7.). Turun tartunnat ovat voimakkaassa nousussa. Tartunnanjäljitysprosentti edeltävältä kahdelta viikolta on noin 90 prosenttia.

Seilin taidetyöpajoissa pohditaan ihmisen ja muun luonnon pitkää yhteistä historiaa

Seilissä järjestettävissä yhteisöllisissä työpajoissa osallistujat saavat valita itse taidemuodon, joka voi olla esimerkiksi maalaamista, piirtämistä, valokuvausta tai kirjoittamista.

Seilissä 7. elokuuta pidettävissä taidetyöpajoissa pohditaan luonnon arvoja ja merkityksiä sekä ihmisen ja muun luonnon pitkää yhteistä historiaa Seilissä ja luodaan kokemuksista ja havainnoista taidetta.

Lauttarannan tulipalossa tuhoutui neljä lasikuituista moottorivenettä

Neljä lasikuituista moottorivenettä tuhoutui tulipalossa Ramstedtin venetelakalla Hirvensalon Lauttarannassa.

Mynäjoen valuma-alueella aloitetaan vesiensuojelutoimenpiteiden yleissuunnittelu

Yleissuunnitelma-alueen kartta. Valokuvassa Mynäjokea Nihteisissä.

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry laatii Mynäjoen vesistöalueelle vesiensuojelutoimenpiteiden yleissuunnitelman Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimeksiannosta. Mynäjoen valuma-alue valikoitui kohdealueeksi, sillä siellä ei ole tehty kokonaisvaltaista koko valuma-aluetta kattavaa suunnittelua ja sekä Mynäjoen että Mynälahden vesien tila kaipaavat tilannetta kohentavia toimenpiteitä. Mynäjoen valuma-alue on suurimmaksi osaksi Mynämäen kunnan alueella, mutta osia siitä on Maskun, Nousiaisten ja Pöytyän kunnissa.

Moni eli kädestä suuhun korona-aikanakin, säästäjät panevat säästönsä sijoituksiin

Yli vuoden kestäneen koronapandemian aikana suomalaisten oma talous näyttää pysyneen entisellään. LähiTapiolan teettämässä kyselyssä 49 prosenttia yli tuhannesta vastaajasta kertoi, että heidän oman talouden budjettinsa on pysynyt kutakuinkin tasapainossa rajoitusajoista huolimatta.

Challenge Turku muuttaa liikennejärjestelyjä keskustassa ja ykköstiellä

Challenge Turku -urheilutapahtuma aiheuttaa merkittäviä muutoksia liikenteeseen tulevana viikonloppuna. Tapahtuma aiheuttaa suurta liikennehaittaa keskustan alueella sekä ykköstiellä. Autoilijoiden kehotetaan käyttävän muita ajoreittejä mahdollisuuksien mukaan.

Raision kaupunginvaltuuston kokouksia voi jatkossa seurata suorana netissä

Raisio aloittaa kaupunginvaltuuston kokousten nettilähetykset.

Raisio aloittaa kaupunginvaltuuston kokousten nettilähetykset. Ensimmäinen netissä lähetettävä kokous pidetään maanantaina 9. elokuuta kello 18.

Urheilu

Neljä ensimmäistä kertaa

Kaatosade ei haitannut Interin mestaruusjuhlia kauden 2008 päätteeksi.

Stefan Håkansin Inter on tarjonnut komeita jalkapallohetkiä turkulasille

Puukkokatsomo: Oikea ratkaisu

Mattias Gestranius.

Kova päätös, mutta täysin oikea. Erotuomari Mattias Gestranius on tottunut urallaan koviin päätöksiin. Sellaiseksi voitaneen laskea myös viime sunnuntain Honka-Lahti-ottelun keskeyttäminen. Keskeytyksen syynä oli yleisöstä kuulunut rasistinen huutelu.

Otteluanalyysi: TPS:n kotitaaperrus jatkuu, MP nousi kahdesti tasoihin

Kasper Hämäläinen on TPS:lle tärkeä vahvistus.

TPS:n kotitaaperrus jatkuu. Kauden seitsemäs kotipeli tuotti jälleen vain tasapelin, mikä tarkoitti että kotivoittotili on yhä avaamatta. Mikkelin Palloilijat nousi kahdesti tasoihin ja pisteet jaettiin tuloksella 2-2.

Challenge Turku -triathlon huipentuu puolimatkan SM-kisoihin

Challenge Turku -triathlon huipentuu puolimatkan SM-kisoihin.

Triathlontapahtuma Challenge Turku järjestetään 31.7.–1.8. Turun ja Aurajoen maisemissa jo kuudetta kertaa. Lauantaina kisataan nuorten Suomen Cupin osakilpailu sprint- ja supersprint-matkoilla, ja sunnuntaina kilvoitellaan triathlonin puolimatkan SM-mitaleista. Challenge Turku tarjoaa laadukkaan ja elämyksellisen kilpailun myös laajalle harrastajajoukolle. Tapahtuma järjestetään terveysturvallisesti Clean & Safe Turku -toimintamallin mukaisesti.

Laitahyökkääjä Serge Atakayi siirtyy loppukaudeksi TPS:aan

Serge Atakayi nähtiin Jaron paidassa jo kaudella 2015. Vastassa on Interin Egzon Belica.

Laitahyökkääjä Serge Atakayi siirtyy loppukaudeksi Miesten Ykköseen ja TPS:n paitaan. Hän siirtyy Turkuun SJK:sta loppukauden kattavalla lainasopimuksella. Atakayi on kotoisin alun perin Kongon demokraattista tasavallasta, mutta hän sai Suomen kansalaisuuden jo vuonna 2016. 22-vuotias Atakayi edusti vuodet 2016–19 Glasgow Rangersia.

Samoojan urakka alkaa

Kalle Samooja.

Turkulaisgolfari Kalle Samoojan urakka Tokion olympialaissa alkaa 29. heinäkuuta keskiviikon ja torstain välisenä yönä. 33-vuotiaalle turkulaiselle olympialaiset ovat uran ensimmäiset. Samooja ja toinen suomalaisgolffari Sami Välimäki ovat tulessa loppuviikon aikana aamuyön tunteina.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.