Selvitys: Alkoholia ja nikotiinituotteita päätyy alaikäisille helposti sosiaalisen median välityksellä

Nuoret saavat käsiinsä alkoholia ja nikotiinituotteita pääasiassa kavereiden ja täysi-ikäisten tuttujen kautta. Sosiaalinen media on tehnyt päihteiden välittämisen alaikäisille helpoksi. Sosiaalisessa mediassa tapahtuva päihteiden välittäminen ei ainoastaan vastaa kysyntään vaan myös luo sitä.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Nuoret Pakka-toimijoina -hankkeen teettämässä selvityksessä kävi ilmi, että alaikäiset saavat käsiinsä alkoholia ja nikotiinituotteita pääsääntöisesti kavereiden ja täysi-ikäisten tuttujen kautta, mutta erityisen tärkeään rooliin päihteiden välityksessä nousi sosiaalinen media.

– Sosiaalinen media on tehnyt päihteiden myymisen ja ostamisen alaikäisille helpoksi. Nuorten ei tarvitse itse olla aloitteellisia ja etsiä välittäjää päihteille, vaan heille myös tarjotaan somessa päihteitä ostettavaksi, kertoo Nuoret Pakka-toimijoina -hankkeen projektipäällikkö Katri Saarela.

Haastatteluissa sekä alaikäiset että täysi-ikäiset nuoret kertoivat, että erityisesti Snapchatissa tarjotaan avoimesti tuotteita ja hakupalveluita alaikäisille. Tällä tavoin joko tarjoudutaan hakijaksi alaikäisille tai myydään jo hankittua alkoholia.

– Nuorten somevirrassa näkyy alkoholin ja nikotiinituotteiden myynti- ja ostojulkaisuja, vaikka nuoret eivät itse olisi edes aikeissa hankkia tai myydä niitä. Eniten näitä julkaisuja olivat nähneet 9.-luokkalaiset ja alaikäiset ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat, kuvaa tutkimuksen toteuttanut Tiina Pajuvirta.

Myös alaikäiset nuoret välittävät päihteitä toisille nuorille.

Nuoret kertoivat, että etenkin nuuska liikkui usein alaikäiseltä alaikäiselle, sekä yläkoulussa että ammatillisissa oppilaitoksissa. Nuoret kuvasivat, että kouluissa tai oppilaitoksissa puututaan välittämiseen, jos asia huomataan, mutta useimmiten asia jää huomaamatta.

EHYT ry:n Nuoret Pakka-toimijoina -hankkeen teettämässä selvityksessä tarkasteltiin, kuinka nuoret suhtautuvat alkoholin ja nikotiinituotteiden välittämiseen alaikäisille. Selvityksessä haastateltiin 11 ja kyselyyn vastasi 260 yläkouluissa ja 204 ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevaa nuorta Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin, Tampereen ja Vaasan alueilta.

Nuoret kokivat alkoholin ja nikotiinituotteiden hankkimisen usein helppona, vaikka suhtautuivatkin alaikäisille välittämiseen melko negatiivisesti.

– Osalla nuorista oli varsin voimakkaita mielipiteitä päihteiden välittämistä vastaan, osa taas suhtautui ristiriitaisesti tai neutraalisti, koska erityisesti nikotiinituotteiden välittäminen koettiin niin yleiseksi ja arkipäiväiseksi, kuvaa Saarela.

Suhtautuminen alaikäiselle välittämiseen vaihteli hieman sen mukaan, kuinka nuoresta alaikäisestä oli kyse: enemmistö ei hyväksynyt päihteiden välittämistä 15–17-vuotiaille, mutta erityisen yksimielisiä oltiin siitä, että välittäminen ei ole hyväksyttävää 12–14-vuotiaille tai tätä nuoremmille.

Enemmistö nuorista koki, että alkoholin ja nikotiinituotteiden välittäminen alaikäisille on vastuutonta toimintaa. Vastuukysymys näyttäytyi hieman erilaisena alaikäisten ja täysi-ikäisten vastaajien näkökulmasta. Alkoholin välittämisellä koettiin olevan useammin riski vakavampiin, välittömiin haittoihin, kuten alkoholimyrkytykseen ja onnettomuuksiin, verrattuna nikotiinituotteisiin. Osan mielestä alkoholin tai nikotiinituotteiden käyttö on oma valinta, jolloin vastuun käytöstä katsottiin olevan käyttäjällä itsellään. Usein vastuun katsottiin kuitenkin jakautuvan sekä alaikäiselle itselleen että päihteitä välittävälle taholle. Vanhemmat vastaajat näkivät nuorempia useammin vastuun olevan päihteitä välittäneellä taholla.

Moni nuorista toivoi, että päihteiden välittämiseen alaikäisille puututtaisiin tiukemmin tai se saataisiin kokonaan loppumaan. Tätä toivoivat erityisesti nuoremmat yläkoululaiset ja täysi-ikäiset ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevat. Sen sijaan välittämiseen suhtautuminen oli sallivampaa niissä ikäryhmissä, jotka voivat saada päihteitä käyttöönsä välittämisen kautta: vanhempien yläkoululaisten ja alaikäisten ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien keskuudessa.

– Tällä hetkellä keskustelussa oleva nikotiinituotteiden ostoikärajan nosto todennäköisesti vähentäisi nikotiinituotteiden välittämistä alaikäisille, sillä ikärajan noustessa 20 vuoteen tulisi myös välittäjien olla entistä vanhempia, lisää Saarela.

Nuoret Pakka-toimijoina -hankkeessa kehitetään kaksi toimintamallia yläkouluihin ja yksi ammatillisiin oppilaitoksiin selvityksessä nousseiden teemojen pohjalta. Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten tietoisuutta alkoholin ja nikotiinituotteiden käyttöön ja välittämiseen liittyvistä haitoista. Lisäksi pyritään kasvattamaan ymmärrystä vastuusta ja välittämisen seurauksista sekä saamaan nuoret itse tarkastelemaan kriittisemmin omia asenteitaan välittämistä kohtaan siten, että he eivät halua päihteitä välitettävän.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Juttua muokattu 19.1. klo 14.37: Selvityksessä haastateltiin 11 ja kyselyyn vastasi 260 (ei 265) yläkouluissa ja 204 ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevaa nuorta Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin, Tampereen ja Vaasan alueilta.

Turkulainen Ville Neulanen on Seafood chef 2022

Vile Neulanen.

Seafood chef 2022 -kilpailu käytiin perjantaina Gastro Helsinki -messuilla. Voittajaksi kruunattiin turkulaisen Smör-ravintolan vuoromestari Ville Neulanen . Kilpailun yhteydessä jaettiin myös parhaan kalankäsittelijän palkinto, joka meni niin ikään Neulaselle.

Päällystystyöt vähäisiä Lounais-Suomessa ensi viikolla

Päällystystöiden arvioidaan valmistuvan helatorstaiviikon aikana.

Päällystystyöt jatkuvat maantiellä 204 Lieto–Eura Tortinmäen ympäristössä. Uusia kohteita ovat Salossa Perniön Kosken asematie mt 1011 sekä Liedon Tarvasjoella maantie 2250 Aurantien ja Tilkasen välillä. Päällystystöiden arvioidaan valmistuvan helatorstaiviikon aikana. Valmistelevia töitä tehdään lisäksi Salon Angelniemessä maantiellä 12091.

Eloranta: Hallitus paikkaa korona-ajan oppimis- ja hyvinvointivajetta 120 miljoonan euron tukipaketilla

Hallitus julkisti perjantaina lisätalousarvion, johon sisältyi tärkeitä panostuksia lapsiin ja nuoriin korona-ajan oppimisvajeen korjaamiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Panostukset kohdistetaan erityisesti varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja toisen asteen oppilaitoksille. Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) kiittää hallitusta lasten ja nuorten tulevaisuudelle tärkeistä lisäpanostuksista.

Zombiakkujen aiheuttamat tulipalot lisääntyvät kesää kohti

Käytöstä poistetut akut ja paristot eivät kuulu roskikseen, vaan voivat herätä siellä uudelleen henkiin ja aiheuttaa jopa tulipalon.

Viime vuonna paristoja ja akkuja vietiin kierrätykseen ennätykselliset yli kaksi miljoonaa kiloa. Silti merkittävä määrä jumiutuu kotien nurkkiin tai päätyy vääriin paikkoihin kuten sekajätteeseen, missä ne heräävät yhä useammin vaarallisesti uudelleen henkiin zombeina.

Tutkijoiden kehittämää tekoälymenetelmää hyödynnetään koronapotilaiden kuolleisuuden ennustamisessa

Tutkijoiden kehittämällä algoritmilla voidaan tarkasti ennustaa sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden kuolemanriskiä riippumatta potilaan rokotusstatuksesta tai virusvariantista.

Identiteetti vaikuttaa käyttäytymiseen liikenteessäkin

Tieliikenteen identiteetti vaikuttaa myös siihen, millaisessa valossa näemme muihin ryhmiin kuuluvat tienkäyttäjät.

Ihmiset liikkuvat liikenteessä eri tavoin. Rooli liikenteessä voi olla yhdentekevä tai se voi muodostua identiteetiksi, jossa tunnetaan vahvaa kuuluvuutta tiettyyn tienkäyttäjäryhmään. Identiteetti vaikuttaa myös siihen, millaisessa valossa näemme muihin ryhmiin kuuluvat tienkäyttäjät. Tieliikenteen identiteettejä tarkasteleva tutkimus julkaistiin Liikenneturvan selvityksiä-sarjassa.

Itsenäinen opiskelu, ajanhallinta ja vapaa-ajan puute huolenaiheena ensimmäistä vuottaan ammattikorkeakoulussa opiskelevilla

Vähän etukäteistietoa korkeakouluopinnoista ja -opiskelusta mutta melko hyvin pohjatietoa äidinkielestä, matematiikasta ja englannista. Huolia aiheuttavat erityisesti itsenäinen opiskelu, ajanhallinta ja vapaa-ajan puute. Tältä näyttää tutkimuksen valossa ensimmäistä vuottaan ammattikorkeakoulussa opiskelevien nuorten arki keskimäärin, mutta eroja syntyy ammatillisen- ja lukiokoulutuksen saaneiden välille.

Hyökkääjä Arttu Ilomäki Lukosta Turun Palloseuraan

Arttu Ilomäki (oik.) nähdään ensi kaudella TPS:n paidassa.

TPS on solminut vuoden mittaisen pelaajasopimuksen hyökkääjä Arttu Ilomäen kanssa. 30-vuotias Ilomäki siirtyy Turkuun Rauman Lukosta, jossa hän pelasi viime kaudella.

Aurinkoiset päivät herättivät luonnon kevätkukoistukseen

Luonto on alkanut kunnolla vihertää.

Vaikka toukokuun sää on ollut koleahko, on aurinko lähipäivinä paistanut ja kevät tuntuu ottaneen kunnon harppauksen eteenpäin. Luonto alkaa puhjeta täyteen keväiseen kukoistukseensa. Valkovuokot kukkivat nyt valkoisina kukkamerinä lehdoissa ja västäräkkien, noiden kesän tuojien, voi kuulla sirkuttavan koko maassa.

Piikkiö kutsuu viettämään kevätlauantaita koko perheen voimin

Piikkiö Päivä sekä Ammattiopisto Livian Tuorlan avoimet ovet ja Livia-tori palaavat toukokuun ohjelmaan kahden koronavuoden tauon jälkeen. Molemmat tapahtumat kutsuvat sekä paikalliset että kauempaa tulevat mukavan markkinahumun, ostosten ja koko perheen ohjelman pariin. Tapahtumapäivä on lauantai 21. toukokuuta kello 10–15.

Joukkuevoimistelun ja rytmisen voimistelun SM-kilpailut Kupittaan urheiluhallissa

Rytmisen voimistelun yksilösarjat ovat naiset ja nuoret.

Joukkuevoimistelun ja rytmisen voimistelun SM-kilpailut järjestetään 20.–22. toukokuuta Kupittaan urheiluhallissa. Kilpa-aerobicissa kilpaillaan Valkeakoskelle 21.–22. toukokuuta.

Teemu Kirjonen aloittaa elokuussa Åbo Akademin säätiön museojohtajana

Teemu Kirjonen.

Åbo Akademin säätiö on palkannut musiikin maisteri Teemu Kirjosen johtajaksi säätiön kolmelle museolle. Säätiön omistuksessa ovat museot Casa Haartman, Sibelius-museo sekä museo Ett Hem. Kirjonen aloittaa tehtävässään 1. päivä elokuuta ja tarkoituksena on kehittää toimintaa niin, että museot muodostavat ammattimaisen, arvostetun ja toimivan kokonaisuuden, jolla on vahva kansallinen profiili.

Järeitä säästöpuita jätetään aiempaa enemmän hakkuissa

Suomen metsäkeskus arvioi vuosittain, kuinka luontoarvot on huomioitu yksityismetsien hakkuiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Säästöpuita jätetään hakkuissa selvästi PEFC-metsäsertifioinnin vähimmäisvaatimusta enemmän ja ne ovat aiempaa järeämpiä. Vesistöjen suojakaistoissa on edelleen puutteita.

Uutta tietoa lihavuuden vaikutuksista ruskean ja valkoisen rasvan toimintaan

Teemu Saari.

Rasvakudosten toiminta on häiriintynyt ylipainoisilla henkilöillä. Väitöstutkimuksessaan FM Teemu Saari tutki lihavuuden vaikutuksia ruskean ja valkoisen rasvan rasvahappoaineenvaihduntaan ja verenkiertoon. Tutkimus osoitti, että lihavuus vähentää ruskean rasvan rasvahappoaineenvaihduntaa kylmässä ja huoneenlämmössä. Lisäksi Saari havaitsi tutkimuksessaan ruskean rasvan verenvirtauksen lisääntyvän ruokailun jälkeen. Lihavuusleikkaus parantaa Saaren mukaan ihonalaisen rasvan verenkiertoa ruokailun jälkeisessä tilassa, mutta lihavuusleikkaus ei kuitenkaan vaikuta vatsaontelon sisäisen rasvan verenkiertoon.

Metsäpalokausi lähestyy, tähystyslennot käynnistyvät

Vuoden ensimmäiset metsäpalojen tähystyslennot tehdään Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pirkanmaan maakunnissa. Sääennusteiden mukaan lennot saattavat laajeta lähiaikoina myös muihin Etelä-Suomen maakuntiin. Valtakunnallisesti tarkastellen lentojen laajamittaisempi käynnistyminen koko maassa ei ole vielä ajankohtaista.

Turussa pääsee viikonloppuna mattopyykille

Mattopyykille pääsee viikonloppuna.

Turun kaupungin matonpesupaikat saadaan avattua lauantaihin 21. toukokuuta mennessä Paattisten matonpesupaikkaa lukuunottamatta.

Poistotekstiilien keräyspiste Raision kirjastossa koko kesän ajan

Poistotekstiilien keräyspiste on Raision kirjastossa koko kesän elokuun loppuun saakka.

Raision kaupunginkirjaston aulan poistotekstiilien keräyspiste jatkaa kirjastossa elokuun loppuun saakka. Kirjastosalin porttien vieressä on farkkuhupulla päällystetty keräysastia, johon voi tuoda kotoa löytyvät poistotekstiilit.

Ympäristöpäivät kokoaa kirkon ympäristöväen Turkuun syyskuussa

Turku kokoaa 19.–20. syyskuuta evankelis-luterilaisen kirkon ympäristöväkeä – työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja muita kirkon ympäristövastuusta kiinnostuneita – joka toinen vuosi järjestettäville Kirkon ympäristöpäiville.

Urheilu

Hyökkääjä Arttu Ilomäki Lukosta Turun Palloseuraan

Arttu Ilomäki (oik.) nähdään ensi kaudella TPS:n paidassa.

TPS on solminut vuoden mittaisen pelaajasopimuksen hyökkääjä Arttu Ilomäen kanssa. 30-vuotias Ilomäki siirtyy Turkuun Rauman Lukosta, jossa hän pelasi viime kaudella.

Joukkuevoimistelun ja rytmisen voimistelun SM-kilpailut Kupittaan urheiluhallissa

Rytmisen voimistelun yksilösarjat ovat naiset ja nuoret.

Joukkuevoimistelun ja rytmisen voimistelun SM-kilpailut järjestetään 20.–22. toukokuuta Kupittaan urheiluhallissa. Kilpa-aerobicissa kilpaillaan Valkeakoskelle 21.–22. toukokuuta.

Lina Lehtovaara Mestarien liigan finaaliin

Lina Lehtovaara,

Erotuomari Lina Lehtovaara on valittu naisten Mestarien liigan loppuottelun tuomariksi. Loppuottelu on Lehtovaaran neljäs ottelu kuluvan kauden Mestarien liigassa. Finaali pelataan 21. toukokuuta Torinossa. Finaalissa kohtaavat Barcelona ja Lyon. Lehtovaara tuomitsi taannoin myös Barcelonan puolivälierän avausosan Real Madridia vastaan. Paraislainen Lehtovaara on valittu myös kesän naisten EM-kisoihin.

Nilkkavamma päättää Ilari Mettälän uran

Ilari Mettälä.

28-vuotias Ilves-hyökkääjä Ilari Mettälä joutuu lopettamaan ammattilaisuransa. Kaudella 2020 syyskuussa vakavasti loukkaantunut Mettälä sai nilkkaansa kuntoutettua, mutta paluu pelikentille ei ole sujunut kivuitta.

TPS:n naisten uudet salibandykiinnitykset satsaus tulevaisuuteen

Ella Alanko-Salmisella on TPS:n historiassa merkittävä osansa. Ensi kaudella hänellä on mahdollisuus taistella mestaruudesta kasvattiseuransa paidassa.

Päättyneellä kaudella historiansa ensimmäisen Suomen mestaruuden voittanut TPS Salibandyn naisten joukkue on kovaa vauhtia rakentamassa joukkuetta, jolle realistinen tavoite on mestaruuden uusiminen.

Urheilukoulussa palvelukseen astuu lokakuussa kuusi Interin pelaajaa

Juho Hyvärinen.

Urheilukoulun kesälajien saapumiserään valittiin 79 urheilijaa 17 eri lajiryhmästä. Puolustusvoimien urheilukouluun valitut urheilijat aloittavat palveluksensa maanantaina 10. lokakuuta.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.