Itsenäinen opiskelu, ajanhallinta ja vapaa-ajan puute huolenaiheena ensimmäistä vuottaan ammattikorkeakoulussa opiskelevilla

Vähän etukäteistietoa korkeakouluopinnoista ja -opiskelusta mutta melko hyvin pohjatietoa äidinkielestä, matematiikasta ja englannista. Huolia aiheuttavat erityisesti itsenäinen opiskelu, ajanhallinta ja vapaa-ajan puute. Tältä näyttää tutkimuksen valossa ensimmäistä vuottaan ammattikorkeakoulussa opiskelevien nuorten arki keskimäärin, mutta eroja syntyy ammatillisen- ja lukiokoulutuksen saaneiden välille.

Laajaan nivelvaihetutkimukseen vastasi kaikkiaan 321 Turun ammattikorkeakoulun ensimmäisen vuoden opiskelijaa syyslukukauden lopulla. Yli sata kirjoitti tarkennuksia avoimiin kysymyksiin ja 20 haastateltiin myös kasvokkain. Kysymykset koskivat toiselta asteelta, eli lukiosta ja ammatillisista opinnoista saatuja opiskeluvalmiuksia, tiedonsaantia amk-opinnoista sekä nivelvaiheen opinto-ohjausta.

Tutkimus toteutettiin osana Älykäs ennakointi -hankkeen ennakointitiedon keräämistä. Hanketoteuttajina ovat varsinaissuomalaiset oppilaitokset Novida, Raseko, Turku AMK ja Turun yliopisto. Nivelvaiheella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa siirtymää lukiosta tai toisen asteen ammatillisesta oppilaitoksesta ammattikorkeakouluopintoihin. Nivelvaiheen tiedonsaanti ja ohjauksen onnistuminen on keskeistä opiskelijan oman opintopolun ja mieleisen uran löytämisen kannalta ja tutkintojen suorittamisen myötä myös yhteiskunnallisesti.

Mikä nivelvaihetutkimuksessa yllätti? Tähän vastaavat tutkimustyötä ohjanneet Rasekon opinto-ohjaaja Niina Salama, Turku AMK:n yliopettaja Marko Kortetmäki ja lehtori Sakari Koivunen.

– Opiskelijan kokemat oman elämän hallinnan ja itsenäisen opiskelun haasteet ovat entisestään lisääntyneet. Näiden asioiden voimakas korostuminen avoimissa vastauksissa on huomionarvoista. Esimerkiksi tässä on hyvinkin yleinen opiskelijan vastaus kysymykseen, mikä on haastavaa: ”Opetuksen aivan käsittämättömän vähäinen määrä, etätöiden aivan epätodellisen ylimitoitettu määrä ja vapaa-ajan olemassa olemattomuus. Tämä ei ole vitsi, eikä ikävä kyllä edes sarkasmia.”

Opiskelijat hakevat tietoa jatko-opinnoista ensisijaisesti selaamalla ammattikorkeakoulujen verkkosivuja ja opetushallituksen Opintopolku-portaalia. Yli 60 prosenttia vastaajista nimesi nämä pääkanavikseen, kertoo tutkimus. Myös kaverit ovat hyvänä tietolähteenä, mutta opinto-ohjaus jää yllättäen taka-alalle.

Erityisesti lukiotaustaiset opiskelijat toivoivat, että heille tarjottaisiin enemmän tietoa siitä, millaista opiskelu ammattikorkeakoulussa on konkreettisesti. Toiveena ovat esimerkiksi opojen järjestämät korkeakouluopiskelijoiden vierailut lukioissa ja pääsy tutustumaan opintoihin etukäteen. Yli 60 prosenttia lukiotaustaisista ja jopa 70 prosenttia ammatillisista opiskelijoista ilmoitti tutkimuksessa, että he olisivat olleet kiinnostuneita tutustumaan haluamansa alan ammattikorkeakouluopintoihin jo ennakkoon, eikä sitä mahdollisuutta juurikaan ollut tarjolla.

Vastauksissa ei vielä näy se, että ammatillisille opiskelijoille on viime aikoina avautunut mahdollisuuksia suorittaa ammattikorkeakouluopintoja osana ammattiopintojaan.

– Rasekon yhteistyö Turun AMK:n sekä Satakunnan AMK:n kanssa on vauhdittunut viimeisen kahden vuoden aikana. Meillä opiskelija voi valita ensimmäisen vuoden tammikuussa. ”Jatkajan polun”, jolloin hän voi opiskella sekä Turun että Satakunnan ammattikorkeakoulujen äidinkielen, matematiikan ja englannin kursseja ja lisäksi insinöörimatematiikkaa ja johdantokursseja. Vuosi sitten tämän valitsi 40 opiskelijaa ja tänä vuonna jo noin sata, joten kiinnostuksen kasvu on ollut reipasta, kertoo Salama.

– Tutkimus muistutti, että jatko-opintoja koskeviin kysymyksiin nuorille pitäisi tarjota mieluummin liikaa tietoa kuin liian vähän. Olemme Rasekossa lisänneet ohjausta jo pidemmän aikaa ja nyt suunnittelemme vielä syksyyn laajaa Korkeakoulumessut-tapahtumaa, jossa tarjoamme tietoa ja tutustumismahdollisuuksia, hän jatkaa.

Oli ennakoitavissa, että lukiolaisten valmiudet matematiikassa, äidinkielessä ja englannissa ovat paremmat kuin ammatillisen taustan omaavilla nuorilla. Matematiikassa erot nousivat suurimmiksi. Matematiikan valmiuksiaan piti riittämättöminä noin 60 prosenttia ammatillisista opiskelijoista mutta vain kymmenen prosenttia lukiotaustaisista.

– Tiedollisten valmiuksien puute selittää osan haasteista. Tämä tutkimustieto on tarkentanut jo aiemmin tunnistettua tietoa, ja lähtee nyt eteenpäin oppilaitosten käyttöön. Samoin tieto siitä, että opiskelutekniikkansa kokee riittämättömäksi lähes puolet vastaajista. Erilaisilla ohjaustoimilla voidaan tukea nivelvaihetta, tarvittaessa myös yksilöllisesti, sanovat Salama, Kortetmäki ja Koivunen.

Vielä enemmän haasteita opiskelijoille tuo itsenäinen opiskelu ja vastuu omasta elämästä, kertoo tutkimus. Kun perinteinen koulussakäynti vaihtuu itsenäiseksi tiedonhankinnaksi, tuo opiskelujen, kotitehtävien, työssäkäynnin ja vapaa-ajan aikatauluttaminen isoja paineita nuorelle: ”Liian monta työtä samanaikaisesti tehtävänä, ei saa yhtään vapaata aikaa ollenkaan.”

– Kaikki opettajat eivät suoranaisesti opeta ja tämä on hyvin erilaista kuin lukiossa, jonka takia haasteellista minulle.

– Vielä jokin aika sitten sovitettiin yhteen ”vain” opiskelua ja vapaa-aikaa, nykyään ammattikorkeakouluopiskelijat ottavat itsenäisesti selvää asioista, tekevät työelämäpohjaisia tehtäviä ja käyvät myös yhä enemmän itse töissä. On hyvä miettiä, miten aikatauluttamista ja elämänhallintaa pitäisi opettaa ja ennakoida, ja mitä nuoren siitä pitäisi ymmärtää jo toisella asteella. Tutkimus avaa nyt keskustelua ja käytäntöön viemistä eri foorumeilla, kuten oppilaitosten johdon ja opinto-ohjaajien kanssa, sanoo tutkimuksen takana oleva hanketyöryhmä.

Kysely toteutettiin Microsoft Formsilla ja haastattelemalla loppuvuodesta 2021. Kohderyhmänä Turun ammattikorkeakoulun liiketalouden, tekniikan sekä sosiaali- ja terveysalan ensimmäisen vuoden opiskelijat.

Vastaajia oli 321, joista 60 prosenttia oli naisia. 82 prosenttia vastaajista oli alle 25-vuotiaita. 74 prosenttia vastaajista oli suorittanut toisen asteen tutkinnon vuosina 2018–21. 206:lla oli lukiokoulutus, 94 ammatillinen koulutus ja 28 kaksoistutkinto.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Turun Biotiedekeskuksessa kehitettiin uusi menetelmä suolistomikrobien tutkimiseen

Professori Laura Elon tutkimusryhmä Turun Biotiedekeskuksesta on kehittänyt uuden menetelmän mikrobiston toiminnan tutkimiseen proteiinitasolla. Uudesta menetelmästä on mahdollisesti laajaa hyötyä mikrobistotutkimuksessa uudella toiminnallisella tasolla. Suoliston bakteerien toiminnan tunteminen on keskeistä ihmisen terveyden tutkimuksessa ja mahdollisten kytkösten ja hoitokeinojen löytämisessä eri sairauksiin. Aiemmat tutkimukset ovat pääosin keskittyneet mikrobiston koostumuksen selvittämiseen, mutta ihmisen suoliston mikrobiston toiminnoista on edelleen varsin vähän tietoa.

Oletko huolissasi hintojen nousemisesta? – Näin saat rahasi riittämään

Kuluneen vuoden aikana inflaation nousu on ollut merkittävän suurta. Inflaatio heikentää rahanarvoa, mikä puolestaan johtaa hintojen nousemiseen. Kuluttajat voivat kuitenkin itse vaikuttaa siihen miten hintojen nousu näkyy arjessa. Kun hyödykkeiden hinnat nousevat, täytyy rahaa silloin saada säästöön jostain muusta. Listasimme tähän kahdeksan säästövinkkiä, miten saat rahasi riittämään, kun päivittäisten hankintojen hinnat nousevat.

Tule tekemään Turku-kransseja tunnelmalliseen työpajaan

Turkuseura toteuttaa yhteistyössä kukka-alan yrittäjän Gina Suomen kanssa työpajan, jossa osallistujat pääsevät tekemään Turku-aiheisia kukkakransseja. Tapahtuma järjestetään Turun Vanhassakaupungissa, Brinkkalan talon sisäpihalla tiistaina 23. elokuuta klo 17–19.30.

Helteet keskeyttäneet kalastuslupien myynnin eri puolilla Suomea

Metsähallituksen kalastuskohteiden lupamyyntiä on jouduttu sulkemaan lämmenneiden vesien vuoksi eri puolilla maata. Monilla kohteilla veden lämpötila on noussut erityisesti lohikalojen kannalta jo kriittisen korkeaksi. Tällä hetkellä lupamyynti on keskeytetty kahdeksalla kohteella, ja tilannetta arvioidaan uudelleen 11.7. Asiakkaita kehotetaan siirtämään jo hankitut kalastusluvat myöhempään ajankohtaan.

Kansanedustaja Ritva Elomaa: Korkeimman oikeuden ennakkopäätös vaarantaa eläinten hyvinvoinnin

Perussuomalaisten kansanedustaja Ritva ” Kike ” Elomaa on jättänyt kirjallisen kysymyksen koskien eläinsuojeluviranomaisten toimivaltaa. Hän kysyy miten hallitus tulee tehostamaan eläinsuojeluviranomaisten toimintaa ja onko hallituksella tahtoa laajentaa eläinsuojeluviranomaisten toimivaltaa erityisesti eläinten omistusoikeudesta päättämisen suhteen.

Kadunrakennustöitä Juhana Herttuan puistokadulla

Kadunrakennustyö alkaa tiistaina 5. heinäkuuta Juhana Herttuan puistokadulla, välillä Juhana Herttuan puistokatu 16 – Ebba Brahen katu. Yksi ajokaista pois käytöstä molemmista ajosuunnista. Liikenne tulee ruuhkautumaan merkittävästi Juhana Herttuan puistokadulla aamu- ja iltalaivojen lähtöjen aikana.

Åbo Akademin varainhankinta sujui yli odotusten

Åbo Akademin varainhankintakampanja ylitti odotukset. Kohdennetun rahoituksen suurimpia vastaanottajia olivat kasvatustieteen, luonnontieteiden, humanististen tieteiden ja tekniikan koulutusalat.

Luisteluguru Tiia Hurme kehuu Varissuon jäähallin uutta jäädytystekniikkaa

Varissuon jäähallissa on uudella jäädytystekniikalla tehty jää. Uuden jäädytystekniikan tavoitteena on entistä parempi jään laatu. Jäädytystekniikalla tavoitteellaan sitkeää, liukasta, kirkasta sekä energiatehokasta jäätä.

Vähintään viiden huoneiston kiinteistöillä tulee olla tästä päivästä alkaen biojäteastia tai kompostori

Biojätteenkeräys laajenee Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) alueella uuden jätelain mukaisesti tänään perjantaina 1. heinäkuuta. Taajamassa sijaitsevilla viiden tai useamman huoneiston asuinkiinteistöillä tulee olla pihassa joko biojäteastia tai biojätekompostori viimeistään heinäkuun alusta alkaen.

Suomen Osuuspankin hallinto nimetty

Suupohjan Osuuspankin, Liedon Osuuspankin ja Piikkiön Osuuspankin sulautumisesta syntyneen Suomen Osuuspankin hallintovalinnat on julkistettu. Liedon Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Jussi Karttila valittiin pankin hallitukseen.

Kansanedustaja Sandra Bergqvist haluaisi Turun lentoasemalle lisää lentoyhteyksiä

Sandra Bergqvist.

Koronapandemia on vaikuttanut lentoliikenteeseen ympäri Suomea. Lentomatkojen kysyntä on jälleen kasvanut samalla kun lentoyhteyksien tarjonta Turun lentoasemalta on heikentynyt selvästi. Kansanedustaja Sandra Bergqvist (RKP) on huolestunut tästä kehityksestä.

Turun Herttuankulman asemakaava-alueen rakentaminen alkaa

Herttuankulman asemakaava-alueen rakentaminen alkaa tällä viikolla ja kestää lokakuuhun 2025 saakka. Tässä vaiheessa rakentaminen vaikuttaa liikennejärjestelyihin niin, että Juhana Herttuan puistokadulle tulee käyttöön kiertotie, joka on käytössä elokuun loppuun.

Merivartioston kyytiin voi loikata viikonloppuna Twitter-maratonissa

Länsi-Suomen merivartiosto (LSMV) järjestää tulevana viikonloppuna Twitter-maratonin. Twiitteriin ilmoitetaan jokainen saatu tehtävä 24 tunnin ajalta, työturvallisuuden ja asianomaisten yksityisyyden huomioiden.

Turku toisena Suomen Vuokranantajien kaupunkirankingissa

Suomen Vuokranantajien kaupunkirankingin kakkonen on jo toista kertaa peräkkäin Turku. Kaupunkirankingissa arvioidaan kaupunkien houkuttelevuutta asuntosijoittajan näkökulmasta eri mittareilla. Koronan vaikutukset kaupungin vuokra-asuntomarkkinaan ovat olleet kokonaisuutena vähäiset, mutta kiinnostus suurempia asuntoja kohtaan on kasvanut selvästi pandemian aikana. Vuokrien nousu oli Turussa koko maan nopeinta.

Itäharjun Prisman kierrätyspiste muuttaa

Turun Prisma Itäharjun yhteydessä sijaitseva Rinki-ekopiste on siirretty toiselle puolelle kaupan pihaa. Syynä ovat rakennustyöt. Rinki-ekopisteellä kerätään muovi-, kartonki-, lasi- ja metallipakkauksia sekä kodin pienmetallia. Lisäksi Ringin kumppanit keräävät pisteellä paperia ja vaatteita.

Turun yliopisto ylitti viiden miljoonan euron keräystavoitteensa

Turun yliopiston tohtoripromootio toukokuussa 2022.

Turun yliopisto on kerännyt lahjoituksia yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä noin 5,2 miljoonaa euroa valtion vastinrahakaudella 15.6.2020–30.6.2022. Vastinrahakausi päättyy tänään. Turun yliopiston tavoite oli kerätä 5 miljoonaa euroa.

Sinilevien määrä nousussa rannikkovesissä

Sinilevä on runsastunut merialueilla, ja havainnot painottuvat Saaristomeren sisä- ja välisaaristoon. Avomerialueen sinilevähavainnot sijoittuvat enimmäkseen ulkosaariston suojaisiin kohtiin. Myös järvissä on havaittu vähäisiä määriä sinilevää, Säkylän Pyhäjärvellä runsaamminkin.

Uudet tuulivoimapuistot liki kolminkertaistavat Naantalin Energian tuulisähkötuotannon

Parhan tuulivoimapuisto.

Pyhäjoen Parhan tuulivoimapuisto ja Haapaveden Hankilan tuulivoimapuisto lähes kolminkertaistavat Naantalin Energian nykyiset tuulisähkön tuotanto-osuudet. Uudet tuulivoimapuistot vihittiin käyttöön peräkkäisinä päivinä 29. ja 30. kesäkuuta. Ne tuottavat jatkossa merkittävän osan Naantalin Energian myymästä tuulisähköstä. Molempien puistojen rakennuttajana on Puhuri Oy, josta Naantalin Energian osakkuusyhtiö Katternö Kraft Oy omistaa suuren osuuden.

Urheilu

Luisteluguru Tiia Hurme kehuu Varissuon jäähallin uutta jäädytystekniikkaa

Varissuon jäähallissa on uudella jäädytystekniikalla tehty jää. Uuden jäädytystekniikan tavoitteena on entistä parempi jään laatu. Jäädytystekniikalla tavoitteellaan sitkeää, liukasta, kirkasta sekä energiatehokasta jäätä.

Maalivahtilupaus Ada Liljeström: ”Unelmoin, että pääsisin Helmarien matkaan”

Ada Liljeströmin vahvat otteet on pistetty merkille maajoukkuevalmentajien keskuudessa.

Suomen naisten jalkapallomaajoukkue selvitti tiensä EM-lopputurnaukseen jo viime vuoden puolella. Helmarit eivät jättäneet mitään epäselväksi, vaan voittivat oman karsintalohkonsa. Suomi joutuu kuitenkin itse kisoissa todella hurjaan kyytiin, sillä samaan alkulohkoon arvottiin Saksa, Espanja sekä Tanska. Jalkapallon mahtimaita kaikki.

Inter kaipaa hyökkäykseensä maalintekovoimaa Benjamin Källmanin lähdön myötä

Benjamin Källman on tehnyt viime vuosina tasaisesti tulosta Interin hyökkäyksessä.

Vielä keskiviikkoiltana Benjamin Källman nähtiin Kupittaan nurmella, kun Inter pudotti HJK:n jatkosta Suomen Cupissa. Sen jälkeen edessä ovat ulkomaan kentät. Toivottavasti pysyvämmin kuin muutaman vuoden takaisilla lainapesteillä, jotka eivät johtaneet läpimurtoon kansainvälisillä kentillä.

Otteluanalyysi: Inter pudotti Klubin cupista rankkareilla

Benjamin Källman nähtiin viimeistä kertaa Interin paidassa, ainakin toistaiseksi.

Inter kohtasi HJK:n jo kolmannen kerran tällä kaudella, nyt Suomen cupin puolivälierissä Kupittaalla. Inter voitti maalittoman varsinaisen peliajan jälkeen rangaistuskisassa maalein 5-4 ja eteni välieriin yhdessä FC Lahden, Kuopion Palloseuran ja HIFK:n kanssa. Inter kaikki laukaisijat eli Petteri Forsell , Benjamin Källman , Matias Ojala , David Haro ja Roger Bonet vetivät pallon verkkoon. HJK:lla onnistujia oli neljä ( David Browne , Anthony Olusanya , Pyry Soiri ja Arttu Hoskonen ) mutta kun kisan ensimmäinen ampuja eli Bojan Radulovic kiskaisi pallon taivaan tuuliin, eteni Inter jatkoon. Keskinäisissä kohtaamisissa voitot ovat Interin hyväksi 2-1.

Interin junioreita nimetty UEFA:n A-malliryhmäleirille

Interistä on nimetty yhteensä viisi 2006–07 syntynyttä junioria UEFA A -malliryhmäleirille. Leiri järjestetään Eerikkilän urheiluopistolla 4.–7. heinäkuuta.

Helmarit hioo EM-kuntoa Kupittaalla maanantaina

Suomen naisten A-maajoukkue pelaa toiseksi viimeisen EM-kisoihin valmistavan ottelunsa maanantai-iltana Kupittaalla. Kello 18.15 alkavassa ottelussa vastaan asettuu Japani.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.