Uutta tietoa lihavuuden vaikutuksista ruskean ja valkoisen rasvan toimintaan

Teemu Saari. Teemu Saari. Kuva: Turun yliopisto

Rasvakudosten toiminta on häiriintynyt ylipainoisilla henkilöillä. Väitöstutkimuksessaan FM Teemu Saari tutki lihavuuden vaikutuksia ruskean ja valkoisen rasvan rasvahappoaineenvaihduntaan ja verenkiertoon. Tutkimus osoitti, että lihavuus vähentää ruskean rasvan rasvahappoaineenvaihduntaa kylmässä ja huoneenlämmössä. Lisäksi Saari havaitsi tutkimuksessaan ruskean rasvan verenvirtauksen lisääntyvän ruokailun jälkeen. Lihavuusleikkaus parantaa Saaren mukaan ihonalaisen rasvan verenkiertoa ruokailun jälkeisessä tilassa, mutta lihavuusleikkaus ei kuitenkaan vaikuta vatsaontelon sisäisen rasvan verenkiertoon.

Lämpöä tuottava ruskea rasva aktivoituu kylmässä. Ruskean rasvan sokeriaineenvaihdunnan on jo aiemmin tiedetty olevan heikentynyt ylipainoisilla henkilöillä. Ruskean rasvan aktivoinnista toivotaan apua insuliiniherkkyyden lisäämiseen ja painonhallintaan.

– Jyrsijöiden ruskea rasva käyttää ensisijaisena energianlähteenään rasvahappoja. Aiemmin ei kuitenkaan tiedetty, miten ihmisen ruskea rasva käyttää rasvahappoja, Turun yliopistossa väittelevä Teemu Saari kertoo.

Saaren tutkimuksessa selvitettiin, eroavatko ylipainoisten ja normaalipainoisten henkilöiden ruskean rasvan rasvahappoaineenvaihdunta ja verenkierto kylmäaltistuksessa sekä ruokailun jälkeisessä tilassa.

Lihavuusleikkauksen on havaittu parantavan nopeasti tyypin 2 diabetesta sairastavien henkilöiden sokeritasapainoa. Mekanismeja tämän takana ei kuitenkaan vielä täysin tunneta. Saaren väitöstutkimuksen yhtenä mielenkiinnon kohteena olikin ihonalaisen ja vatsaontelon sisäisen rasvakudosten toiminta erityisesti niiden ollessa aktiivisimmillaan ruokailun jälkeisessä tilassa.

– Kuten ruskeaa rasvaakin, valkoista rasvakudosta on tärkeää tutkia stimuloidussa tilassa. Näin saadaan tietoa lihavuuden aiheuttamista muutoksista toiminnallisessa kudoksessa, Saari sanoo.

Ruskean rasvan rasvahappoaineenvaihdunta on heikentynyt ylipainoisilla henkilöillä

Teemu Saari havaitsi tutkimuksessaan, että ruskean rasvan rasvahappojen soluun sisäänotto ja verenkierto lisääntyivät kylmäaltistuksessa normaalipainoisilla henkilöillä, mutta ei ylipainoisilla. Lisäksi tutkimuksessa huomattiin, että lihavilla henkilöillä ruskean rasvan rasvahappojen soluun sisäänotto oli jo huoneenlämmössä matalampi kuin normaalipainoisilla henkilöillä.

– On erittäin kiinnostavaa, että tämä ero rasvahappoaineenvaihdunnassa nähtiin jo huoneenlämmössä, jossa ruskean rasvan ajatellaan olevan inaktiivisessa tilassa. Tutkimuksen havainnon perusteella voidaan kuitenkin ajatella, että normaalipainoisten henkilöiden ruskea rasva on metabolisesti aktiivisempaa myös huoneenlämmössä, Saari avaa.

Saaren tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli selvittää, lisääkö ruokailu ruskean rasvan rasvahappoaineenvaihduntaa tai verenkiertoa. Ruokailu lisäsi ruskean rasvan verenvirtausta samalle tasolle kuin kylmäaltistus, mikä osoittaa ruokailun aktivoivan ruskeaa rasvaa.

– On kiistelty pitkään, aktivoituuko ruskea rasva ruokailun vaikutuksesta. Oli erittäin mielenkiintoista nähdä, että aterian jälkeen ruskean rasvan verenvirtaus lisääntyi jopa samalle tasolle kuin kylmäaltistuksessa, Saari sanoo.

Ruokailun jälkeen ruskean rasvan rasvahappojen soluun sisäänotto kuitenkin väheni verrattuna kylmäaltistuksessa ja huoneenlämmössä mitattuihin tuloksiin.

– Ruokailun jälkeisessä tilassa verenkierrossa olevien vapaiden rasvahappojen määrä vähentyy merkittävästi, mikä vähentää soluille saatavilla olevien rasvahappojen määrää. On mahdollista, että ruokailun jälkeisessä tilassa ruskeat rasvasolut käyttävät energianlähteenään glukoosia ja solun sisäisiä rasvavarastoja, Saari kertoo.

Osana tutkimustaan Saari selvitti myös, miten lihavuusleikkaus vaikuttaa tyypin 2 diabeetikoiden ihonalaisen ja vatsaontelon sisäisen rasvan verenkiertoon. Näiden rasvakudosten verenkiertoa mitattiin ruokailun jälkeisessä tilassa ja GIP-infuusion aikana. GIP, eli glucose-dependent insulinotropic peptide, on hormoni, jota erittyy ruokailun jälkeen ohutsuolessa. Yksi sen tehtävistä on lisätä insuliinin eritystä. Kokeeseen osallistuneet henkilöt kuvattiin ennen lihavuusleikkausta ja kaksi kuukautta leikkauksen jälkeen.

Ennen lihavuusleikkausta tyypin 2 diabeetikoiden ihonalaisen rasvakudoksen verenkierron vaste ruokailuun ja GIP-infuusioon oli heikentynyt verrattuna terveisiin henkilöihin. Vatsaontelon sisäisen rasvakudoksen verenkierto lisääntyi kuitenkin sekä ruokailun ja GIP:n vaikutuksesta yhtä voimakkaasti tyypin 2 diabeetikoilla kuin terveilläkin henkilöillä.

Heikentynyt verenkierto valkoisessa rasvassa lisää rasvojen kertymistä muihin kudoksiin, kuten lihaksiin ja maksaan. Leikkauksen jälkeen ihonalaisen rasvakudoksen verenvirtaus lisääntyi ruokailun jälkeen voimakkaammin kuin ennen leikkausta. GIP:n vaikutuksessa ei kuitenkaan nähty muutosta.

– Koska GIP:n vaikutukset eivät parantuneet lihavuusleikkauksen jälkeen, ihonalaisen rasvakudoksen verenkierron säätelyssä näkyvät muutokset tapahtuvat jonkin toisen säätelymekanismin kautta. Erityisesti vatsaontelon sisäisen rasvan kertyminen on yhdistetty lisääntyneeseen todennäköisyyteen tyypin 2 diabeteksen ja metabolisen oireyhtymän kehittymiseen. Siksi oli mielenkiintoista nähdä, ettei lihavuusleikkauksella ollut vaikutusta vatsaontelon sisäiseen rasvakudokseen, ja että se vastasi ruokailuun ja GIP:hen yhtä voimakkaasti sekä tyypin 2 diabeetikoilla, että terveillä henkilöillä, Saari sanoo.

Saari esittää väitöskirjansa Brown and White Adipose Tissue Metabolism in Obesity: Stimulation by Cold and Meal Ingestion julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa lauantaina 21. toukokuuta kello 12 (Risto Lahesmaa -sali, T-sairaala, Tyks, Hämeentie 11, Turku).

Väitöstä voi seurata myös etäyhteydellä.

Vastaväittäjänä on Associate Professor Jonatan Ruiz (University of Granada) ja kustoksena professori Pirjo Nuutila (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede.

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Turun Biotiedekeskuksessa kehitettiin uusi menetelmä suolistomikrobien tutkimiseen

Professori Laura Elon tutkimusryhmä Turun Biotiedekeskuksesta on kehittänyt uuden menetelmän mikrobiston toiminnan tutkimiseen proteiinitasolla. Uudesta menetelmästä on mahdollisesti laajaa hyötyä mikrobistotutkimuksessa uudella toiminnallisella tasolla. Suoliston bakteerien toiminnan tunteminen on keskeistä ihmisen terveyden tutkimuksessa ja mahdollisten kytkösten ja hoitokeinojen löytämisessä eri sairauksiin. Aiemmat tutkimukset ovat pääosin keskittyneet mikrobiston koostumuksen selvittämiseen, mutta ihmisen suoliston mikrobiston toiminnoista on edelleen varsin vähän tietoa.

Oletko huolissasi hintojen nousemisesta? – Näin saat rahasi riittämään

Kuluneen vuoden aikana inflaation nousu on ollut merkittävän suurta. Inflaatio heikentää rahanarvoa, mikä puolestaan johtaa hintojen nousemiseen. Kuluttajat voivat kuitenkin itse vaikuttaa siihen miten hintojen nousu näkyy arjessa. Kun hyödykkeiden hinnat nousevat, täytyy rahaa silloin saada säästöön jostain muusta. Listasimme tähän kahdeksan säästövinkkiä, miten saat rahasi riittämään, kun päivittäisten hankintojen hinnat nousevat.

Tule tekemään Turku-kransseja tunnelmalliseen työpajaan

Turkuseura toteuttaa yhteistyössä kukka-alan yrittäjän Gina Suomen kanssa työpajan, jossa osallistujat pääsevät tekemään Turku-aiheisia kukkakransseja. Tapahtuma järjestetään Turun Vanhassakaupungissa, Brinkkalan talon sisäpihalla tiistaina 23. elokuuta klo 17–19.30.

Helteet keskeyttäneet kalastuslupien myynnin eri puolilla Suomea

Metsähallituksen kalastuskohteiden lupamyyntiä on jouduttu sulkemaan lämmenneiden vesien vuoksi eri puolilla maata. Monilla kohteilla veden lämpötila on noussut erityisesti lohikalojen kannalta jo kriittisen korkeaksi. Tällä hetkellä lupamyynti on keskeytetty kahdeksalla kohteella, ja tilannetta arvioidaan uudelleen 11.7. Asiakkaita kehotetaan siirtämään jo hankitut kalastusluvat myöhempään ajankohtaan.

Kansanedustaja Ritva Elomaa: Korkeimman oikeuden ennakkopäätös vaarantaa eläinten hyvinvoinnin

Perussuomalaisten kansanedustaja Ritva ” Kike ” Elomaa on jättänyt kirjallisen kysymyksen koskien eläinsuojeluviranomaisten toimivaltaa. Hän kysyy miten hallitus tulee tehostamaan eläinsuojeluviranomaisten toimintaa ja onko hallituksella tahtoa laajentaa eläinsuojeluviranomaisten toimivaltaa erityisesti eläinten omistusoikeudesta päättämisen suhteen.

Kadunrakennustöitä Juhana Herttuan puistokadulla

Kadunrakennustyö alkaa tiistaina 5. heinäkuuta Juhana Herttuan puistokadulla, välillä Juhana Herttuan puistokatu 16 – Ebba Brahen katu. Yksi ajokaista pois käytöstä molemmista ajosuunnista. Liikenne tulee ruuhkautumaan merkittävästi Juhana Herttuan puistokadulla aamu- ja iltalaivojen lähtöjen aikana.

Åbo Akademin varainhankinta sujui yli odotusten

Åbo Akademin varainhankintakampanja ylitti odotukset. Kohdennetun rahoituksen suurimpia vastaanottajia olivat kasvatustieteen, luonnontieteiden, humanististen tieteiden ja tekniikan koulutusalat.

Luisteluguru Tiia Hurme kehuu Varissuon jäähallin uutta jäädytystekniikkaa

Varissuon jäähallissa on uudella jäädytystekniikalla tehty jää. Uuden jäädytystekniikan tavoitteena on entistä parempi jään laatu. Jäädytystekniikalla tavoitteellaan sitkeää, liukasta, kirkasta sekä energiatehokasta jäätä.

Vähintään viiden huoneiston kiinteistöillä tulee olla tästä päivästä alkaen biojäteastia tai kompostori

Biojätteenkeräys laajenee Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) alueella uuden jätelain mukaisesti tänään perjantaina 1. heinäkuuta. Taajamassa sijaitsevilla viiden tai useamman huoneiston asuinkiinteistöillä tulee olla pihassa joko biojäteastia tai biojätekompostori viimeistään heinäkuun alusta alkaen.

Suomen Osuuspankin hallinto nimetty

Suupohjan Osuuspankin, Liedon Osuuspankin ja Piikkiön Osuuspankin sulautumisesta syntyneen Suomen Osuuspankin hallintovalinnat on julkistettu. Liedon Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Jussi Karttila valittiin pankin hallitukseen.

Kansanedustaja Sandra Bergqvist haluaisi Turun lentoasemalle lisää lentoyhteyksiä

Sandra Bergqvist.

Koronapandemia on vaikuttanut lentoliikenteeseen ympäri Suomea. Lentomatkojen kysyntä on jälleen kasvanut samalla kun lentoyhteyksien tarjonta Turun lentoasemalta on heikentynyt selvästi. Kansanedustaja Sandra Bergqvist (RKP) on huolestunut tästä kehityksestä.

Turun Herttuankulman asemakaava-alueen rakentaminen alkaa

Herttuankulman asemakaava-alueen rakentaminen alkaa tällä viikolla ja kestää lokakuuhun 2025 saakka. Tässä vaiheessa rakentaminen vaikuttaa liikennejärjestelyihin niin, että Juhana Herttuan puistokadulle tulee käyttöön kiertotie, joka on käytössä elokuun loppuun.

Merivartioston kyytiin voi loikata viikonloppuna Twitter-maratonissa

Länsi-Suomen merivartiosto (LSMV) järjestää tulevana viikonloppuna Twitter-maratonin. Twiitteriin ilmoitetaan jokainen saatu tehtävä 24 tunnin ajalta, työturvallisuuden ja asianomaisten yksityisyyden huomioiden.

Turku toisena Suomen Vuokranantajien kaupunkirankingissa

Suomen Vuokranantajien kaupunkirankingin kakkonen on jo toista kertaa peräkkäin Turku. Kaupunkirankingissa arvioidaan kaupunkien houkuttelevuutta asuntosijoittajan näkökulmasta eri mittareilla. Koronan vaikutukset kaupungin vuokra-asuntomarkkinaan ovat olleet kokonaisuutena vähäiset, mutta kiinnostus suurempia asuntoja kohtaan on kasvanut selvästi pandemian aikana. Vuokrien nousu oli Turussa koko maan nopeinta.

Itäharjun Prisman kierrätyspiste muuttaa

Turun Prisma Itäharjun yhteydessä sijaitseva Rinki-ekopiste on siirretty toiselle puolelle kaupan pihaa. Syynä ovat rakennustyöt. Rinki-ekopisteellä kerätään muovi-, kartonki-, lasi- ja metallipakkauksia sekä kodin pienmetallia. Lisäksi Ringin kumppanit keräävät pisteellä paperia ja vaatteita.

Turun yliopisto ylitti viiden miljoonan euron keräystavoitteensa

Turun yliopiston tohtoripromootio toukokuussa 2022.

Turun yliopisto on kerännyt lahjoituksia yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä noin 5,2 miljoonaa euroa valtion vastinrahakaudella 15.6.2020–30.6.2022. Vastinrahakausi päättyy tänään. Turun yliopiston tavoite oli kerätä 5 miljoonaa euroa.

Sinilevien määrä nousussa rannikkovesissä

Sinilevä on runsastunut merialueilla, ja havainnot painottuvat Saaristomeren sisä- ja välisaaristoon. Avomerialueen sinilevähavainnot sijoittuvat enimmäkseen ulkosaariston suojaisiin kohtiin. Myös järvissä on havaittu vähäisiä määriä sinilevää, Säkylän Pyhäjärvellä runsaamminkin.

Uudet tuulivoimapuistot liki kolminkertaistavat Naantalin Energian tuulisähkötuotannon

Parhan tuulivoimapuisto.

Pyhäjoen Parhan tuulivoimapuisto ja Haapaveden Hankilan tuulivoimapuisto lähes kolminkertaistavat Naantalin Energian nykyiset tuulisähkön tuotanto-osuudet. Uudet tuulivoimapuistot vihittiin käyttöön peräkkäisinä päivinä 29. ja 30. kesäkuuta. Ne tuottavat jatkossa merkittävän osan Naantalin Energian myymästä tuulisähköstä. Molempien puistojen rakennuttajana on Puhuri Oy, josta Naantalin Energian osakkuusyhtiö Katternö Kraft Oy omistaa suuren osuuden.

Urheilu

Luisteluguru Tiia Hurme kehuu Varissuon jäähallin uutta jäädytystekniikkaa

Varissuon jäähallissa on uudella jäädytystekniikalla tehty jää. Uuden jäädytystekniikan tavoitteena on entistä parempi jään laatu. Jäädytystekniikalla tavoitteellaan sitkeää, liukasta, kirkasta sekä energiatehokasta jäätä.

Maalivahtilupaus Ada Liljeström: ”Unelmoin, että pääsisin Helmarien matkaan”

Ada Liljeströmin vahvat otteet on pistetty merkille maajoukkuevalmentajien keskuudessa.

Suomen naisten jalkapallomaajoukkue selvitti tiensä EM-lopputurnaukseen jo viime vuoden puolella. Helmarit eivät jättäneet mitään epäselväksi, vaan voittivat oman karsintalohkonsa. Suomi joutuu kuitenkin itse kisoissa todella hurjaan kyytiin, sillä samaan alkulohkoon arvottiin Saksa, Espanja sekä Tanska. Jalkapallon mahtimaita kaikki.

Inter kaipaa hyökkäykseensä maalintekovoimaa Benjamin Källmanin lähdön myötä

Benjamin Källman on tehnyt viime vuosina tasaisesti tulosta Interin hyökkäyksessä.

Vielä keskiviikkoiltana Benjamin Källman nähtiin Kupittaan nurmella, kun Inter pudotti HJK:n jatkosta Suomen Cupissa. Sen jälkeen edessä ovat ulkomaan kentät. Toivottavasti pysyvämmin kuin muutaman vuoden takaisilla lainapesteillä, jotka eivät johtaneet läpimurtoon kansainvälisillä kentillä.

Otteluanalyysi: Inter pudotti Klubin cupista rankkareilla

Benjamin Källman nähtiin viimeistä kertaa Interin paidassa, ainakin toistaiseksi.

Inter kohtasi HJK:n jo kolmannen kerran tällä kaudella, nyt Suomen cupin puolivälierissä Kupittaalla. Inter voitti maalittoman varsinaisen peliajan jälkeen rangaistuskisassa maalein 5-4 ja eteni välieriin yhdessä FC Lahden, Kuopion Palloseuran ja HIFK:n kanssa. Inter kaikki laukaisijat eli Petteri Forsell , Benjamin Källman , Matias Ojala , David Haro ja Roger Bonet vetivät pallon verkkoon. HJK:lla onnistujia oli neljä ( David Browne , Anthony Olusanya , Pyry Soiri ja Arttu Hoskonen ) mutta kun kisan ensimmäinen ampuja eli Bojan Radulovic kiskaisi pallon taivaan tuuliin, eteni Inter jatkoon. Keskinäisissä kohtaamisissa voitot ovat Interin hyväksi 2-1.

Interin junioreita nimetty UEFA:n A-malliryhmäleirille

Interistä on nimetty yhteensä viisi 2006–07 syntynyttä junioria UEFA A -malliryhmäleirille. Leiri järjestetään Eerikkilän urheiluopistolla 4.–7. heinäkuuta.

Helmarit hioo EM-kuntoa Kupittaalla maanantaina

Suomen naisten A-maajoukkue pelaa toiseksi viimeisen EM-kisoihin valmistavan ottelunsa maanantai-iltana Kupittaalla. Kello 18.15 alkavassa ottelussa vastaan asettuu Japani.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.