Ratavarikkoa ollaan siirtämässä Iso-Heikkilään, kaupunki varautuu lunastamaan kiinteistöjä ratapihalla

Turussa valmistellaan nykyisen rautatieaseman vieressä sijaitsevalle ratapiha-alueelle mittavaa areena- ja elämyskeskushanketta. Sen mahdollistamiseksi Turun kaupungin, VR-Yhtymä Oyj:n ja hanketta toteuttavan Turun Ratapihan Kehitys Oy:n välistä kumppanuussopimusta esitetään jatkettavaksi 30.6.2023 saakka.

Asiaa käsitellään Turun kaupunginhallituksessa maanantaina 23. toukokuuta. Toteutuakseen asia vaatii myös VR-Yhtymä Oyj:n hallituksen hyväksynnän. VR:n hallitus on koolla vielä toukokuussa.

Kaupunki haluaa varmistaa VR:n omistaman ratavarikon siirron ratapihalta Iso-Heikkilään. Siirto on välttämätön elämyskeskushankkeen toteutumiseksi aikataulussaan.

Kaupunginhallitukselle esitetään myös, että kaupungin ja VR Yhtymä Oyj:n välille solmitaan vaihtoehtoinen ratapiha-alueen asemakaavoittamista koskeva kumppanuussopimus ja alueen kiinteistöjen hankintaa koskevat ehdolliset kauppakirjat.

Sopimuksilla turvattaisiin elämyskeskushankkeen toteuttamisen edellytykset tilanteessa, jossa Turun Ratapihan Kehitys Oy (TRK) ei pystyisikään toteuttamaan hanketta.

– Haluamme, että areena- ja elämyskeskushanke toteutuu, siksi esitämme kumppanuussopimuksen jatkamista. Samalla huolehdimme siitä, että Tunnin juna käynnistyy ja lähijunaliikenne voi alkaa. Meidän on kuitenkin varauduttava mahdollisiin muutoksiin ja valmistauduttava itse ratapihan alueelle syntyvän uuden kaupunginosan tuloon, sanoo Turun pormestari Minna Arve.

Alueelle sijoittuisi myös matkakeskus.

Kaupunki, VR-Yhtymä ja Turun Ratapihan Kehitys Oy allekirjoittivat 11.12.2017 kumppanuussopimuksen Turun ratapiha-alueen ja asema-alueen kaavoituksen käynnistämisestä ja alueen kehittämisestä.

VR ja TRK allekirjoittivat hankeen asemakaavoitusvaiheen aikana kiinteistökaupan esisopimuksen VR:n omistamien maa-alueiden siirtymisestä TRK:n omistukseen. Kiinteistökaupan esisopimus kuitenkin raukesi samanaikaisesti kumppanuussopimuksen kanssa 31.12.2021. Kaikki osapuolet ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä kumppanuussopimuksen jatkosopimuksen.

Mikäli kiinteistökauppa TRK ja VR välillä toteutuu 30.6.2023 mennessä, Turun kaupunki vie asemakaavanmuutosehdotuksen hyväksymiskäsittelyyn. Tavoitteena on, että asemakaavamuutos olisi kaupunginvaltuuston käsittelyssä vuoden 2023 loppuun mennessä.

Turun kaupunkiseudun MAL-sopimuksen 2020-31 toteuttamiseksi kaupunki ja Väylävirasto allekirjoittivat 1.12.2021 sopimuksen Turun ratapihan kehittämisestä ja Kupittaa–Turku-kaksoisraiteen rakentamisesta (KuTu-hanke).

KuTu-hankkeen yhteydessä on ollut tarkoitus siirtää myös VR:n omistama ratavarikko Vähäheikkilän alueelle. Ratavarikon muutostöiden kustannukset ovat huomattavasti korkeammat, mikäli ne toteutetaan KuTu-hankkeesta erillisenä investointina ja ratavarikon erilliskustannusten kohoaminen saattaisi vaarantaa elämyskeskushankkeen taloudellisen kannattavuuden. VR on sitoutumassa Vähäheikkilän ratavarikon toteutukseen Väyläviraston asettamassa aikataulussa edellyttäen, että ratavarikon siirtokustannuksista aiheutuville investoinneille on turvattavissa rahoitus myös siinä tilanteessa, mikäli VR:n ja TRK:n välinen kiinteistökauppa ei toteutuisi 30.6.2023 mennessä.

VR:n varikkoalueen siirtämiseksi KuTu-hankkeen edellyttämässä aikataulussa ja elämyskeskushankkeen toimintaedellytysten turvaamiseksi, kaupunki ja VR ovat valmistelleet yhteistyössä ratapiha-alueen tulevaa asemakaavoitusta koskevan kumppanuussopimuksen ja kaksi siihen liittyvää ehdollista kiinteistökauppaa.

Mikäli TRK:n ja VR:n välinen kiinteistökauppa ei toteudu 30.6.2023 mennessä, käynnistävät kaupunki ja VR kaavoituskumppanuuden VR:n ratapiha-alueella omistamien konepajan ja rautatieaseman kiinteistön kehittämiseksi.

Kaupunki ja VR sopivat kumppanuussopimuksella ehdollisesta kiinteistökaupasta, jolla kaupunki sitoutuu ostamaan ratapiha-alueen mainitut kiinteistöt VR:ltä 35 013 761 euron peruskauppahinnalla.

Mikäli ratapiha-alueen kiinteistökauppa VR:n ja kaupungin välillä toteutuu ja alueen arvo kumppanuuskaavoituksen jälkeen voimaantulevassa asemakaavassa on suurempi kuin 35 013 761 euroa, tarkistetaan kauppahintaa asemakaavan lainvoimaistumisen jälkeen.

Järjestelyllä tavoitellaan ratavarikkoinvestoinnille rahoitusta etu-painotteisesti, sillä VR:n nykyinen ratavarikko sijaitsee kaupunkikehittämisen kannalta keskeisellä paikalla. Järjestely toteutetaan ainoastaan siinä tilanteessa, että TRK ei ole solminut elämyskeskushankkeen toteuttamiseksi esisopimukseen perustuvaa kiinteistökauppaa VR Yhtymän kanssa 30.6.2023 mennessä.

Rautatieaseman ja Konepajan kiinteistökaupat esitetään kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi ehdollisina siten, että kaupunginhallitus oikeutetaan toteuttamaan lopulliset kiinteistökaupat kaupungin ja VR:n välillä ainoastaan, mikäli Turun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ehdolliset kiinteistökaupat viimeistään 30.6.2022, TRK:n ja VR:n välinen kiinteistökauppa koskien samoja määräaloja ei ole toteutunut 30.6.2023 mennessä ja VR:n hallitus on hyväksynyt VR:n ja kaupungin väliset ehdolliset kiinteistökaupat viimeistään 30.11.2023.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Helteet keskeyttäneet kalastuslupien myynnin eri puolilla Suomea

Metsähallituksen kalastuskohteiden lupamyyntiä on jouduttu sulkemaan lämmenneiden vesien vuoksi eri puolilla maata. Monilla kohteilla veden lämpötila on noussut erityisesti lohikalojen kannalta jo kriittisen korkeaksi. Tällä hetkellä lupamyynti on keskeytetty kahdeksalla kohteella, ja tilannetta arvioidaan uudelleen 11.7. Asiakkaita kehotetaan siirtämään jo hankitut kalastusluvat myöhempään ajankohtaan.

Oletko huolissasi hintojen nousemisesta? – Näin saat rahasi riittämään

Kuluneen vuoden aikana inflaation nousu on ollut merkittävän suurta. Inflaatio heikentää rahanarvoa, mikä puolestaan johtaa hintojen nousemiseen. Kuluttajat voivat kuitenkin itse vaikuttaa siihen miten hintojen nousu näkyy arjessa. Kun hyödykkeiden hinnat nousevat, täytyy rahaa silloin saada säästöön jostain muusta. Listasimme tähän kahdeksan säästövinkkiä, miten saat rahasi riittämään, kun päivittäisten hankintojen hinnat nousevat.

Kansanedustaja Ritva Elomaa: Korkeimman oikeuden ennakkopäätös vaarantaa eläinten hyvinvoinnin

Perussuomalaisten kansanedustaja Ritva ” Kike ” Elomaa on jättänyt kirjallisen kysymyksen koskien eläinsuojeluviranomaisten toimivaltaa. Hän kysyy miten hallitus tulee tehostamaan eläinsuojeluviranomaisten toimintaa ja onko hallituksella tahtoa laajentaa eläinsuojeluviranomaisten toimivaltaa erityisesti eläinten omistusoikeudesta päättämisen suhteen.

Kadunrakennustöitä Juhana Herttuan puistokadulla

Kadunrakennustyö alkaa tiistaina 5. heinäkuuta Juhana Herttuan puistokadulla, välillä Juhana Herttuan puistokatu 16 – Ebba Brahen katu. Yksi ajokaista pois käytöstä molemmista ajosuunnista. Liikenne tulee ruuhkautumaan merkittävästi Juhana Herttuan puistokadulla aamu- ja iltalaivojen lähtöjen aikana.

Åbo Akademin varainhankinta sujui yli odotusten

Åbo Akademin varainhankintakampanja ylitti odotukset. Kohdennetun rahoituksen suurimpia vastaanottajia olivat kasvatustieteen, luonnontieteiden, humanististen tieteiden ja tekniikan koulutusalat.

Luisteluguru Tiia Hurme kehuu Varissuon jäähallin uutta jäädytystekniikkaa

Varissuon jäähallissa on uudella jäädytystekniikalla tehty jää. Uuden jäädytystekniikan tavoitteena on entistä parempi jään laatu. Jäädytystekniikalla tavoitteellaan sitkeää, liukasta, kirkasta sekä energiatehokasta jäätä.

Vähintään viiden huoneiston kiinteistöillä tulee olla tästä päivästä alkaen biojäteastia tai kompostori

Biojätteenkeräys laajenee Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) alueella uuden jätelain mukaisesti tänään perjantaina 1. heinäkuuta. Taajamassa sijaitsevilla viiden tai useamman huoneiston asuinkiinteistöillä tulee olla pihassa joko biojäteastia tai biojätekompostori viimeistään heinäkuun alusta alkaen.

Suomen Osuuspankin hallinto nimetty

Suupohjan Osuuspankin, Liedon Osuuspankin ja Piikkiön Osuuspankin sulautumisesta syntyneen Suomen Osuuspankin hallintovalinnat on julkistettu. Liedon Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Jussi Karttila valittiin pankin hallitukseen.

Kansanedustaja Sandra Bergqvist haluaisi Turun lentoasemalle lisää lentoyhteyksiä

Sandra Bergqvist.

Koronapandemia on vaikuttanut lentoliikenteeseen ympäri Suomea. Lentomatkojen kysyntä on jälleen kasvanut samalla kun lentoyhteyksien tarjonta Turun lentoasemalta on heikentynyt selvästi. Kansanedustaja Sandra Bergqvist (RKP) on huolestunut tästä kehityksestä.

Turun Herttuankulman asemakaava-alueen rakentaminen alkaa

Herttuankulman asemakaava-alueen rakentaminen alkaa tällä viikolla ja kestää lokakuuhun 2025 saakka. Tässä vaiheessa rakentaminen vaikuttaa liikennejärjestelyihin niin, että Juhana Herttuan puistokadulle tulee käyttöön kiertotie, joka on käytössä elokuun loppuun.

Merivartioston kyytiin voi loikata viikonloppuna Twitter-maratonissa

Länsi-Suomen merivartiosto (LSMV) järjestää tulevana viikonloppuna Twitter-maratonin. Twiitteriin ilmoitetaan jokainen saatu tehtävä 24 tunnin ajalta, työturvallisuuden ja asianomaisten yksityisyyden huomioiden.

Turku toisena Suomen Vuokranantajien kaupunkirankingissa

Suomen Vuokranantajien kaupunkirankingin kakkonen on jo toista kertaa peräkkäin Turku. Kaupunkirankingissa arvioidaan kaupunkien houkuttelevuutta asuntosijoittajan näkökulmasta eri mittareilla. Koronan vaikutukset kaupungin vuokra-asuntomarkkinaan ovat olleet kokonaisuutena vähäiset, mutta kiinnostus suurempia asuntoja kohtaan on kasvanut selvästi pandemian aikana. Vuokrien nousu oli Turussa koko maan nopeinta.

Itäharjun Prisman kierrätyspiste muuttaa

Turun Prisma Itäharjun yhteydessä sijaitseva Rinki-ekopiste on siirretty toiselle puolelle kaupan pihaa. Syynä ovat rakennustyöt. Rinki-ekopisteellä kerätään muovi-, kartonki-, lasi- ja metallipakkauksia sekä kodin pienmetallia. Lisäksi Ringin kumppanit keräävät pisteellä paperia ja vaatteita.

Turun yliopisto ylitti viiden miljoonan euron keräystavoitteensa

Turun yliopiston tohtoripromootio toukokuussa 2022.

Turun yliopisto on kerännyt lahjoituksia yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä noin 5,2 miljoonaa euroa valtion vastinrahakaudella 15.6.2020–30.6.2022. Vastinrahakausi päättyy tänään. Turun yliopiston tavoite oli kerätä 5 miljoonaa euroa.

Sinilevien määrä nousussa rannikkovesissä

Sinilevä on runsastunut merialueilla, ja havainnot painottuvat Saaristomeren sisä- ja välisaaristoon. Avomerialueen sinilevähavainnot sijoittuvat enimmäkseen ulkosaariston suojaisiin kohtiin. Myös järvissä on havaittu vähäisiä määriä sinilevää, Säkylän Pyhäjärvellä runsaamminkin.

Uudet tuulivoimapuistot liki kolminkertaistavat Naantalin Energian tuulisähkötuotannon

Parhan tuulivoimapuisto.

Pyhäjoen Parhan tuulivoimapuisto ja Haapaveden Hankilan tuulivoimapuisto lähes kolminkertaistavat Naantalin Energian nykyiset tuulisähkön tuotanto-osuudet. Uudet tuulivoimapuistot vihittiin käyttöön peräkkäisinä päivinä 29. ja 30. kesäkuuta. Ne tuottavat jatkossa merkittävän osan Naantalin Energian myymästä tuulisähköstä. Molempien puistojen rakennuttajana on Puhuri Oy, josta Naantalin Energian osakkuusyhtiö Katternö Kraft Oy omistaa suuren osuuden.

Matkustamiseen liittyvät koronatoimet päättyvät Suomen rajoilla huomisesta alkaen

Koronapandemiaan liittyvät terveysturvallisuustoimet Suomen rajanylityspisteillä päättyvät. Perjantaista 1.7. lähtien matkustajien ei enää tarvitse esittää koronarokotuksiin tai sairastettuun tautiin liittyviä todistuksia maahan tultaessa eikä käydä koronatestissä. Koronaan liittyvien terveysturvallisuustoimien päättymien koskee sekä Suomen sisä- että ulkorajoja. Sisäraja tarkoittaa Suomen ja muun EU- tai Schengen-alueen välistä rajaa ja ulkoraja Suomen ja EU- tai Schengen-alueen ulkopuolisen alueen rajaa.

Kysely: Lähes puolet suomalaisista on sitä mieltä, että hyvä seksi päättyy aina orgasmiin

Kaalimato.comin keväällä 2022 toteuttamasta tutkimuksesta selviää, että 12 prosenttia suomalaisista kokee orgasmin aiheuttavan paineita seksin aikana. Monet kokevat enemmän paineita seksikumppanin tulemisesta kuin omasta orgasmistaan: jopa 27 prosenttia kertoo kokevansa epäonnistuneensa, jos seksikumppani ei saa orgasmia seksin yhteydessä.

Urheilu

Luisteluguru Tiia Hurme kehuu Varissuon jäähallin uutta jäädytystekniikkaa

Varissuon jäähallissa on uudella jäädytystekniikalla tehty jää. Uuden jäädytystekniikan tavoitteena on entistä parempi jään laatu. Jäädytystekniikalla tavoitteellaan sitkeää, liukasta, kirkasta sekä energiatehokasta jäätä.

Maalivahtilupaus Ada Liljeström: ”Unelmoin, että pääsisin Helmarien matkaan”

Ada Liljeströmin vahvat otteet on pistetty merkille maajoukkuevalmentajien keskuudessa.

Suomen naisten jalkapallomaajoukkue selvitti tiensä EM-lopputurnaukseen jo viime vuoden puolella. Helmarit eivät jättäneet mitään epäselväksi, vaan voittivat oman karsintalohkonsa. Suomi joutuu kuitenkin itse kisoissa todella hurjaan kyytiin, sillä samaan alkulohkoon arvottiin Saksa, Espanja sekä Tanska. Jalkapallon mahtimaita kaikki.

Inter kaipaa hyökkäykseensä maalintekovoimaa Benjamin Källmanin lähdön myötä

Benjamin Källman on tehnyt viime vuosina tasaisesti tulosta Interin hyökkäyksessä.

Vielä keskiviikkoiltana Benjamin Källman nähtiin Kupittaan nurmella, kun Inter pudotti HJK:n jatkosta Suomen Cupissa. Sen jälkeen edessä ovat ulkomaan kentät. Toivottavasti pysyvämmin kuin muutaman vuoden takaisilla lainapesteillä, jotka eivät johtaneet läpimurtoon kansainvälisillä kentillä.

Otteluanalyysi: Inter pudotti Klubin cupista rankkareilla

Benjamin Källman nähtiin viimeistä kertaa Interin paidassa, ainakin toistaiseksi.

Inter kohtasi HJK:n jo kolmannen kerran tällä kaudella, nyt Suomen cupin puolivälierissä Kupittaalla. Inter voitti maalittoman varsinaisen peliajan jälkeen rangaistuskisassa maalein 5-4 ja eteni välieriin yhdessä FC Lahden, Kuopion Palloseuran ja HIFK:n kanssa. Inter kaikki laukaisijat eli Petteri Forsell , Benjamin Källman , Matias Ojala , David Haro ja Roger Bonet vetivät pallon verkkoon. HJK:lla onnistujia oli neljä ( David Browne , Anthony Olusanya , Pyry Soiri ja Arttu Hoskonen ) mutta kun kisan ensimmäinen ampuja eli Bojan Radulovic kiskaisi pallon taivaan tuuliin, eteni Inter jatkoon. Keskinäisissä kohtaamisissa voitot ovat Interin hyväksi 2-1.

Interin junioreita nimetty UEFA:n A-malliryhmäleirille

Interistä on nimetty yhteensä viisi 2006–07 syntynyttä junioria UEFA A -malliryhmäleirille. Leiri järjestetään Eerikkilän urheiluopistolla 4.–7. heinäkuuta.

Helmarit hioo EM-kuntoa Kupittaalla maanantaina

Suomen naisten A-maajoukkue pelaa toiseksi viimeisen EM-kisoihin valmistavan ottelunsa maanantai-iltana Kupittaalla. Kello 18.15 alkavassa ottelussa vastaan asettuu Japani.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.