Noin 200 000 suomalaista jäänyt tänä vuonna vaille palkkaansa

Suomalaisista palkansaajista yli joka kolmas tienaa nyt enemmän kuin vuosi sitten. He ovat saaneet tämän vuoden aikana palkankorotuksen. Suomessa maksettavat palkat ovat Tilastokeskuksen tuoreimman tilaston mukaan keskimäärin noin kuusi prosenttia suurempia kuin vuosi sitten. 15 prosenttia palkansaajista on tänä vuonna pyytänyt palkankorotusta.

Liki joka kymmenes, 8,9 prosenttia, suomalaisista ei ole saanut tänä vuonna palkkaansa aina ajallaan. Koska Suomessa on 2 193 000 palkansaajaa, 195 177 ei ole saanut palkkaansa sovitusti tänä vuonna. 14 prosenttia palkansaajista sanoo, ettei tilille tullut palkka ole tänä vuonna aina ollut euromääräisesti oikein.

Työn on elämän osa-alueena erittäin tärkeä 21 prosentille suomalaisista ja tärkeä 40 prosentille suomalaisista. 8,9 prosenttia kokee työn elämässään yhdentekeväksi. Kuitenkin 92 prosenttia pitää työssä jatkamisen kannalta työn sisältöä joko tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Tiedot selviävät Oikotien elokuussa tekemän kyselytutkimuksen vastauksista. Vastaajia oli 866.

Yli joka kolmas, 35 prosenttia, suomalaisista palkansaajista tienaa nyt enemmän kuin vuosi sitten. Suomessa maksettavat palkat ovat Tilastokeskuksen tuoreimman tilaston mukaan keskimäärin noin 6 prosenttia suurempia kuin vuosi sitten. Tilasto on kesäkuulta. Palkansaajista 15 prosenttia on tänä vuonna pyytänyt palkankorotusta.

– Arjessa on tällä hetkellä valitettavan paljon epävarmuuksia, mutta suomalaisen työelämän kokonaisuudessa niitä on vähemmän. Työttömyysprosentti on poikkeuksellinen matala 7,1 prosenttia, työpaikkoja on tarjolla runsaasti ja palkat ovat nousseet. Toki on huomioitava inflaatio eli hintojen nousu. Noussut palkkataso tulee siis tarpeeseen. Varmaankin inflaatio on myös osasyy tämän vuoden palkankorotuksiin, Oikotie Työpaikkojen johtaja Joonas Pihlajamaa sanoo.

Kaikki eivät edelleenkään ole palkkaansa tyytyväisiä. Lähes joka kolmas suomalainen, 31,5 prosenttia, katselee parhaillaan uutta työpaikkaa. Heistä valtaosa, 47 prosenttia, kertoo vaihtoaikeiden syyksi nimenomaan halun saada enemmän palkkaa. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa heinäkuussa 2022 palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli 3 205 euroa. Alin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 2 080 euroa tai vähemmän. Ylin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 4 751 euroa tai enemmän.

Tiedot selviävät Oikotien elokuussa tekemän kyselytutkimuksen vastauksista. Kyselytutkimus toteutettiin Tori.fi:ssä, jossa käy kuukausittain noin 2,7 miljoonaa kävijää. Vastaajia oli 866, joista 55 prosenttia on naisia, 42 prosenttia miehiä. Kolme prosenttia määritteli itsensä luokkaan muut tai ei halunnut vastata.

Palkanmaksuun liittyvät ongelmat ovat olleet tänä vuonna tapetilla Helsingin kaupungin palkanmaksuskandaalin takia. Helsingin kaupunki on Suomen suurin työllistäjä. Se työllistää noin 38 000 ihmistä. Heistä tuhannet ovat jääneet tänä vuonna kokonaan vaille palkkojaan tai saaneet tililleen väärin laskettuja palkkasummia.

– Liki joka kymmenes, 8,9 prosenttia, suomalaisista ei ole saanut tänä vuonna palkkaansa aina ajallaan. Osuus on yllättävän iso. Tällaiset palkanmaksuongelmat tulivat teemana pinnalle Helsingin tilanteen takia. Suomessa on 2 193 000 palkansaajaa eli palkkaa saavaa 18–74-vuotiasta. Heistä noin 200 000 ei ole saanut tänä vuonna palkkaansa sovitusti, Pihlajamaa toteaa.

Ongelmia on palkanmaksun lisäksi palkanlaskussa: 14 prosenttia suomalaisista sanoo, ettei tilille tullut palkka ole tänä vuonna aina ollut euromääräisesti oikein.

Työn on elämän osa-alueena erittäin tärkeä 21 prosentille suomalaisista ja tärkeä 40 prosentille suomalaisista. 8,9 prosenttia kokee työn elämässään yhdentekeväksi.

– Kun lähes joka kymmenes on sitä mieltä, että työ ei näyttele elämässä minkäänlaista roolia, työnantajien on syytä huomioida asia. Ilmiössä saattaa näkyä pätkätöiden yleistyminen, mikä voi aiheuttaa sen, ettei työpaikkaan kiinnitytä. Voi myös olla, että varsinkin nuoremmat sukupolvet eivät enää ankkuroi identiteettiään työpaikkansa. Viime aikoina on noussut esiin esimerkiksi quiet quitting -ilmiö. Se kuvastaa ihmisten tarvetta erottaa työ muusta elämästä. Toki on aina ihmisiä, joille työ ei ole elämässä keskeistä, eikä sen tarvitsekaan olla, Pihlajamaa kertoo.

Kuitenkin 92 prosenttia pitää työssä jatkamisen kannalta työn sisältöä joko tärkeänä tai erittäin tärkeänä.

Uutta työtä katsellaan myös muista syistä kuin paremman palkan toivossa. Kyselyyn vastanneista 26 prosenttia etsii uutta pestiä siksi, että he haluavat miellyttävämmän työn. 21 prosenttia haluaa paremmat työolot ja 18 prosenttia kaipaa miellyttävämpää johtamista. 12 prosenttia miettii joustavampia työaikoja tai sitä, että työsuhteen jatkuminen nykyisellä työnantajalla tuntuu epävarmalta. Joka kymmenes etsii uutta työpaikkaa siksi, että haluaa nykyistä joustavammat etätyömahdollisuudet.

Suomalaisista 42 prosenttia on tyytyväisiä nykyiseen työnantajaansa. Melko tyytyväisiä on 36 prosenttia. Hiukan useampi kuin joka viides eli 22 prosenttia on työnantajaansa joko tyytymätön eli melko tyytymätön.

Uuden työpaikan lisäksi suomalaiset ovat kiinnostuneita uudelleenkouluttautumisesta. Sitä harkitsee tällä hetkellä 27 prosenttia. Aloista kiinnostavin on IT-ala, jonka valitsisi 11 prosenttia. Seuraavaksi eniten kiinnostavat rakennusala ja terveydenhoito. Kummankin valitsisi kymmenen prosenttia vastaajista.

Jos alaa valittaessa ei tarvitsisi miettiä palkan suuruutta, suomalaiset työskentelisivät mieluiten viihde- ja kulttuurialalla. Näin vastaa 14 prosenttia. Muita unelma-aloja ovat yllättäen terveydenhoito sekä tutkimusala ja matkailuala.

Halu vaihtaa työpaikkaa ei ole jäänyt ajatuksen tasolle. Oikotien Työpaikat-palvelussa oli elokuussa 23 prosenttia enemmän kävijöitä kuin viime vuoden elokuussa. Palvelun kautta haettiin elokuussa töitä viikoittain keskimäärin 19 prosenttia useammin vuoden takaiseen verrattuna.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Kaavoituksen uskottavuus koetuksella

Pukkilan massalaitoksen suojelumerkintä poistuu. Rakennus aiotaan purkaa.

Pukkilan asemakaava tuli voimaan vuonna 2020. Alueelle on tulossa noin 2 500 asukasta. Vanha kaakelitehdas sai kaavassa suojelumerkinnän. Tehtaan piti jäädä seudun keskuspaikaksi ja muistoksi teollisesta historiasta. Se piti muuttaa yhteisökäyttöön.

Lemmikeille ja omistajille julistetaan joulurauha

Mikaelinkirkolla julistetaan eläimille joulurauha.

Joulun rauha kuuluu myös eläimille. Perinteisiä eläinten joulurauhan julistuksia vietetään taas Turussa Mikaelinkirkolla ja Maarian pappilan pihapiirissä. Kaarinan kirkolla järjestetään lemmikkien hartaus.

Bergqvist: Maatalouden kannattavuutta parannettava

Kansanedustaja Sandra Bergqvist (r.) piti ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron, kun eduskunta päivän täysistunnossa käsitteli opposition välikysymystä suomalaisen maatalouden kriisistä ja kotimaisen ruuantuotannon turvaamisesta tulevaisuudessa.

Arkkipiispantalon kokonaisuudesta uusi rakennussuojelupäätös

Arkkipiispan virka-asunnon vanhassa asetussuojelupäätöksessä ei ole ollut varsinaisia suojelumääräyksiä.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt 5. joulukuuta päätöksen arkkipiispantalon rakennussuojeluasiassa, joka otettiin vireille ELY-keskuksen omasta aloitteesta rakennusperinnön suojelusta annetun lain mukaisena asiana 17.12.2014.

Opioidikorvaushoidossa olevien määrä lisääntynyt

Opioidivieroitus- tai korvaushoidossa olevien määrä on kasvanut Suomessa. Vuoden 2019 lopulla hoidossa oli yhteensä 4 779 potilasta, joista valtaosa korvaushoidossa (4 729). Opioidikorvaushoidossa olleiden potilaiden määrä oli 44 prosenttia suurempi kuin vastaavassa selvityksessä vuonna 2015.

Uusi menetelmä korkean riskin sydänpotilaiden tunnistamiseen

Emilia Tuunainen.

FM Emilia Tuunainen kehitti määrityksen, jonka avulla pystytään löytämään suurimmassa riskissä olevat sepelvaltimotautipotilaat. Määrityksellä on myös mahdollista ennustaa tulevien sydäntapahtumien riskiä.

THL siirtyy ajallisen yhteyden seuraamisesta koronan aiheuttamien kuolemien raportointiin

THL:n koronaepidemian seurantaraportit muuttuvat torstaina 8. joulukuuta. Koronavirukseen liittyvän sairaalahoidon tietojen keräystapa muuttuu aiempaa yhtenäisemmäksi koko maassa. Tapauksia aletaan raportoida yhdessä muiden hengitystieinfektioiden aiheuttamien sairaalahoitoa vaativien tapausten kanssa.

Sähkökatkot maksimissaan kahden tunnin mittaisia, katkojen väliin pyritään jättämään noin kuuden tunnin tauko

Kuluttajiin kohdistuvat sähkökatkot ovat viimeisimpiä toimenpiteitä, joita sähköpulassa tehdään.

Turku Energia Sähköverkot Oy on varautunut sähköpulaan ja kierrätettäviin katkoihin omalla verkkoalueellaan. Turku Energia Sähköverkot Oy vastaa sähkön jakelusta Turun kaupungin alueella pois lukien Paattisten alue. Yhtiö on valmistautunut kierrättämään sähkökatkoja etukäteen määritellyn irtikytkentäsuunnitelman mukaisesti siten, että kriittiset kohteet on rajattu katkojen ulkopuolelle. Käytännössä kierrätettävät katkot koskevat koko kaupunkia, mutta osaa kaupunginosista ja niiden alueista kerrallaan.

Poliisi teki pikkujoululiikenteessä 53 000 puhalluskoetta, huumetapausten osuus nousussa

Poliisi valvoi rattijuopumusta pikkujoulujen painopisteaikoina ja seuraavina aamupäivinä kolmena viikonloppuna 18.11.–4.12. Koko maassa tehtiin yhteensä lähes 53 000 puhalluskoetta, mikä on moninkertainen määrä verrattuna aiempiin vuosiin, jolloin puhalluskokeiden tekotapaa ja myös määrää rajattiin koronan vuoksi.

K-Citymarket-ketjun Vuoden markkinoija 2022 -palkinto Turun Länsikeskukselle

K-Citymarket Länsikeskuksen kauppias Juha Jylli.

Turun K-Citymarket Länsikeskus on palkittu K-Citymarketin vuoden 2022 parhaana markkinoijana. Erityiskiitosta kauppa saa monikanavaisesta markkinoinnistaan, jossa eri kanavat ja yleisöt on huomioitu monipuolisesti.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen talousarvio aluevaltuustoon 98,6 miljoonaa euroa alijäämäisenä

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus esittää aluevaltuustolle hyväksyttäväksi hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2023–25. Valtion rahoituksen suuruus talousarviossa on 1 931,7 miljoonaa euroa. Talousarvion vuosikate on 50,4 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Lil Nas X ja Skrillex kiinnitetty Ruisrockiin

Behm tulee Ruisrockiin.

Lil Nas X ja Skrillex on kiinnitetty ensi kesän Ruisrockiin. Muita kansainvälisiä lisäyksiä festivaalille ovat PinkPantheress, Denzel Curry ja Yung Lean . Myös kotimainen musiikki on laajasti edustettuna Gettomasan , Haloo Helsingin! ja Jami Faltinin kaltaisin nimin.

Lähisuhdeväkivallasta kysyminen otettu rutiiniksi Raisiossa ja Ruskolla

Raisiossa ja Ruskolla on kiinnitetty huomiota lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn. Kaupungin työntekijöitä koulutetaan lähisuhdeväkivallan havaitsemiseen ja puheeksi ottamiseen.

Valon polku veti jokirannan täyteen kävijöitä – osa teoksista jatkaa Nuutinpäivään, kausivalot helmikuun loppuun

Love Boat jatkaa Förillä 13. tammikuuta asti.

Valon polku -valotapahtuma lunasti lupauksensa ja toi valoa paitsi kaupunkiin myös ihmisten mieliin. Tapahtuma keräsi runsaasti positiivista palautetta sekä kävijöiltä että tapahtuman taiteilijoilta.

Haagasta läheltä Aurajokea löytyi uusi pronssikautinen hiidenkiuas

Turun Haagasta löytynyt pronssikautinen hautaröykkiö oli löydettäessä tiheän kasvillisuuden peittämä. Muinaisjäännös ajoittuu pronssikaudelle 1500-500 eKr.

Turun Haagasta läheltä Aurajokea on löytynyt uusi, aiemmin tuntematon hautaröykkiö eli hiidenkiuas. Turun yliopiston arkeologian oppiaineen tutkimusten perusteella hauta ajoittuu pronssikaudelle noin 1500–500 eaa.

Jalkakäytävien liukkautta voidaan ennustaa

Sade ja nollan ympärillä sahaavat lämpötilat lisäävät liukastumisriskiä. Tämä selviää Ilmatieteen laitoksen tutkija Marjo Hipin väitöskirjatyöstä, jossa hän selvitti sään vaikutusta jalankulkijoiden liukastumisriskiin. Jalkakäytävien liukkautta voidaan ennustaa Ilmatieteen laitoksella kehitetyllä mallilla.

Katukaivoihin päätyvästä roskasta suurin osa muovia PSS ry:n kartoituksessa

Lähes 80 prosenttia löytyneestä roskasta oli muovia.

Pidä Saaristo Siistinä ry kartoitti kesällä kaupunkien katukaivoista löytyviä roskia Helsingissä, Lahdessa ja Turussa. Kunkin kaupungin muutamaan katukaivoon asennettiin kahden kuukauden ajaksi suodattimet. Kaiken kaikkiaan makroroskaksi lukeutuvia roskia kertyi suodattimiin yhteensä 680. Lähes 80 prosenttia löytyneestä roskasta oli muovia.

Koroilta välttyy, kun verojaan täydentää tammikuun aikana

Viime vuonna ennätyksellisen moni maksoi jäännösveroja eli mätkyjä, vaikka niiltä olisi voinut välttyä maksamalla lisäennakkoa. Kun verojaan täydentää tammikuun loppuun mennessä, niistä ei tarvitse maksaa korkoa. Lisäennakkoa kannattaa hyödyntää, jos on esimerkiksi saanut voittoja osakkeiden tai virtuaalivaluuttojen myynnistä.

Urheilu

TPS:n Lassi Lehtinen EHT-joukkueen maalille

Lassi Lehtinen.

Jääkiekon A-maajoukkueen kausi jatkuu ensimmäistä kertaa pelattavalla Sveitsin EHT-turnauksella, jonka Suomi aloittaa kotijäältä. Helsingin jäähallissa torstaina 15. joulukuuta pelattavaan otteluun saapuu vastustajaksi Tshekki. Ensi viikolla kotimaassa pääsee katsomaan myös MM-kisoihin valmistautuvien Tyttöleijonien otteita Vierumäellä, alle 16-vuotiaat pojat ottavat mittaa Ruotsista Oulun seudulla pelattavissa otteluissa.

TPS:llä täydellinen viikko F-liigassa

TPS jyrää sekä miesten että naisten F-liigassa.

TPS repäisi F-liigan kärjessä jo kahdeksan pisteen kaulan seuraaviin, kun se huipensi kolmen voiton viikkonsa kaatamalla kotona Kupittaalla OLS:n 4–1.

Eveliina Lehtiselle thainyrkkeilyn PM-kultaa

Turku Muay Thain Eveliina Lehtinen on voittanut alle 17-vuotiaiden PM-mestaruuden alle 57 kilon sarjassa. Lehtinen voitti finaalissa Ruotsin mestari Mitra Wetzelmayrin puhtaasti 3–0. Mestaruuden arvoa lisää se, että Lehtinen täytti vastikään vasta 15 vuotta. TMT:n salille tuli kisoissa myös PM-kulta, kun Ommi Mingsupphakun voitti 63,5-kiloisissa Ruotsin Linda Östergrenin kaikin tuomariäänin.

Suomen taekwondokärki mittelee mestaruuksista Kupittaalla

Ida Tammila on päässyt harjoittelemaan potkutekniikkaansa muutaman viikon Budokwai Taekwondon uudessa salissa Turun Pitkämäessä.

Joulukuun ensimmäisenä lauantaina Turussa Kupittaan urheiluhallissa käytäviin taekwondon SM-kisoihin on saapumassa käytännössä koko kotimaan kärki. Ottelupuolella kisoihin on tulossa koko MM-kisoihin osallistunut viiden hengen ryhmä Budokwai Taekwondoa edustavien Ida Tammilan , Pariisin olympialaisiin tähtäävän Niko Saarisen ja Jenna Ylösen johdolla.

Mikael Almén Interin takalinjoille

FC Interin tuorein pelaajahankinta on Mikael Almén . 22-vuotiaan puolustajan sopimus kattaa turkulaisseurassa kaudet 2023 ja 2024. Vasenjalkainen nuorukainen siirtyy Interiin vapaalla siirrolla, kun hänen sopimuksensa päättyi Ilveksen kanssa viime kauteen.

Puukkokatsomo: FBC Turun kovat oppirahat

Tuskin kukaan odotti FBC Turulta miesten F-liigassa marssia voitosta voittoon, mutta sarjanousijalle kauden alku on ollut matalista odotuksista huolimatta tuskainen.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.