Mustan aukon hiukkassuihkujen mysteeri ratkesi – paineaalto vaikuttaa hiukkasten kiihtymiseen

IXPE-avaruusobservatorio on oikealla ja vasemmalla puolella on blasaari Markarian 501. Blasaari on kaasu- ja pölykiekon ympäröimä musta aukko, jossa on Maahan osoittava kirkas korkeaenergisten hiukkasten suihku. Upotettu kuva näyttää suihkun suurienergiset hiukkaset (näkyvät kuvassa sinisinä). Kun hiukkaset osuvat paineaaltoon, joka on kuvattu valkoisena palkkina, hiukkasten energia kasvaa ja ne säteilevät röntgenalueella kiihtyessään. Siirtyessään pois paineaallosta ne lähettävät matalaenergistä säteilyä: ensin näkyvää valoa, sitten infrapuna- ja radioaaltoja. Kauempana paineaallosta magneettikentän viivat ovat kaoottisempia ja aiheuttavat enemmän turbulenssia hiukkasvirrassa. IXPE-avaruusobservatorio on oikealla ja vasemmalla puolella on blasaari Markarian 501. Blasaari on kaasu- ja pölykiekon ympäröimä musta aukko, jossa on Maahan osoittava kirkas korkeaenergisten hiukkasten suihku. Upotettu kuva näyttää suihkun suurienergiset hiukkaset (näkyvät kuvassa sinisinä). Kun hiukkaset osuvat paineaaltoon, joka on kuvattu valkoisena palkkina, hiukkasten energia kasvaa ja ne säteilevät röntgenalueella kiihtyessään. Siirtyessään pois paineaallosta ne lähettävät matalaenergistä säteilyä: ensin näkyvää valoa, sitten infrapuna- ja radioaaltoja. Kauempana paineaallosta magneettikentän viivat ovat kaoottisempia ja aiheuttavat enemmän turbulenssia hiukkasvirrassa. Kuva: Pablo Garcia (NASA/MSFC)

Blasaarit ovat kaukaisia galakseja, jotka kuuluvat tähtitaivaamme kirkkaimpiin kohteisiin. Tuore kansainvälinen tutkimus osoittaa, että blasaarien hiukkassuihkujen hiukkaset kiihtyvät paineaallon vaikutuksesta.

Blasaarit ovat galakseja, joiden keskustassa piilevä supermassiivinen musta aukko kerää galaksin keskustan materiasta ympärilleen kertymäkiekon ja syöksee navoiltaan voimakkaat hiukkas- ja plasmasuihkut vastakkaisiin suuntiin. Toinen näistä suihkuista osoittaa suoraan maata kohti, joten nämä kohteet loistavat meille erityisen kirkkaina.

Nature-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa tähtitieteilijät havaitsivat, että blasaarien korkeaenergiset hiukkaset selittyvät parhaiten hiukkassuihkussa kulkevalla paineaallolla. Havainto tehtiin NASA:n röntgenalueen polarisaation kuvantamiseen tarkoitetulla satelliitti IXPE:lla (Imaging X-ray Polarimetry Explorer). Tutkimuksen on mahdollistanut laaja kansainvälinen yhteistyö, jossa on mukana useita Suomen ESO-keskuksen ja Turun yliopiston tutkijoita.

– Olemme ratkaisseet 40 vuotta vanhan mysteerin. IXPE:n avulla löysimme vihdoin palapelin puuttuvan palan, joka kirkasti kokonaiskuvan näistä kohteista, sanoo Yannis Liodakis, tutkimuksen pääkirjoittaja sekä Suomen ESO-keskuksen tutkijatohtori.

Vuonna 2021 avaruuteen laukaistu Maata kiertävä NASA:n sekä Italian avaruusjärjestön IXPE-satelliitti havaitsee tähtitaivasta aivan uudella tavalla. IXPE:n avulla on mahdollista havaita polarisoitunutta röntgensäteilyä – toisin sanoen IXPE havaitsee röntgensäteiden sähkökentän keskimääräisen suunnan ja voimakkuuden. Röntgenalueen polarisaatiota ei voida havaita maanpinnalta käsin, sillä kaikki avaruuden röntgensäteily imeytyy ilmakehään.

Tuoreessa tutkimuksessa IXPE havaitsi Herkuleen tähdistössä, suuren elliptisen galaksin keskellä sijaitsevaa blasaaria nimeltä Markarian 501.

Tutkijat saivat selville, että blasaarien hiukkasuihkusta havaittavan röntgensäteilyn polarisaatioaste on korkeampi kuin näkyvällä valolla, joka puolestaan on korkeampi kuin radioaalloilla. Polarisoituneen valon suunta näillä kaikilla aallonpituuksilla oli kuitenkin sama ja myös hiukkassuihkun suuntainen.

Verrattuaan uutta IXPE:llä kerättyä tietoa teoreettisiin malleihin tähtitieteilijät huomasivat, että parhaiten havaintoja vastaava malli oli hiukkasia kiihdyttävä paineaalto. Paineaalto syntyy, kun jokin liikkuu ympäröivän aineen äänennopeutta kovempaa, kuten vaikkapa yliäänikoneen aiheuttama paineaalto Maan ilmakehässä.

Tutkijat eivät tarkastelleet tutkimuksessa paineaaltojen alkuperää, joka säilyy yhä mysteerinä. He kuitenkin arvelevat, että häiriö hiukkassuihkun virrassa voisi aiheuttaa ilmiön, jossa osa virrasta ylittää paikallisen äänennopeuden. Tämä voi olla seurausta korkeaenergisten hiukkasten törmäyksistä hiukkassuihkussa tai äkillisistä paineen muutoksista suihkun reuna-alueilla.

– Paineaallon ylittämällä alueella magneettikentän voimakkuus sekä hiukkasten sisältämä energia kasvavat. Energia tähän tulee paineaallon materian liike-energiasta, sanoo Alan Marscher, Bostonin yliopiston tähtitieteilijä, joka johtaa IXPE:llä tehtävää jättimäisten mustien aukkojen tutkimusta.

Kun hiukkaset kulkevat suihkussa ulospäin galaksin keskustasta, ne säteilevät ensin röntgenalueella, koska ne sisältävät valtavasti energiaa. Yhä kauemmas, paineaallon jälkeisen turbulentin alueen läpi liikkuessaan ne alkavat vähitellen menettää energiaa, jolloin ne säteilevät matalamman energian alueilla, kuten näkyvällä valolla ja lopulta radioaalloilla. Tätä voi verrata siihen, miten veden virtaus muuttuu pyörteiseksi vesiputouksen jälkeen, mutta tässä tapauksessa pyörteisyyden synnyttävät magneettikentät.

IXPE havainnoi Markarian 501 -blasaaria kolmen päivän ajan vuoden 2022 maaliskuun alkupuolella sekä uudelleen kaksi viikkoa myöhemmin. Samaan aikaan tähtitieteilijät tarkkailivat kyseistä blasaaria lukuisilla kaukoputkilla eri aallonpituusalueilta. Erityisessä roolissa tässä olivat Turun yliopiston omistamalla NOT-teleskoopilla (Nordic Optical Telescope) suoritetut näkyvän valon polarisaatiohavainnot, jotka mahdollistivat röntgenpolarisaatiohavaintojen asettamisen oikeaan perspektiiviin.

– NOT-teleskooppi on aina ollut blasaarien polarisaatiohavaintojen kulmakivi, sanoo Jenni Jormanainen, Suomen ESO-keskuksen ja Turun yliopiston väitöskirjatutkija, joka johti NOT-teleskoopilla tehtyjen havaintojen analyysia.

Optisen polarisaation havaintoja tehtiin Turun yliopistossa rakennetulla Turusta käsin ohjattavalla DIPol-2 polarimetrillä, joka on asennettuna 60 sentin kokoiseen Tohoku-kaukoputkeen Haleakalan observatoriolla Hawaijilla.

– Tällä instrumentilla olemme tehneet havaintoja useista tähtitieteellisistä kohteista, jotka kuuluvat erittäin tarkkojen polarisaatiomittausten tutkimusohjelmaamme, huomauttaa Vadim Kravtsov, DIPol-2 havainnoista vastannut Turun yliopiston väitöskirjatutkija.

Tutkijat jatkavat Markarian 501 -blasaarin havaintoja selvittääkseen, muuttuuko polarisaatio ajan myötä. IXPE:n kaksivuotisen lennon aikana sen tutkimusohjelmaan kuuluu lukuisia muita blasaareja, jotka voivat osaltaan raottaa pitkäaikaisten maailmankaikkeuden mysteerien verhoa.

– IXPE on osa ihmiskunnan edistystä luonnon ihmeiden ymmärtämisessä, Marscher sanoo.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Kaavoituksen uskottavuus koetuksella

Pukkilan massalaitoksen suojelumerkintä poistuu. Rakennus aiotaan purkaa.

Pukkilan asemakaava tuli voimaan vuonna 2020. Alueelle on tulossa noin 2 500 asukasta. Vanha kaakelitehdas sai kaavassa suojelumerkinnän. Tehtaan piti jäädä seudun keskuspaikaksi ja muistoksi teollisesta historiasta. Se piti muuttaa yhteisökäyttöön.

Lemmikeille ja omistajille julistetaan joulurauha

Mikaelinkirkolla julistetaan eläimille joulurauha.

Joulun rauha kuuluu myös eläimille. Perinteisiä eläinten joulurauhan julistuksia vietetään taas Turussa Mikaelinkirkolla ja Maarian pappilan pihapiirissä. Kaarinan kirkolla järjestetään lemmikkien hartaus.

Bergqvist: Maatalouden kannattavuutta parannettava

Kansanedustaja Sandra Bergqvist (r.) piti ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron, kun eduskunta päivän täysistunnossa käsitteli opposition välikysymystä suomalaisen maatalouden kriisistä ja kotimaisen ruuantuotannon turvaamisesta tulevaisuudessa.

Arkkipiispantalon kokonaisuudesta uusi rakennussuojelupäätös

Arkkipiispan virka-asunnon vanhassa asetussuojelupäätöksessä ei ole ollut varsinaisia suojelumääräyksiä.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt 5. joulukuuta päätöksen arkkipiispantalon rakennussuojeluasiassa, joka otettiin vireille ELY-keskuksen omasta aloitteesta rakennusperinnön suojelusta annetun lain mukaisena asiana 17.12.2014.

Opioidikorvaushoidossa olevien määrä lisääntynyt

Opioidivieroitus- tai korvaushoidossa olevien määrä on kasvanut Suomessa. Vuoden 2019 lopulla hoidossa oli yhteensä 4 779 potilasta, joista valtaosa korvaushoidossa (4 729). Opioidikorvaushoidossa olleiden potilaiden määrä oli 44 prosenttia suurempi kuin vastaavassa selvityksessä vuonna 2015.

Uusi menetelmä korkean riskin sydänpotilaiden tunnistamiseen

Emilia Tuunainen.

FM Emilia Tuunainen kehitti määrityksen, jonka avulla pystytään löytämään suurimmassa riskissä olevat sepelvaltimotautipotilaat. Määrityksellä on myös mahdollista ennustaa tulevien sydäntapahtumien riskiä.

THL siirtyy ajallisen yhteyden seuraamisesta koronan aiheuttamien kuolemien raportointiin

THL:n koronaepidemian seurantaraportit muuttuvat torstaina 8. joulukuuta. Koronavirukseen liittyvän sairaalahoidon tietojen keräystapa muuttuu aiempaa yhtenäisemmäksi koko maassa. Tapauksia aletaan raportoida yhdessä muiden hengitystieinfektioiden aiheuttamien sairaalahoitoa vaativien tapausten kanssa.

Sähkökatkot maksimissaan kahden tunnin mittaisia, katkojen väliin pyritään jättämään noin kuuden tunnin tauko

Kuluttajiin kohdistuvat sähkökatkot ovat viimeisimpiä toimenpiteitä, joita sähköpulassa tehdään.

Turku Energia Sähköverkot Oy on varautunut sähköpulaan ja kierrätettäviin katkoihin omalla verkkoalueellaan. Turku Energia Sähköverkot Oy vastaa sähkön jakelusta Turun kaupungin alueella pois lukien Paattisten alue. Yhtiö on valmistautunut kierrättämään sähkökatkoja etukäteen määritellyn irtikytkentäsuunnitelman mukaisesti siten, että kriittiset kohteet on rajattu katkojen ulkopuolelle. Käytännössä kierrätettävät katkot koskevat koko kaupunkia, mutta osaa kaupunginosista ja niiden alueista kerrallaan.

Poliisi teki pikkujoululiikenteessä 53 000 puhalluskoetta, huumetapausten osuus nousussa

Poliisi valvoi rattijuopumusta pikkujoulujen painopisteaikoina ja seuraavina aamupäivinä kolmena viikonloppuna 18.11.–4.12. Koko maassa tehtiin yhteensä lähes 53 000 puhalluskoetta, mikä on moninkertainen määrä verrattuna aiempiin vuosiin, jolloin puhalluskokeiden tekotapaa ja myös määrää rajattiin koronan vuoksi.

K-Citymarket-ketjun Vuoden markkinoija 2022 -palkinto Turun Länsikeskukselle

K-Citymarket Länsikeskuksen kauppias Juha Jylli.

Turun K-Citymarket Länsikeskus on palkittu K-Citymarketin vuoden 2022 parhaana markkinoijana. Erityiskiitosta kauppa saa monikanavaisesta markkinoinnistaan, jossa eri kanavat ja yleisöt on huomioitu monipuolisesti.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen talousarvio aluevaltuustoon 98,6 miljoonaa euroa alijäämäisenä

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus esittää aluevaltuustolle hyväksyttäväksi hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2023–25. Valtion rahoituksen suuruus talousarviossa on 1 931,7 miljoonaa euroa. Talousarvion vuosikate on 50,4 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Lil Nas X ja Skrillex kiinnitetty Ruisrockiin

Behm tulee Ruisrockiin.

Lil Nas X ja Skrillex on kiinnitetty ensi kesän Ruisrockiin. Muita kansainvälisiä lisäyksiä festivaalille ovat PinkPantheress, Denzel Curry ja Yung Lean . Myös kotimainen musiikki on laajasti edustettuna Gettomasan , Haloo Helsingin! ja Jami Faltinin kaltaisin nimin.

Lähisuhdeväkivallasta kysyminen otettu rutiiniksi Raisiossa ja Ruskolla

Raisiossa ja Ruskolla on kiinnitetty huomiota lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn. Kaupungin työntekijöitä koulutetaan lähisuhdeväkivallan havaitsemiseen ja puheeksi ottamiseen.

Valon polku veti jokirannan täyteen kävijöitä – osa teoksista jatkaa Nuutinpäivään, kausivalot helmikuun loppuun

Love Boat jatkaa Förillä 13. tammikuuta asti.

Valon polku -valotapahtuma lunasti lupauksensa ja toi valoa paitsi kaupunkiin myös ihmisten mieliin. Tapahtuma keräsi runsaasti positiivista palautetta sekä kävijöiltä että tapahtuman taiteilijoilta.

Haagasta läheltä Aurajokea löytyi uusi pronssikautinen hiidenkiuas

Turun Haagasta löytynyt pronssikautinen hautaröykkiö oli löydettäessä tiheän kasvillisuuden peittämä. Muinaisjäännös ajoittuu pronssikaudelle 1500-500 eKr.

Turun Haagasta läheltä Aurajokea on löytynyt uusi, aiemmin tuntematon hautaröykkiö eli hiidenkiuas. Turun yliopiston arkeologian oppiaineen tutkimusten perusteella hauta ajoittuu pronssikaudelle noin 1500–500 eaa.

Jalkakäytävien liukkautta voidaan ennustaa

Sade ja nollan ympärillä sahaavat lämpötilat lisäävät liukastumisriskiä. Tämä selviää Ilmatieteen laitoksen tutkija Marjo Hipin väitöskirjatyöstä, jossa hän selvitti sään vaikutusta jalankulkijoiden liukastumisriskiin. Jalkakäytävien liukkautta voidaan ennustaa Ilmatieteen laitoksella kehitetyllä mallilla.

Katukaivoihin päätyvästä roskasta suurin osa muovia PSS ry:n kartoituksessa

Lähes 80 prosenttia löytyneestä roskasta oli muovia.

Pidä Saaristo Siistinä ry kartoitti kesällä kaupunkien katukaivoista löytyviä roskia Helsingissä, Lahdessa ja Turussa. Kunkin kaupungin muutamaan katukaivoon asennettiin kahden kuukauden ajaksi suodattimet. Kaiken kaikkiaan makroroskaksi lukeutuvia roskia kertyi suodattimiin yhteensä 680. Lähes 80 prosenttia löytyneestä roskasta oli muovia.

Koroilta välttyy, kun verojaan täydentää tammikuun aikana

Viime vuonna ennätyksellisen moni maksoi jäännösveroja eli mätkyjä, vaikka niiltä olisi voinut välttyä maksamalla lisäennakkoa. Kun verojaan täydentää tammikuun loppuun mennessä, niistä ei tarvitse maksaa korkoa. Lisäennakkoa kannattaa hyödyntää, jos on esimerkiksi saanut voittoja osakkeiden tai virtuaalivaluuttojen myynnistä.

Urheilu

TPS:n Lassi Lehtinen EHT-joukkueen maalille

Lassi Lehtinen.

Jääkiekon A-maajoukkueen kausi jatkuu ensimmäistä kertaa pelattavalla Sveitsin EHT-turnauksella, jonka Suomi aloittaa kotijäältä. Helsingin jäähallissa torstaina 15. joulukuuta pelattavaan otteluun saapuu vastustajaksi Tshekki. Ensi viikolla kotimaassa pääsee katsomaan myös MM-kisoihin valmistautuvien Tyttöleijonien otteita Vierumäellä, alle 16-vuotiaat pojat ottavat mittaa Ruotsista Oulun seudulla pelattavissa otteluissa.

TPS:llä täydellinen viikko F-liigassa

TPS jyrää sekä miesten että naisten F-liigassa.

TPS repäisi F-liigan kärjessä jo kahdeksan pisteen kaulan seuraaviin, kun se huipensi kolmen voiton viikkonsa kaatamalla kotona Kupittaalla OLS:n 4–1.

Eveliina Lehtiselle thainyrkkeilyn PM-kultaa

Turku Muay Thain Eveliina Lehtinen on voittanut alle 17-vuotiaiden PM-mestaruuden alle 57 kilon sarjassa. Lehtinen voitti finaalissa Ruotsin mestari Mitra Wetzelmayrin puhtaasti 3–0. Mestaruuden arvoa lisää se, että Lehtinen täytti vastikään vasta 15 vuotta. TMT:n salille tuli kisoissa myös PM-kulta, kun Ommi Mingsupphakun voitti 63,5-kiloisissa Ruotsin Linda Östergrenin kaikin tuomariäänin.

Suomen taekwondokärki mittelee mestaruuksista Kupittaalla

Ida Tammila on päässyt harjoittelemaan potkutekniikkaansa muutaman viikon Budokwai Taekwondon uudessa salissa Turun Pitkämäessä.

Joulukuun ensimmäisenä lauantaina Turussa Kupittaan urheiluhallissa käytäviin taekwondon SM-kisoihin on saapumassa käytännössä koko kotimaan kärki. Ottelupuolella kisoihin on tulossa koko MM-kisoihin osallistunut viiden hengen ryhmä Budokwai Taekwondoa edustavien Ida Tammilan , Pariisin olympialaisiin tähtäävän Niko Saarisen ja Jenna Ylösen johdolla.

Mikael Almén Interin takalinjoille

FC Interin tuorein pelaajahankinta on Mikael Almén . 22-vuotiaan puolustajan sopimus kattaa turkulaisseurassa kaudet 2023 ja 2024. Vasenjalkainen nuorukainen siirtyy Interiin vapaalla siirrolla, kun hänen sopimuksensa päättyi Ilveksen kanssa viime kauteen.

Puukkokatsomo: FBC Turun kovat oppirahat

Tuskin kukaan odotti FBC Turulta miesten F-liigassa marssia voitosta voittoon, mutta sarjanousijalle kauden alku on ollut matalista odotuksista huolimatta tuskainen.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.