Viljelijöiden mielestä maanparannuskuitujen lisäys ja pellon rakennekalkitus parantavat maan muokkautuvuutta

Viljelijöiden kokemuksia rakennekalkin ja maanparannuskuidun käytöstä selvitettiin osana ympäristöministeriön rahoittamaa Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. Viljelijöiden kokemuksia rakennekalkin ja maanparannuskuidun käytöstä selvitettiin osana ympäristöministeriön rahoittamaa Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. Kuva: Sauli Jaakkola / Pyhäjärvi-instituutti

Maanparannuskuitu ja rakennekalkki näyttäisivät sopivan erityisen hyvin savipitoisille maille, joissa maan rakenne on ongelmallinen niin viljelyn kuin valumavesien hallinnan näkökulmasta. Rakennekalkin vaikutusten tutkimukseen osallistuneista viljelijöistä lähes kaikki kertoivat rakennekalkituksen tuoneen selvää parannusta maan rakenteeseen ja muokkautuvuuteen. Rakennekalkki muokattiin välittömästi levityksen jälkeen maan pintakerrokseen lautasmuokkaimella tai kultivaattorilla kahteen kertaan ristiin ajaen.

Kuitukäsittelyyn osallistuneista viljelijöistä puolet koki, että maanparannuskuitujen lisäys teki kylvöpohjasta paremmin muokkautuvaa. He olivat muokanneet maanparannuskuidun maahan kultivaattorilla tai kyntäneet sen kevyesti pintamaahan. Viljelijät huomasivat, että kuitukäsittely lisäsi maan orgaanista ainesta ja paransi tiiviiden savimaiden mururakennetta.

Viljelijöiden mukaan tiiviit ja saviset maat tuntuivat hyötyvän maanparannuskuidusta, ja kasvukaudella savisimpien peltolohkojen viljelykasvit kasvoivatkin paremmin kuidun levityksen jälkeen. Osa viljelijöistä ei osannut vielä arvioida maanparannuskuidun vaikutusta maan muokkautuvuuteen, koska lohkoilla tehdyt muokkaukset olivat olleet vähäiset kuidun levityksen jälkeen.

Kasvukausi alkoi kosteuden kannalta lupaavasti, mutta kasvukauden loppu oli kuivaa, mikä vähensi sadon määrää monin paikoin. Yli puolet viljelijöistä katsoi, että kevätviljan ja rypsin sato kasvoi hieman kompostoidun ravinnekuidun lisäämisen myötä. Muiden mielestä kuidulla ei ollut merkittävää vaikutusta sadon määrään. Maanparannuskuidun positiiviseksi vaikutukseksi katsottiin tasaisempi kasvusto, vaikka kasvukausi olikin vähäsateinen. Yksikään haastatelluista viljelijöistä ei huomannut kuidusta koituneen haittaa maaperälle tai viljelykasveille.

Haastavien olosuhteiden ja rakennekalkituksesta kuluneen lyhyen ajan jälkeen viljelijät eivät pystyneet vielä toistaiseksi arvioimaan rakennekalkin vaikutuksia satoon. Rakennekalkituilla lohkoilla viljelyksessä on ollut eri vilja- ja juurikasveja. Moni arveli kuitenkin, että vaikutuksia sadon määrään voi arvioida myöhemmin, kun käsittelystä on kulunut enemmän aikaa. Aiemmissa tutkimuksissa on kuitenkin todettu savimaiden rakennekalkituksella positiivisia vaikutuksia juurikassatoon.

Suurin osa viljelijöistä kertoi olevansa valmis käyttämään rakennekalkkia jatkossakin. Eniten rakennekalkissa viljelijöitä mietitytti rakennekalkin hinta suhteessa hyötyihin, mikä voi laskea intoa ottaa sitä laajempaan käyttöön. Haastatteluissa esille nousikin vahva toive rakennekalkin lisäämisestä osaksi maatalouden tukijärjestelmää.

Maanparannuskuidun osalta viljelijät rinnastivat sen hinnan lannoitteiden hintoihin. Viljelijöiden mielestä kuidusta koituvat kustannukset eivät saisi olla hyötyjä suuremmat. Viljelijät eivät kuitenkaan osanneet määritellä kuidulle sopivaa hintaa, jolla ostaisivat sitä, koska heillä ei ollut selkeää kokemusta ja tietoa kuidun viljelyhyödystä. Viljelijät toivoivatkin lisää tietoa maanparannuskuidun vaikutuksista sadon määrään. Jos kuitua saisi pellolleen ilmaiseksi, kaikki viljelijät olisivat valmiit ottamaan sitä sopiville peltolohkoilleen. Muutama viljelijä suosittelisi maanparannuskuitua naapureillekin.

– Rakennekalkilla on monia muitakin positiivisia vaikutuksia kuin vesistönsuojelu. Savimaan rakenne ja biologiset olosuhteet paranevat huomattavasti, maata muokatessa vetovastus pienenee, ja maalla on parempi vedenpidätyskyky. Pieneliötoiminnan parantuessa kasvit kasvavat ja voivat paremmin, kertoo tutkimukseen osallistunut viljelijä Tero Tuominen Eurajoelta.

Kun viljelijöiltä kysyttiin, olisivatko he halukkaita uusimaan maanparannuskuitukäsittelyn samalle peltolohkolle viiden vuoden päästä, mielipiteet vaihtelivat. Suurin osa oli uusimisen kannalla, jos siitä on hyötyä vesistöille. Maan rakenteen paraneminen ja lannoitehyöty nähtiin myös kuidun hyväksi puoleksi. Oikea-aikaista kuidun tuontia ja levitystä pidettiin tärkeänä, jotta maa ei tiivisty levityksen yhteydessä. Suurien peltolohkojen kohdalla olisi hyvä, jos kuidun tuonnille olisi useampi liittymäkohta, josta kuitua voisi tuoda pellolle. Näin koko liikenne ei kulkisi yhden ja saman kohdan kautta.

Viljelijöiden haastattelut tehtiin syksyllä osana ympäristöministeriön rahoittamaa Vesiensuojelun tehostamisohjelman Rakenne-Kuitu-hanketta. Rakennekalkki levitettiin pelloille syksyllä 2019 ja 2020. Kompostoidun ravinnekuidun levitys tapahtui syksyllä 2020 ja 2021. Maanparannusaineiden levitys toteutettiin Vesiensuojelun tehostamisohjelman hankerahoituksella peltovaltaisilla pienillä valuma-alueilla, joissa seurataan valumavesien laatua, jotta voidaan arvioida miten maanparannusaineet vaikuttavat ravinne- ja kiintoaineshuuhtoumiin.

Kyselyyn osallistui kuusi rakennekalkkia kokeillutta viljelijää Eurajoelta sekä kahdeksan maanparannuskuitua kokeillutta viljelijää Tuusulan alueelta. Viljelijöiltä kysyttiin kokemuksia rakennekalkin ja kompostoidun ravinnekuidun vaikutuksista maan muokkautuvuuteen ja satoon. Rakennekalkkikokeiluun osallistuneilta viljelijöiltä tiedusteltiin myös halukkuutta osallistua samantapaisiin tutkimuksiin jatkossa, mihin he vastasivat myöntävästi.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Wilma Murto Varsinais-Suomen paras urheilija, Jarno Koivunen paras valmentaja

Urheiluväki kokoontui Logomoon palkintogaalaan.

Logomossa juhlittiin varsinaissuomalaista urheiluvuotta 2022 yli 800 osallistujan voimin. Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (LiikU) ja järjestäjäkumppaneiden isännöimässä gaalassa jaettiin tunnustusta liikunnassa ja urheilussa menestyneille henkilöille ja tahoille.

Loton potti nousi kahteen miljoonaan euroon

Lotosta ei löytynyt kierroksella 4/2023 täysosumia, joten ensi viikolla Loton potissa on kaksi miljoonaa euroa.

Säästyykö hoitajan aikaa?

Osa työnantajien edustajista ajaa voimakkaasti teknologian käytön huomioimista, jotta hoitohenkilökunnan määrää voidaan vähentää. Tutkimusnäyttö eri teknologisten sovellusten vaikutuksesta hoitohenkilökunnan ajankäyttöön kuitenkin puuttuu. Ennen kuin teknologian tuoma ajansäästö hoitotyöstä voidaan riippumattomalla tutkimuksella osoittaa, ei sen vaikutusta hoitajien ajankäyttöön voida todellisuudessa tietää.

Alarik Repo Turun Soitannollisen Seuran kunniapuheenjohtajaksi

Alarik Repo.

Suomen vanhin edelleen toimiva yhdistys Turun Soitannollinen Seura nimitti vuosikokouksessaan 21. tammikuuta kunniapuheenjohtajakseen Alarik Revon . Repo toimi seuran puheenjohtajana vuosina 1996–2010. Turun Soitannollisen Seuran orkesterissa hän on tähän mennessä soittanut 33 vuosijuhlakonsertissa.

Tutkimus: BA.1- ja BA.4–5-varianttiräätälöidyt koronarokotteet vähensivät vakavia tautitapauksia iäkkäillä

Tuoreen pohjoismaisen tutkimuksen mukaan BA.1- ja BA.4–5-koronarokotteet vähensivät vaikeita tautitapauksia iäkkäillä.

Taitaja2023-semifinaali järjestetään Turun Ammattiopistosäätiössä

Taitaja2023-kisan maalauksen ja tapetoinnin toinen semifinaali järjestetään Lausteella.

Vuosittain järjestettävän ammattitaidon SM-kilpailut eli Taitajan maalauksen ja tapetoinnin toinen semifinaali järjestetään Lausteella Turun Ammattiopistosäätiön tiloissa tiistaina 31. tammikuuta kello 9–15. Kisalajissa 404 käsiteltäviä töitä voivat olla muun muassa sisäseinäpintojen, sisäkattojen, lattioiden, ovien, ikkunapuitteiden, listoitusten, huonekalujen tai pattereiden maalaustyöt. Kilpailun arvioinnin pohjana käytetään osia pintakäsittelyalan perustutkinnon uudisrakennusmaalaus- ja rakennusten korjausmaalaus -tutkinnoista.

Työryhmä arvioimaan yksityisen turvallisuusalan ohjausta, valvontaa ja koulutusta

Sisäministeriö on asettanut työryhmän, joka arvioi yksityisen turvallisuusalan ohjausta, valvontaa ja koulutusta. Työryhmän tehtävänä on tehdä ehdotukset siitä, miten alan toimintaa voidaan kehittää.

TPS aloittaa Ykkösen Urheilupuiston Yläkentällä

TPS avaa Ykkösen kotipelinsä Urheilupuiston Yläkentällä. Kasper Hämäläinen kuuluu joukkueen johtaviin pelaajiin.

Miesten Ykkösen otteluohjelma on julkaistu. TPS:n osalta sarjapelit potkaistaan käyntiin lauantaina 15. huhtikuuta vierasottelulla tammisaarelaista EIF:ää vastaan.

Korkein hallinto-oikeus jätti tutkimatta valituksen uuden konserttitalon asemakaavamuutoksesta

Korkein hallinto-oikeus on jättänyt tutkimatta uuden konserttitalon asemakaavamuutoksesta tehdyn valituslupahakemuksen.

Sähkölämmitteisille omakotitaloille saattaa löytyä pian taas kysyntää

Sähkölämmitteisiä omakotitaloja on tällä hetkellä runsaasti myynnissä.

Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantasen mukaan nyt voisi olla oikea hetki hankkia sähkölämmitteinen omakotitalo, jos haaveena on asua omassa talossa. Sähkölämmitteisiä omakotitaloja on tällä hetkellä runsaasti myynnissä eri puolilla Suomea ja niiden hinnat ovat laskeneet suhteellisesti eniten kaikista omakotitalovaihtoehdoista. Sähkölämmitteisten talojen asumiskustannukset tulevat laskemaan merkittävästi sähkön hinnan ennustetun laskun myötä.

Eurojackpotin potti nousi noin 104 miljoonaan euroon, Raisioon 40 000 euron voitto Perjantai-Jokerista

Eurojackpot-arvonnasta ei löytynyt perjantaina (kierros 4/2023) täysosumia, joten ensi viikon tiistaina potissa on noin 104 miljoonaa euroa.

Talous pakottaa Tuto Volleyn luopumaan päävalmentaja Olli Kuoksasta

Olli Kuoksa tuli Turkuun tarkoituksenaan vetää monivuotinen projekti. Kuoksan aika Turussa päättyy kuitenkin jo tänä keväänä.

Lentopallon miesten Mestaruusliigan kevätkausi ehti hädin tuskin alkaa Tuto Volley tiedotti, ettei täksi kaudeksi Turkuun saapunut päävalmentaja Olli Kuoksa jatka seuran päävalmentajana kuluvan kauden jälkeen. Kuoksa siirtyy Hurrikaani-Loimaan päävalmentajaksi.

Rasekossa kaksi kaikille avointa vaatteiden kierrätystapahtumaa helmikuussa

Opiskelijat haluavat kannustaa kierrättämään vaatteita.

Raision seudun koulutuskuntayhtymä Rasekolle myönnettiin viime vuoden lopussa Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA:n toimesta oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti, jonka indikaattoreita ovat muun muassa kestävyystaitojen oppiminen ja ympäristövastuu.

Auto ojaan Liedossa, yksi kuoli

Liedossa kuoli liikenneonnettomuudessa yksi ja kolme kuljetettiin sairaalaan tarkistettavaksi perjantain ja lauantain välisenä yönä.

Luottamus takseihin romahtanut

Luottamus takseihin on romahtanut viidessä vuodessa, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta. Vuonna 2017 takseihin luotti reilut neljä viidestä (vähintään melko paljon 84 %), joulukuussa 2022 enää reilut kaksi viidestä (43 %). Epäluottamuksensa ilmaisi lähes joka toinen (48 %). Epäluottamus on myös tasaista kaikissa vastaajaryhmissä.

Maaseudun paikalliseen kehittämiseen 223 miljoonaa euroa

Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt 52 Leader-ryhmää eli paikallista toimintaryhmää rahoituskaudelle 2023–27. Päätöksellä ministeriö osoitti Leader-ryhmille maaseudun paikalliseen kehittämiseen 223 miljoonaa euroa.

Lasten matkaopas Turkuun -kirja nyt kaikilla Turun eskareilla

Turun kaupunki hankki Turkuseuran julkaiseman väritys- ja tehtäväkirjan esikouluihin. Reilut 1 600 kirjaa on nyt maksuttomasti koko ikäluokan käytössä.

Pienet tekijät voivat nostaa yllättävästi parkkipaikkavahinkojen korjauskustannuksia, perjantai yleisin vahinkopäivä

Melkein 60 prosentissa parkkipaikkakolareista kolarin aiheuttanut henkilö jää tuntemattomaksi tai ajaja kolaroi yksin.

Urheilu

Wilma Murto Varsinais-Suomen paras urheilija, Jarno Koivunen paras valmentaja

Urheiluväki kokoontui Logomoon palkintogaalaan.

Logomossa juhlittiin varsinaissuomalaista urheiluvuotta 2022 yli 800 osallistujan voimin. Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (LiikU) ja järjestäjäkumppaneiden isännöimässä gaalassa jaettiin tunnustusta liikunnassa ja urheilussa menestyneille henkilöille ja tahoille.

Puukkokatsomo: Interillä mahdollisuus markkinointiin

Anton Aaltonen.

FC Inter sai haaviinsa tammikuussa äärimmäisen kiinnostavan pelaajan, kun Anton Aaltosen siirtyminen HJK:n organisaatiosta Turkuun varmistui.

TPS aloittaa Ykkösen Urheilupuiston Yläkentällä

TPS avaa Ykkösen kotipelinsä Urheilupuiston Yläkentällä. Kasper Hämäläinen kuuluu joukkueen johtaviin pelaajiin.

Miesten Ykkösen otteluohjelma on julkaistu. TPS:n osalta sarjapelit potkaistaan käyntiin lauantaina 15. huhtikuuta vierasottelulla tammisaarelaista EIF:ää vastaan.

Talous pakottaa Tuto Volleyn luopumaan päävalmentaja Olli Kuoksasta

Olli Kuoksa tuli Turkuun tarkoituksenaan vetää monivuotinen projekti. Kuoksan aika Turussa päättyy kuitenkin jo tänä keväänä.

Lentopallon miesten Mestaruusliigan kevätkausi ehti hädin tuskin alkaa Tuto Volley tiedotti, ettei täksi kaudeksi Turkuun saapunut päävalmentaja Olli Kuoksa jatka seuran päävalmentajana kuluvan kauden jälkeen. Kuoksa siirtyy Hurrikaani-Loimaan päävalmentajaksi.

TPS jäädyttää Jukka Vilanderin pelinumeron

Hannu Virtaa onnittelemassa Jukka Vilander ja Heikki Leime

Turun Palloseuran 100-vuotisjuhlakauden huomionosoitukset huipentuvat helmikuun 18. päivä pelattavassa TPS-Ässät-ottelussa. TPS nostaa Gatorade Centerin katonrajaan legendaarisen hyökkääjän Jukka Vilanderin numerolla 12 varustetun pelipaidan.

Olli Santalahti kohtaa UFC-veteraanin

Olli Santalahti.

Vapaaottelija Olli Santalahden seuraava ottelu on Helsingissä 11. helmikuuta Cage 57 -tapahtumassa. Turkulainen kohtaa illan pääottelussa serbialaisen Stefan Sekulicin . 30-vuotias Sekulic on otellut urallaan kaksi tappiollista ottelua UFC:ssä vuosina 2018 ja 2021. Kaikkiaan serbi on otellut 21 ottelua, joista on voittanut 14. Tosin kolme viimeisintä kamppailua tappioon teknisellä tyrmäyksellä.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.