Ravintoverkon huipulla olevien lajien ympäristömyrkkykuorma kertoo Suomen rannikon meriekosysteemin tilasta

Riikka K. Vainio. Riikka K. Vainio. Kuva: Turun yliopisto

Ympäristömyrkkyjen kertyminen ravintoverkon huipulla oleviin lintulajeihin paljastaa, että Itämeren eliöstössä vuosikymmeniä esiintyneiden pysyvien yhdisteiden lisäksi Suomen rannikolla esiintyy myös joitain uusia ympäristömyrkkyjä, joiden käyttäytymistä ravintoverkossa ei tunneta hyvin.

FM Riikka K. Vainio tutki väitöskirjassaan metallien ja orgaanisten halogeeniyhdisteiden aiheuttamaa saastumista ja ympäristömyrkkyjen kulkeutumista Suomen rannikon ravintoverkossa keskittyen kolmeen ilmentäjälajiin: merikotkaan (Haliaeetus albicilla), merimetsoon (Phalacrocorax carbo) ja haahkaan (Somateria mollissima).

Nämä ravintoverkossa korkealla olevat lintulajit altistuvat usein ravintonsa kautta korkeammille pitoisuuksille kertyviä ja rikastuvia haitta-aineita kuin ravintoverkon pohjalla olevat lajit. Ravintoverkossa korkealla olevien lajien haitta-ainekuorma kuvastaa niiden alapuolella olevan ravintoketjun haitta-ainekuormaa, joten ne kertovat koko ravintoverkon tilasta.

Ensimmäisessä väitöskirjan osassa Vainio tutki, ilmentävätkö merikotkan ja merimetson pesäpoikaset happamista sulfaattimaista peräisin olevia metallipäästöjä. Rannikkoalueilla luonnollisesti esiintyvät happamat sulfaattimaat ovat yksi Suomen suurimmista metallien lähteistä.

Kaikkien metallien pitoisuudet merikotkan ja merimetson poikasissa olivat yleisesti matalia. Tutkimuksessa kuitenkin selvisi, että happamien sulfaattimaiden läheisyydessä kasvaneissa merikotkan poikasissa alumiinin ja koboltin, ja merimetson poikasissa mangaanin ja kuparin pitoisuudet olivat koholla verrattuna kaukana happamista sulfaattimaista syntyneisiin ja kasvaneisiin poikasiin.

– Lajien väliset eroavaisuudet siinä, minkä metallien pitoisuudet olivat koholla eri alueilla kasvaneissa poikasissa, liittyvät luultavasti eroihin lajien ekologiassa, kuten ravinnossa. Monien happamiin sulfaattimaiden yhdistettyjen metallien pitoisuuksissa ei ollut eroja happamien sulfaattimaiden läheisyydessä ja niistä kaukana kasvaneiden pesäpoikasten välillä, Vainio kertoo.

Tulos indikoi, että monet happamista sulfaattimaista peräisin olevat metallit eivät kulkeudu ravintoverkon huipulla oleviin lajeihin asti. Haitallisia metallipitoisuuksia saattaa silti esiintyä alemmilla ravintoverkon tasoilla.

Happamista sulfaattimaista peräisin olevien metallien lisäksi Vainio tutki elohopean ja orgaanisten halogeeniyhdisteiden kulkeutumista ja pitoisuuksia Saaristomeren ravintoverkossa.

Tutkimusten pohjana oli laaja aineisto, johon kuului näytteitä kolmesta lintulajista, kaloista sekä akvaattisista selkärangattomista. Tutkittujen orgaanisten halogeeniyhdisteiden joukossa oli Itämeren lajistossa jo vuosikymmeniä esiintyneitä POP-yhdisteisiin (eng. persistent organic pollutants) lukeutuvia haitta-aineita, kuten polykloorattuja bifenyylejä (PCB:t), useita torjunta-aineita, kuten DDT, bromattuja palonestoaineita sekä per- ja polyfluorattuja yhdisteitä.

Vanhojen, tunnettujen haitta-aineiden lisäksi Vainio tutki, löytyykö Saaristomereltä niin kutsuttuja uusia haitta-aineita, joiden pitoisuuksista ja käyttäytymisestä Itämeren ravintoverkossa on vain vähän tietoa.

Elohopeaa ja POP-yhdisteitä löytyi kaikista eliöryhmistä. Odotetusti elohopea ja suurin osa POP-yhdisteistä rikastuivat Saaristomeren ravintoverkossa, eli pitoisuudet olivat korkeimmat ravintoverkon huipulla olevissa lajeissa, erityisesti merikotkassa.

Erityisesti PCB:n ja DDT:n pitoisuudet olivat korkeampia kuin muiden yhdisteiden pitoisuudet.

– Havaitut elohopean ja POP-yhdisteiden pitoisuudet olivat kuitenkin yleisesti matalampia kuin 1900-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa. Tämä on seurausta aineille asetetuista käyttökielloista ja -rajoituksista, Vainio kertoo.

Tunnettujen POP-yhdisteiden lisäksi Saaristomereltä löytyi ensimmäistä kertaa perfluoroetyylisykloheksaanisulfonaattia (PFECHS), jota käytetään muun muassa lentokoneiden hydrauliikkanesteissä.

Yhdistettä löytyi kahdesta kalalajista, merimetsosta ja merikotkasta. Yhdisteen pitoisuudet kasvoivat kaloista merimetsoon ja edelleen merikotkaan, viitaten siihen, että yhdiste rikastuu Itämeren ravintoverkossa.

– Tulokset osoittavat, että vanhojen, jo vuosikymmeniä sitten rajoitettujen ja kiellettyjen, pysyvien haitta-aineiden lisäksi uusia haitta-aineita esiintyy Itämerellä. Vaikka monien uusien haitta-aineiden pitoisuudet vaikuttavat olevan vielä matalia verrattuna vanhoihin, kertyviin haitta-aineisiin, uusien haitta-aineiden mahdollinen kertyminen eliöihin ja rikastuminen ravintoverkossa voi aiheuttaa ongelmia tulevaisuudessa erityisesti ravintoverkkojen huippulajeille, Vainio sanoo.

Vainio esittää väitöskirjansa Apex avian species as sentinels for legacy and emerging contaminants in northern Baltic Sea coastal food webs julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 9. joulukuuta kello 12 (Turun kauppakorkeakoulu, LähiTapiola-sali, Rehtorinpellonkatu 3, Turku).

Vastaväittäjänä on professori Jussi Kukkonen (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena professori Veijo Jormalainen (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on ekologia.

Väitöstä voi seurata myös etänä.

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Wilma Murto Varsinais-Suomen paras urheilija, Jarno Koivunen paras valmentaja

Urheiluväki kokoontui Logomoon palkintogaalaan.

Logomossa juhlittiin varsinaissuomalaista urheiluvuotta 2022 yli 800 osallistujan voimin. Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (LiikU) ja järjestäjäkumppaneiden isännöimässä gaalassa jaettiin tunnustusta liikunnassa ja urheilussa menestyneille henkilöille ja tahoille.

Loton potti nousi kahteen miljoonaan euroon

Lotosta ei löytynyt kierroksella 4/2023 täysosumia, joten ensi viikolla Loton potissa on kaksi miljoonaa euroa.

Säästyykö hoitajan aikaa?

Osa työnantajien edustajista ajaa voimakkaasti teknologian käytön huomioimista, jotta hoitohenkilökunnan määrää voidaan vähentää. Tutkimusnäyttö eri teknologisten sovellusten vaikutuksesta hoitohenkilökunnan ajankäyttöön kuitenkin puuttuu. Ennen kuin teknologian tuoma ajansäästö hoitotyöstä voidaan riippumattomalla tutkimuksella osoittaa, ei sen vaikutusta hoitajien ajankäyttöön voida todellisuudessa tietää.

Alarik Repo Turun Soitannollisen Seuran kunniapuheenjohtajaksi

Alarik Repo.

Suomen vanhin edelleen toimiva yhdistys Turun Soitannollinen Seura nimitti vuosikokouksessaan 21. tammikuuta kunniapuheenjohtajakseen Alarik Revon . Repo toimi seuran puheenjohtajana vuosina 1996–2010. Turun Soitannollisen Seuran orkesterissa hän on tähän mennessä soittanut 33 vuosijuhlakonsertissa.

Tutkimus: BA.1- ja BA.4–5-varianttiräätälöidyt koronarokotteet vähensivät vakavia tautitapauksia iäkkäillä

Tuoreen pohjoismaisen tutkimuksen mukaan BA.1- ja BA.4–5-koronarokotteet vähensivät vaikeita tautitapauksia iäkkäillä.

Taitaja2023-semifinaali järjestetään Turun Ammattiopistosäätiössä

Taitaja2023-kisan maalauksen ja tapetoinnin toinen semifinaali järjestetään Lausteella.

Vuosittain järjestettävän ammattitaidon SM-kilpailut eli Taitajan maalauksen ja tapetoinnin toinen semifinaali järjestetään Lausteella Turun Ammattiopistosäätiön tiloissa tiistaina 31. tammikuuta kello 9–15. Kisalajissa 404 käsiteltäviä töitä voivat olla muun muassa sisäseinäpintojen, sisäkattojen, lattioiden, ovien, ikkunapuitteiden, listoitusten, huonekalujen tai pattereiden maalaustyöt. Kilpailun arvioinnin pohjana käytetään osia pintakäsittelyalan perustutkinnon uudisrakennusmaalaus- ja rakennusten korjausmaalaus -tutkinnoista.

Työryhmä arvioimaan yksityisen turvallisuusalan ohjausta, valvontaa ja koulutusta

Sisäministeriö on asettanut työryhmän, joka arvioi yksityisen turvallisuusalan ohjausta, valvontaa ja koulutusta. Työryhmän tehtävänä on tehdä ehdotukset siitä, miten alan toimintaa voidaan kehittää.

TPS aloittaa Ykkösen Urheilupuiston Yläkentällä

TPS avaa Ykkösen kotipelinsä Urheilupuiston Yläkentällä. Kasper Hämäläinen kuuluu joukkueen johtaviin pelaajiin.

Miesten Ykkösen otteluohjelma on julkaistu. TPS:n osalta sarjapelit potkaistaan käyntiin lauantaina 15. huhtikuuta vierasottelulla tammisaarelaista EIF:ää vastaan.

Korkein hallinto-oikeus jätti tutkimatta valituksen uuden konserttitalon asemakaavamuutoksesta

Korkein hallinto-oikeus on jättänyt tutkimatta uuden konserttitalon asemakaavamuutoksesta tehdyn valituslupahakemuksen.

Sähkölämmitteisille omakotitaloille saattaa löytyä pian taas kysyntää

Sähkölämmitteisiä omakotitaloja on tällä hetkellä runsaasti myynnissä.

Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantasen mukaan nyt voisi olla oikea hetki hankkia sähkölämmitteinen omakotitalo, jos haaveena on asua omassa talossa. Sähkölämmitteisiä omakotitaloja on tällä hetkellä runsaasti myynnissä eri puolilla Suomea ja niiden hinnat ovat laskeneet suhteellisesti eniten kaikista omakotitalovaihtoehdoista. Sähkölämmitteisten talojen asumiskustannukset tulevat laskemaan merkittävästi sähkön hinnan ennustetun laskun myötä.

Eurojackpotin potti nousi noin 104 miljoonaan euroon, Raisioon 40 000 euron voitto Perjantai-Jokerista

Eurojackpot-arvonnasta ei löytynyt perjantaina (kierros 4/2023) täysosumia, joten ensi viikon tiistaina potissa on noin 104 miljoonaa euroa.

Talous pakottaa Tuto Volleyn luopumaan päävalmentaja Olli Kuoksasta

Olli Kuoksa tuli Turkuun tarkoituksenaan vetää monivuotinen projekti. Kuoksan aika Turussa päättyy kuitenkin jo tänä keväänä.

Lentopallon miesten Mestaruusliigan kevätkausi ehti hädin tuskin alkaa Tuto Volley tiedotti, ettei täksi kaudeksi Turkuun saapunut päävalmentaja Olli Kuoksa jatka seuran päävalmentajana kuluvan kauden jälkeen. Kuoksa siirtyy Hurrikaani-Loimaan päävalmentajaksi.

Rasekossa kaksi kaikille avointa vaatteiden kierrätystapahtumaa helmikuussa

Opiskelijat haluavat kannustaa kierrättämään vaatteita.

Raision seudun koulutuskuntayhtymä Rasekolle myönnettiin viime vuoden lopussa Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA:n toimesta oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti, jonka indikaattoreita ovat muun muassa kestävyystaitojen oppiminen ja ympäristövastuu.

Auto ojaan Liedossa, yksi kuoli

Liedossa kuoli liikenneonnettomuudessa yksi ja kolme kuljetettiin sairaalaan tarkistettavaksi perjantain ja lauantain välisenä yönä.

Luottamus takseihin romahtanut

Luottamus takseihin on romahtanut viidessä vuodessa, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta. Vuonna 2017 takseihin luotti reilut neljä viidestä (vähintään melko paljon 84 %), joulukuussa 2022 enää reilut kaksi viidestä (43 %). Epäluottamuksensa ilmaisi lähes joka toinen (48 %). Epäluottamus on myös tasaista kaikissa vastaajaryhmissä.

Maaseudun paikalliseen kehittämiseen 223 miljoonaa euroa

Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt 52 Leader-ryhmää eli paikallista toimintaryhmää rahoituskaudelle 2023–27. Päätöksellä ministeriö osoitti Leader-ryhmille maaseudun paikalliseen kehittämiseen 223 miljoonaa euroa.

Lasten matkaopas Turkuun -kirja nyt kaikilla Turun eskareilla

Turun kaupunki hankki Turkuseuran julkaiseman väritys- ja tehtäväkirjan esikouluihin. Reilut 1 600 kirjaa on nyt maksuttomasti koko ikäluokan käytössä.

Pienet tekijät voivat nostaa yllättävästi parkkipaikkavahinkojen korjauskustannuksia, perjantai yleisin vahinkopäivä

Melkein 60 prosentissa parkkipaikkakolareista kolarin aiheuttanut henkilö jää tuntemattomaksi tai ajaja kolaroi yksin.

Urheilu

Wilma Murto Varsinais-Suomen paras urheilija, Jarno Koivunen paras valmentaja

Urheiluväki kokoontui Logomoon palkintogaalaan.

Logomossa juhlittiin varsinaissuomalaista urheiluvuotta 2022 yli 800 osallistujan voimin. Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (LiikU) ja järjestäjäkumppaneiden isännöimässä gaalassa jaettiin tunnustusta liikunnassa ja urheilussa menestyneille henkilöille ja tahoille.

Puukkokatsomo: Interillä mahdollisuus markkinointiin

Anton Aaltonen.

FC Inter sai haaviinsa tammikuussa äärimmäisen kiinnostavan pelaajan, kun Anton Aaltosen siirtyminen HJK:n organisaatiosta Turkuun varmistui.

TPS aloittaa Ykkösen Urheilupuiston Yläkentällä

TPS avaa Ykkösen kotipelinsä Urheilupuiston Yläkentällä. Kasper Hämäläinen kuuluu joukkueen johtaviin pelaajiin.

Miesten Ykkösen otteluohjelma on julkaistu. TPS:n osalta sarjapelit potkaistaan käyntiin lauantaina 15. huhtikuuta vierasottelulla tammisaarelaista EIF:ää vastaan.

Talous pakottaa Tuto Volleyn luopumaan päävalmentaja Olli Kuoksasta

Olli Kuoksa tuli Turkuun tarkoituksenaan vetää monivuotinen projekti. Kuoksan aika Turussa päättyy kuitenkin jo tänä keväänä.

Lentopallon miesten Mestaruusliigan kevätkausi ehti hädin tuskin alkaa Tuto Volley tiedotti, ettei täksi kaudeksi Turkuun saapunut päävalmentaja Olli Kuoksa jatka seuran päävalmentajana kuluvan kauden jälkeen. Kuoksa siirtyy Hurrikaani-Loimaan päävalmentajaksi.

TPS jäädyttää Jukka Vilanderin pelinumeron

Hannu Virtaa onnittelemassa Jukka Vilander ja Heikki Leime

Turun Palloseuran 100-vuotisjuhlakauden huomionosoitukset huipentuvat helmikuun 18. päivä pelattavassa TPS-Ässät-ottelussa. TPS nostaa Gatorade Centerin katonrajaan legendaarisen hyökkääjän Jukka Vilanderin numerolla 12 varustetun pelipaidan.

Olli Santalahti kohtaa UFC-veteraanin

Olli Santalahti.

Vapaaottelija Olli Santalahden seuraava ottelu on Helsingissä 11. helmikuuta Cage 57 -tapahtumassa. Turkulainen kohtaa illan pääottelussa serbialaisen Stefan Sekulicin . 30-vuotias Sekulic on otellut urallaan kaksi tappiollista ottelua UFC:ssä vuosina 2018 ja 2021. Kaikkiaan serbi on otellut 21 ottelua, joista on voittanut 14. Tosin kolme viimeisintä kamppailua tappioon teknisellä tyrmäyksellä.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.