Sijoitetun lapsen palvelupolkua ja koulunkäyntiä tukeva Sisukas-toimintamalli käyttöön myös Paimiossa

Sijoitettujen lasten koulunkäynnin palvelupolkua on kehitetty moniammatillisesti yhteistyössä Pesäpuu ry:n ja Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen kanssa. Kaarinan lisäksi mallin on nyt ottanut käyttöön Paimio.

Sisukas-toimintamallin rakentaminen Paimiossa aloitettiin syksyllä 2022 yhteisesti Kaarinan kanssa. Paimion osalta prosessi saatiin kuntoon kevään 2023 aikana ja toimintamalli otettiin nyt toukokuussa käyttöön virallisesti.

– Paimiossa Sisukas-toimintamalli koetaan tarpeelliseksi esimerkiksi siksi, että Paimiossa kahdessa lastensuojelulaitoksessa on myös kunnan ylläpitämiä koululuokkia, mutta se ei aina takaa kuntaan sijoitettavalle lapselle tai nuorelle oikeanlaista koulupolkua ja riittäviä tukitoimia. Ainakaan, jos sijoitusta suunniteltaessa ei ole tehty riittävää kartoitusta tai tiedonsiirto edellisestä koulusta ei ole ollut riittävää, kertoo Paimiossa toimintaa koordinoiva erityisopettaja Kaisa Alsi.

Toimintamalli selkiyttää lastensuojelun sosiaalityön, sijaishuoltopaikan ja perusopetuksen yhteistyötä ja toimijoiden roolia sijoitetun lapsen aloittaessa koulun uudessa sijoituskunnassaan.

– Tärkeää on myös lapsen ja nuoren omien toiveiden ja ajatusten kuuleminen elämänmuutosten keskellä. Tavoite on, että jokaisen lapsen koulupolku tukee lapsen kokonaisvaltaista elämää ja auttaa saavuttamaan elämässä niitä unelmia ja toiveita, joita hänellä elämäntilanteestaan riippumatta on, kertoo kehittäjäsosiaalityöntekijä Reetta Lindfors Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeesta.

Tukitoimien oikea-aikainen järjestyminen ja lapsen osallisuus tukevat koulun aloittamisen sujumista uudessa koulussa.

– Koulumenestys on tutkitustikin tärkein sijoitettua lasta suojaava sekä hänen elämänhallintaansa lisäävä tekijä aikuisuudessa. Sisukas-mallin avulla tuetaan lapsen yksilöllisiä vahvuuksia aikuisten kannattelevan verkoston avulla ja huomioidaan lapsen yksilölliset toiveet ja tarpeet.

Sisukas-toimintamallin hyötynä on erityisesti tiedonsiirron vahvistuminen lapsen mahdollisten tukitoimien osalta.

– Sosiaalityöntekijällä onkin tärkeä ja iso rooli siinä, että kaikki tarvittava tieto sijoitetun lapsen aiemmasta kouluhistoriasta ja mahdollisista tukitoimista siirtyy lapsen muuttaessa uuteen sijaishuoltopaikkaan ja mahdollisen koulunvaihdon yhteydessä, Lindfors sanoo.

Kun tieto lapsesta on vastaanotettu kunnan sivistystoimessa, lähetetään vastuusosiaalityöntekijälle tiedonkeruulomake. Mikäli yksikkö tai sijaisperhe vastaanottaa lomakkeen, tulee heidän toimittaa se vastuusosiaalityöntekijälle täytettäväksi.

– Tiedonkeruulomakkeen täyttäminen on lapsen vastuusosiaalityöntekijän tehtävä, mutta lomake voidaan täyttää myös yhteistyössä vastuusosiaalityöntekijän, huoltajien ja sijaishuoltopaikan kesken, Lindfors kertoo.

Kun tiedonkeruulomake on palautunut täytettynä Sisukas-tiimille, se järjestää tapaamisen lapsen kanssa. Kun tietojen ja tapaamisen perusteella selviää lapsen koulupaikka, pidetään lapsen asioissa yhteinen koulunaloituspalaveri. Tähän osallistuvat lapsen ja koulun edustuksen lisäksi lapsen oma sosiaalityöntekijä, sijaishuoltopaikan edustaja ja huoltajat mahdollisuuksiensa mukaan.

Myös Paimiossa on toive ennakoivasta toimintamallista. Olisi hyvä, että sijoittava sosiaalityöntekijä olisi yhteydessä jo ennen lapsen mahdollista Paimioon sijoituspäätöstä Paimion sivistystoimen Sisukas-tiimiin (sisukas@paimio.fi). Näin tiedetään ennalta, onko kunnalla mahdollisuutta vastata juuri tämän lapsen sivistyksellisten oikeuksien toteuttamisesta.

Mikäli lapsi on jo sijoitettu Paimioon, tulee viimeistään lapsen vastaanottaneen yksikön tai sijaisperheen ohjeistaa lapsen vastuusosiaalityöntekijää olemaan yhteydessä tiimiin.

Vaikka lapsi tai nuori asuu sijaishuoltoyksikössä Paimiossa, hänen asioistaan vastaa oma sosiaalityöntekijä lapsen kotikunnan hyvinvointialueelta. Sijaishuollon myötä lapsi voi siis asua myös toiseen hyvinvointialueeseen kuuluvassa kunnassa.

Sisukas-toimintamallin käyttöönotosta Paimiossa on pidetty yhteinen tapaaminen Paimion koulujen, oppilashuollon ja sijaishuoltoyksiköiden kesken. Varhan sosiaalityöntekijöille Sisukas-toimintamallin käyttöönotosta eri kunnissa informoidaan säännöllisesti.

– Hyvinvointialueen lastensuojelun sosiaalityön näkökulmasta Sisukas-toimintamallin rakennetta tullaan jatkossa hyödyntämään laajasti riippumatta siitä, onko kuntien perusopetuksessa jo olemassa Sisukas-tiimi tai ei. Toivottavaa kuitenkin on, että kunnat lähtevät rakentamaan yhteistyötä tukevaa toimintamallia hyvien kokemusten saattelemana, sanoo Lindfors.

Sisukas-toimintamallin sisäänajo kuntien järjestämään perusopetukseen jatkuu loppuvuoden aikana yhteistyössä Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen ja valtakunnallisen lastensuojelun kehittämisyhteisö Pesäpuun yhteistyönä. Syksylle on suunnitteilla Sisukas-toimintamallin verkkokoulutus kuntatoimijoille ja avoimia koulutuskokonaisuuksia sivistys- ja sosiaali- ja terveyspalveluiden parissa toimiville.

Aamuset-kaupunkiemdia (AKM)

Rikoksia, jännitystä ja huumaavaa rakkautta

Vares nähdään Naantalin Emma Teatterissa

Vares -komedia tuo näyttämölle rikoksia, jännitystä ja huumaavaa rakkautta, kaikkea, mitä kesäteatterissa viihtymiseen tarvitaan. Vares nähdään Naantalin Emma Teatterissa 1.6.–12.8.

Riskikäyttäytyminen yleistä lastensuojelun jälkihuollossa olevilla nuorilla

Valtaosalla lastensuojelun jälkihuollossa olevista nuorista havaittiin tuoreessa tutkimuksessa riskikäyttäytymistä, tavallisimmin päihteidenkäyttöä tai rahan käytön ongelmia. Moni ei ongelmistaan huolimatta turvautunut saatavilla oleviin tukipalveluihin. Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksella tehty tutkimus julkaistiin Journal of Advanced Nursing -lehdessä.

Jalo & Jalo ja tanskalainen BMS perustavat yhteisyrityksen, joka on yksi Euroopan suurimmista nostolava-autoyrityksistä

Uuden yhteisyrityksen JaloBMS:n toimitusjohtaja Sami Jalo (oikealla) ja hallituksen puheenjohtaja Jens Enggaard allekirjoittivat sopimuksen Kööpenhaminassa, jossa sijaitsee BMS:n suurin toimipiste.

Pohjoismaiden johtava nostolava-autoihin erikoistunut yritys, suomalainen Jalo & Jalo sekä tanskalainen BMS perustavat yhteisyrityksen. Uusi JaloBMS tarjoaa suurten nostolava-autojen palveluja telealalle, energiasektorille sekä tuulivoima- ja rakennusteollisuuteen ja suuntautuu vahvasti kansainvälisille markkinoille. Molemmat yritykset omistavat yhteisyrityksestä 50 prosenttia.

Takapuoli edellä puuhun

Ratapihan remontti käynnistyy.

Räjäytyksiä, louhintaa, pölyä ja melua. Mittavia liikennejärjestelyjä. Runsasta työmaaliikennettä. Kaksoisraiteen rakentaminen Kupittaan ja päärautatieaseman välille käynnistyy kesän korvalla toden teolla ja sillä on seurauksensa. Ensimmäisiä niistä on se, että Helsinginkatu katkaistaan hetkeksi kokonaan liikenteeltä, kun Nummen alikulkusilta puretaan.

Tee löytöjä kansantanssijoiden kirppikseltä

Mitä erilaisempia löytöjä voi tehdä Turun Kansantanssijoiden Ystävien kirpputorilla torstaina 1. kesäkuuta kello 16–20 kansantanssijoiden toimitilassa, Kalevantie 17. Kaupan on muun muassa kerran käytössä olleita ilmapatjoja, uusia ja vanhoja tanhukenkiä, t-paitoja sekä tauluja, astioita, tuoleja, retrovaatteita, lakanoita, tyynyliinoja ja pyyhkeitä. Yhdistykseltä voi myös vuokrata kansallispukuja.

Kvanttitieteilijät onnistuivat mittaamaan mikroaaltosäteilyn tehon ennennäkemättömällä tarkkuudella

Blueforsin kryogeenisen mittausjärjestelmän sisäosat.

Suurin osa kvanttitutkimuksesta tapahtuu äärimmäisen kylmissä lämpötiloissa, jotka tutkijat saavuttavat kryostaateiksi kutsutuilla superpakastimilla. Myös kokeissa käytettävät energiamäärät ovat äärimmäisen pieniä: kyse voi olla jopa fotonia eli valohiukkasta pienemmästä määrästä energiaa. Kvanttitutkimuksessa tehotasot pitää pystyä mittaamaan äärimmäisellä tarkkuudella – ja samalla ottaa huomioon tutkijoiden suuri haaste, eli lämpöenergian vaikutus mittaustuloksiin.

Jahtaamistilanteesta kehkeytyi törkeä ryöstö Turun yössä

Lounais-Suomen poliisi selvittää Turussa keskiviikkoyönä tapahtunutta törkeää ryöstöä sekä ryöstön yritystä. Mannerheiminpuistossa takaa-ajettua miestä pyydetään ottamaan yhteyttä poliisiin.

Asuntolainakanta supistui poikkeuksellisesti

Kotitalouksien asuntolainakanta poikkeuksellisesti supistui huhtikuussa 0,3 prosenttia vuodentakaisesta, kun vuosi sitten vastaavana aikana vuosikasvuvauhti oli 3,7 prosenttia. Sijoitusasuntolainakannan kasvuvauhdissa on tapahtunut nopeampi hidastuminen vuoden aikana. Huhtikuussa sijoitusasuntolainakanta (8,7 miljardia euroa) supistui vuodentakaisesta 1,1 prosenttia, kun vielä edellisvuonna vastaavana aikana sen vuosikasvuvauhti oli 7,3 prosenttia. Omistusasuntolainakanta (98,7 miljardia euroa) puolestaan supistui huhtikuussa vuodentakaisesta 0,3 prosenttia; vuoden 2022 huhtikuussa se kasvoi 3,4 prosentin vauhdilla.

Oda suunnittelee ruoan verkkokauppansa sulkemista Suomessa ja siirtymistä tarjoamaan yrityksille logistiikkaa palveluna

Oda suunnittelee nykyisen, kuluttajille suunnatun ruoan verkkokauppansa sulkemista Suomessa ja kartoittaa mahdollisuuksia jatkaa Suomessa tarjoten logistiikkaa palveluna (Logistics-as-a-Service) muille kaupan alan toimijoille. Oda aloittaa Suomessa henkilöstönsä kanssa muutosneuvottelut yrityksen tulevaisuudesta Suomessa.

Väitös: Koloniaaliset rakenteet läpäisevät edelleen eurooppalaista femi(ni)cide-tutkimusta

Aleida Luján Pinelo.

Aleida Luján Pinelo tarkasteli oikeustieteen väitöstutkimuksessaan, miten femi(ni)cide-käsite (naismurha) esiintyy länsieurooppalaisessa kontekstissa.

Lounaissuomalaisten syöpäjärjestöjen kuluvan vuoden apurahat haettavissa

Moikoisten Syöväntutkimussäätiön, Lounais-Suomen Saattohoitosäätiön ja Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen apurahat ovat haettavissa. Tänä vuonna apurahoja jaetaan 251 700 euroa.

Kaukolämpötyö katkaisee liikenteen Henrikinkadulla

Kaukolämpötyöt jatkuvat Henrikinkadulla 31.5.–16.6. Työ katkaisee moottoriajoneuvoliikenteen Henrikinkadulla Agricolankadun ja Naturankujan välillä.

Koulujen päättäjäisiä vietetään epävakaisessa säässä

Lämpötila nousee lauantaina ylimmillään noin 15 asteeseen. Sateita saadaan monin paikoin, lähinnä länsirannikolla ja Lapissa päivä on poutainen.

Kotimainen varhaisperuna ehtii lakkiaisiin

Kesäkuun puolivälissä varhaisperunan tarjonta kattaa jo vakiintuneen kysynnän.

Kesän ensimmäiset avomaan varhaisperunat kotimaasta ehtivät tarjolle lakkiaisiin. Kesäkuun puolivälissä tarjonta kattaa jo vakiintuneen kysynnän.

Huumaavat lääkkeet leviävät yhä nuorempien keskuudessa Turun seudulla, 13-vuotiaita sairaalahoidossa myrkytysoireiden vuoksi

Turun seudulla leviää huumaavia lääkkeitä ja kemikaaleja yhä nuorempien keskuudessa. Myrkytysoireiden vuoksi jopa 13-vuotiaita on ollut sairaalahoidossa. Lounais-Suomen poliisi ja Turun yliopistollinen keskussairaala (Tyks) varoittavat lääkkeiden väärinkäytön vakavista seurauksista.

Terveimmät suomalaiset asuvat Pohjanmaalla ja Uudellamaalla

Hyvinvointialueiden erot sairastavuudessa ja työkyvyttömyydessä 2019–2021, ikävakioidut indeksit.

Terveimmät suomalaiset asuvat Pohjanmaalla, Uudenmaan hyvinvointialueilla ja Helsingissä, sairaimmat Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Työkyvyttömyys on yleisintä Pohjois-Savossa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla ja vähäisintä Uudellamaalla.

Pohjoismaiden immunologit kokoontuvat Turkuun 4.–7. kesäkuuta

Skandinaavisen Immunologiayhdistyksen (Scandinavian Society for Immunology, SSI) vuosikokous ja kesäkoulu järjestetään 4.–7. kesäkuuta Turussa. Kaupunkiin saapuu lähes 300 alan asiantuntijaa.

Skuuttipartio tukemaan turvallista liikkumista Turussa

Skuuttipartio havainnoi, ratkaisee sähköpotkulautailun ongelmia ja tuottaa tietoa tulevien päätösten tueksi.

Tänä kesänä Turun kaupunki on lisännyt entisestään yhteistyötä sähköpotkulautaoperaattorien kanssa. Uutuutena kaupungin kaduilla kiertelee skuuttipartio, joka havainnoi ja ratkaisee sähköpotkulautailun ongelmia ja tuottaa tietoa tulevien päätösten tueksi.

Urheilu

FC TPS Turku Oy teki miljoonan liikevaihdolla yli puoli miljoonaa tappiota

Linus Rönnberg laukaisee ottelussa SalPaa vastaan. TPS käänsi pelin voitoksi. Talouspuolella tilikausi oli tappiollinen.

FC TPS Turku Oy:n tilikauden 2022 tulos oli 535 510 euroa tappiollinen. Yhtiön liikevaihto oli noin 1,05 miljoonaa euroa. Liikevaihto putosi edelliseen, Ykkösessä pelattuun kauteen 2021 nähden noin 43 000 euroa.

Tuto Volley etsii viimeistä palaa ilman kiirettä

Tuto Volley haluaa olla myös Jani Niskakankaan alaisuudessa vahva torjuntajoukkue.

Lentopallon Mestaruusliigan Tuto Volley on tehnyt kevään aikana kovasti töitä ensi kauden joukkueen kasaamisessa. Niinpä joukkue onkin ollut lähes valmiina jo toukokuun alusta lähtien.

Eetu Huuhtanen ja Jussi Niska Interistä Pikkuhuuhkajiin

Eetu Huuhtanen.

Alle 21-vuotiaiden maajoukkue (2002 ja myöhemmin syntyneet) pelaa kesäkuussa kaksi maaottelua. Syksyllä alkaviin EM-karsintoihin valmistautuva Pikkuhuuhkajat kohtaa Puolan (15.6.) ja Slovenian (20.6.) vieraissa.

Karppinen D-finaalin viides EM-soudussa

Olli-Pekka Karppisen urakka olympiasoudun EM-kilpailuissa Bledissä päättyi miesten yksikön D-finaalin viidenteen sijaan. Kilpailuiden ainoa suomalaissoutaja oli positiivisin mielin.

Åboraakkeli: F-liigan drafti – kuriositeetti vai muuta?

Kuka on kaikkien aikojen ensimmäinen F-liigaan varattu pelaaja ja mikä seura hänet varasi?

Otteluanalyysi: TPS ratkaisi rangaistuspotkusta, jota ei olisi pitänyt tuomita

Ratkaisun hetki. Erotuomari Lassi Siukkola näyttää SalPan Michael Johnille punaista ja pallo viedään pilkulle.

Dramaattinen ottelu. Kehnosti jalkapalloilun Ykkösen aloittanut TPS oli jälleen suurissa vaikeuksissa ”paikallispelissä” Salon Palloilijoita vastaan, mutta pystyi kuin pystyikin kääntämään pelin tappioasemasta voitoksi. Kotijoukkue sai merkittävää apua erotuomari Lassi Siukkolalta , joka kotipelissä Gnistania vastaan ajoi kentältä kevyin perustein TPS-pelaajan. Nyt punaista korttia katseli SalPan toppari Michael John , joka heittäytyi peittämään Joonas Lakkamäen laukausta.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.