Kesätyöntekijöiden tapaturmat kasvussa

Nuorten kesätyöntekijöiden tapaturmien määrä nousi selvästi kesällä 2022 kahteen edelliskesään verrattuna. Yksi syy voi olla se, että kesätöitä oli tarjolla aiempaa enemmän. Nuorten kesätyöntekijöiden tapaturmien määrä nousi selvästi kesällä 2022 kahteen edelliskesään verrattuna. Yksi syy voi olla se, että kesätöitä oli tarjolla aiempaa enemmän. Kuva: Tapaturmavakuutuskeskus

Kesätyöntekijöillä on monessa yrityksessä tärkeä rooli vakinaisten työntekijöiden lomailun varmistajana. Jotta kesä sujuisi hyvin ja turvallisesti, kannattaa kesätyöntekijöiden perehdytys suunnitella ja toteuttaa huolella. Monelle nuorelle kesätyö on ensimmäinen kosketus työelämään.

Nuorille eli 15–19-vuotiaille työntekijöille sattuu kesäkuukausina (kesä-, heinä- ja elokuu) keskimäärin noin 1 400 tapaturmaa. Tapaturmien määrä on ollut viime vuosina nousussa. Koronakesä 2020 oli poikkeuksellisen alhainen tapaturmien osalta. Luvut käyvät ilmi Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) tilastoista.

– Tilastojen perusteella kesäkuukausien jokaisena päivänä sattuu tapaturma 16 nuorelle työntekijälle. Valtaosa niistä on onneksi lieviä ja vaatii vain muutaman päivän sairasloman, mutta myös vakavampia, yli viikon sairaslomaa vaativia tapaturmia sattuu kesäisin sadoille, summaa johtaja Minna Niemi, joka työskentelee Fennialla lakisääteisten henkilövakuutusten parissa.

– Nämä tapaturmat ovat sattuneet joko töitä tehdessä tai kodin ja työpaikan välisellä matkalla.

Tuoreimmat tilastot ovat kesältä 2022, jolloin kesätöissä sattuneet työtapaturmat olivat jonkin verran kasvussa edellisiin vuosiin verrattuna. Koronapandemia vähensi kesätyöpaikkojen määrää vuonna 2020 ja tämä näkyi myös tapaturmatilastossa. Vuonna 2021 työtapaturmat kääntyivät jälleen nousuun ja viime kesänä määrä oli suurin kuuteen vuoteen.

– Kesätyöpaikkoja oli kesällä 2022 taas runsaasti tarjolla hieman hiljaisempien koronakesien jälkeen, joten kesätyötapaturmien kasvu johtunee pääosin tästä syystä.  

Nuorten kesätyöntekijöiden tapaturmien määrä nousi selvästi kesällä 2022 kahteen edelliskesään verrattuna. Yksi syy voi olla se, että kesätöitä oli tarjolla aiempaa enemmän. Lähde: Tapaturmavakuutuskeskus

Vahinkoja sattuu lähes kaikilla aloilla, mutta esimerkiksi vuokratyö, teollisuus sekä tukku- ja vähittäiskauppa nousevat tilastoissa selvästi esille. Näillä aloilla kesätyötehtävät ovat usein fyysistä työtä. Niissä käytetään myös työkoneita, joiden varomaton käsittely voi aiheuttaa tapaturmia. Lähes puolet vahingoista sattuu esineitä käsitellessä sekä käsikäyttöisiä työkaluja ja koneita käytettäessä. Miehille tapaturmia sattuu noin kaksi kertaa useammin kuin naisille.

– Nuoret tekevät usein esimerkiksi kunnallisella puolella töitä siima-, pensas- ja ruohonleikkureiden kanssa, jolloin sormet ovat kovilla, varsinkin jos suojavarustus ei ole kunnossa. Teollisuuden ja kaupan puolella moni haaveri tulee painavien taakkojen nostamisista ja kompastumisista.

Tyypillisiä vammoja ovat erilaiset pinnalliset haavat sekä venähdykset ja nyrjähdykset.

– Nuorten tapaturmat kumpuavat usein kokemattomuudesta. Ei osata olla riittävän varovaisia työkoneiden kanssa, tai ei vielä hallita turvallisen työnteon tapoja. Tämähän on aivan luonnollista, ja juuri sen vuoksi työnantajan kannattaa panostaa nuorten työntekijöiden perehdyttämiseen, Niemi sanoo.

Kesätyöntekijöiden sairaslomista tulee myös kustannuksia. Vaikka tapaturman hoitaminen menee työtapaturmavakuutukseen, voivat esimerkiksi nuoren poissaolosta aiheutuvat työjärjestelyt ja tuuraukset aiheuttaa lisäkustannuksia. Lomakauden keskellä saattaa myös olla vaikea löytää tuuraajaa loukkaantuneelle työntekijälle.

Vahinkoja sattuu lähes kaikilla aloilla, mutta tilastoissa korostuvat alat, joilla tehdään paljon fyysistä työtä tai käytetään työkoneita, joiden varomaton käsittely voi aiheuttaa tapaturmia. Lähde: Tapaturmavakuutuskeskus

Valtaosa nuorten kesätyöntekijöiden tapaturmista on lieviä haavoja ja pinnallisia vammoja. Noin kolmannes on sijoiltaanmenoja, tärähdyksiä ja sisäisiä vammoja. Lähde: Tapaturmavakuutuskeskus

Niemi korostaa, että tuttu työympäristö on kesätyöntekijälle turvallisempi. Laitteiden ja työvälineiden käyttöön, turvalliseen työskentelytapaan ja vahinkotilanteiden ohjeisiin pitää perehdyttää jo ennen työn aloittamista.

– Kattavan perehdyttämisen lisäksi kokeneempien työntekijöiden oma asenne ja esimerkki ovat avainasemassa. Kesätyöntekijät ovat osa työyhteisöä ja ottavat innokkaasti mallia muista työntekijöistä. Jos käytäntö ja ohjeet eivät vastaa toisiaan, usein käytäntö voittaa, Niemi muistuttaa.

Myös työkavereihin tutustuminen ja työssä viihtyminen ovat turvallisuuden kannalta tärkeitä asioita, mitä ei aina työkiireiden keskellä muista.

– Kun työkaverit ovat helposti lähestyttäviä, on apuakin helpompi pyytää ja mahdolliset ongelmat huomataan aikaisemmin. Perehdyttäminen on pääasiassa esihenkilön vastuulla, mutta siihen osallistuu koko työyhteisö, Niemi muistuttaa.

Nuoret ovat itse aiempaa vaativampia laadukkaan perehdytyksen suhteen ja haluavat esimerkiksi palautetta enemmän kuin aikaisemmin. Toisaalta nuori ei osaa asettua kokeneemman asemaan tai kyseenalaistaa saamaansa perehdytystä.

– Perehdyttäjällä on tässä todella suuri vastuu, koska suomalaiset ovat perinteisesti vähän huonoja kysymään ja pyytämään apua. Jos perehdyttäjä vain kysyy, että ymmärsikö uusi työntekijä varmasti, niin aika harva uskaltaa silloin myöntää, jos ei ymmärtänyt.

– Aina välillä kesätöissäkin sattuu yllättäviä tilanteita. Niihin voi varautua vain huolehtimalla, että perehdytykset ja toimintaohjeet on hoidettu kunnolla ja ihmiset tietävät, mitä tehdä. Silloin lunastetaan takaisin perehdytykseen panostettu työaika, toteaa Niemi.

Kesätyö on monelle nuorelle ensimmäinen työpaikka. Sen vuoksi on tärkeää huolehtia, että kesätyöntekijä tunnistaa ajoissa työn mahdolliset riskit ja osaa kiinnittää niihin huomiota.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Vahinkoja sattuu lähes kaikilla aloilla, mutta tilastoissa korostuvat alat, joilla tehdään paljon fyysistä työtä tai käytetään työkoneita, joiden varomaton käsittely voi aiheuttaa tapaturmia. Vahinkoja sattuu lähes kaikilla aloilla, mutta tilastoissa korostuvat alat, joilla tehdään paljon fyysistä työtä tai käytetään työkoneita, joiden varomaton käsittely voi aiheuttaa tapaturmia. Kuva: Tapaturmavakuutuskeskus
Valtaosa nuorten kesätyöntekijöiden tapaturmista on lieviä haavoja ja pinnallisia vammoja. Noin kolmannes on sijoiltaanmenoja, tärähdyksiä ja sisäisiä vammoja. Valtaosa nuorten kesätyöntekijöiden tapaturmista on lieviä haavoja ja pinnallisia vammoja. Noin kolmannes on sijoiltaanmenoja, tärähdyksiä ja sisäisiä vammoja. Kuva: Tapaturmavakuutuskeskus
Käsikäyttöisten työkalujen, esineiden ja koneiden käsittely aiheuttaa puolet nuorten kesätyöntekijöiden tapaturmista. Käsikäyttöisten työkalujen, esineiden ja koneiden käsittely aiheuttaa puolet nuorten kesätyöntekijöiden tapaturmista. Kuva: Tapaturmavakuutuskeskus

Riskikäyttäytyminen yleistä lastensuojelun jälkihuollossa olevilla nuorilla

Valtaosalla lastensuojelun jälkihuollossa olevista nuorista havaittiin tuoreessa tutkimuksessa riskikäyttäytymistä, tavallisimmin päihteidenkäyttöä tai rahan käytön ongelmia. Moni ei ongelmistaan huolimatta turvautunut saatavilla oleviin tukipalveluihin. Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksella tehty tutkimus julkaistiin Journal of Advanced Nursing -lehdessä.

Jalo & Jalo ja tanskalainen BMS perustavat yhteisyrityksen, joka on yksi Euroopan suurimmista nostolava-autoyrityksistä

Uuden yhteisyrityksen JaloBMS:n toimitusjohtaja Sami Jalo (oikealla) ja hallituksen puheenjohtaja Jens Enggaard allekirjoittivat sopimuksen Kööpenhaminassa, jossa sijaitsee BMS:n suurin toimipiste.

Pohjoismaiden johtava nostolava-autoihin erikoistunut yritys, suomalainen Jalo & Jalo sekä tanskalainen BMS perustavat yhteisyrityksen. Uusi JaloBMS tarjoaa suurten nostolava-autojen palveluja telealalle, energiasektorille sekä tuulivoima- ja rakennusteollisuuteen ja suuntautuu vahvasti kansainvälisille markkinoille. Molemmat yritykset omistavat yhteisyrityksestä 50 prosenttia.

Takapuoli edellä puuhun

Ratapihan remontti käynnistyy.

Räjäytyksiä, louhintaa, pölyä ja melua. Mittavia liikennejärjestelyjä. Runsasta työmaaliikennettä. Kaksoisraiteen rakentaminen Kupittaan ja päärautatieaseman välille käynnistyy kesän korvalla toden teolla ja sillä on seurauksensa. Ensimmäisiä niistä on se, että Helsinginkatu katkaistaan hetkeksi kokonaan liikenteeltä, kun Nummen alikulkusilta puretaan.

Tee löytöjä kansantanssijoiden kirppikseltä

Mitä erilaisempia löytöjä voi tehdä Turun Kansantanssijoiden Ystävien kirpputorilla torstaina 1. kesäkuuta kello 16–20 kansantanssijoiden toimitilassa, Kalevantie 17. Kaupan on muun muassa kerran käytössä olleita ilmapatjoja, uusia ja vanhoja tanhukenkiä, t-paitoja sekä tauluja, astioita, tuoleja, retrovaatteita, lakanoita, tyynyliinoja ja pyyhkeitä. Yhdistykseltä voi myös vuokrata kansallispukuja.

Kvanttitieteilijät onnistuivat mittaamaan mikroaaltosäteilyn tehon ennennäkemättömällä tarkkuudella

Blueforsin kryogeenisen mittausjärjestelmän sisäosat.

Suurin osa kvanttitutkimuksesta tapahtuu äärimmäisen kylmissä lämpötiloissa, jotka tutkijat saavuttavat kryostaateiksi kutsutuilla superpakastimilla. Myös kokeissa käytettävät energiamäärät ovat äärimmäisen pieniä: kyse voi olla jopa fotonia eli valohiukkasta pienemmästä määrästä energiaa. Kvanttitutkimuksessa tehotasot pitää pystyä mittaamaan äärimmäisellä tarkkuudella – ja samalla ottaa huomioon tutkijoiden suuri haaste, eli lämpöenergian vaikutus mittaustuloksiin.

Jahtaamistilanteesta kehkeytyi törkeä ryöstö Turun yössä

Lounais-Suomen poliisi selvittää Turussa keskiviikkoyönä tapahtunutta törkeää ryöstöä sekä ryöstön yritystä. Mannerheiminpuistossa takaa-ajettua miestä pyydetään ottamaan yhteyttä poliisiin.

Asuntolainakanta supistui poikkeuksellisesti

Kotitalouksien asuntolainakanta poikkeuksellisesti supistui huhtikuussa 0,3 prosenttia vuodentakaisesta, kun vuosi sitten vastaavana aikana vuosikasvuvauhti oli 3,7 prosenttia. Sijoitusasuntolainakannan kasvuvauhdissa on tapahtunut nopeampi hidastuminen vuoden aikana. Huhtikuussa sijoitusasuntolainakanta (8,7 miljardia euroa) supistui vuodentakaisesta 1,1 prosenttia, kun vielä edellisvuonna vastaavana aikana sen vuosikasvuvauhti oli 7,3 prosenttia. Omistusasuntolainakanta (98,7 miljardia euroa) puolestaan supistui huhtikuussa vuodentakaisesta 0,3 prosenttia; vuoden 2022 huhtikuussa se kasvoi 3,4 prosentin vauhdilla.

Oda suunnittelee ruoan verkkokauppansa sulkemista Suomessa ja siirtymistä tarjoamaan yrityksille logistiikkaa palveluna

Oda suunnittelee nykyisen, kuluttajille suunnatun ruoan verkkokauppansa sulkemista Suomessa ja kartoittaa mahdollisuuksia jatkaa Suomessa tarjoten logistiikkaa palveluna (Logistics-as-a-Service) muille kaupan alan toimijoille. Oda aloittaa Suomessa henkilöstönsä kanssa muutosneuvottelut yrityksen tulevaisuudesta Suomessa.

Väitös: Koloniaaliset rakenteet läpäisevät edelleen eurooppalaista femi(ni)cide-tutkimusta

Aleida Luján Pinelo.

Aleida Luján Pinelo tarkasteli oikeustieteen väitöstutkimuksessaan, miten femi(ni)cide-käsite (naismurha) esiintyy länsieurooppalaisessa kontekstissa.

Lounaissuomalaisten syöpäjärjestöjen kuluvan vuoden apurahat haettavissa

Moikoisten Syöväntutkimussäätiön, Lounais-Suomen Saattohoitosäätiön ja Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen apurahat ovat haettavissa. Tänä vuonna apurahoja jaetaan 251 700 euroa.

Kaukolämpötyö katkaisee liikenteen Henrikinkadulla

Kaukolämpötyöt jatkuvat Henrikinkadulla 31.5.–16.6. Työ katkaisee moottoriajoneuvoliikenteen Henrikinkadulla Agricolankadun ja Naturankujan välillä.

Koulujen päättäjäisiä vietetään epävakaisessa säässä

Lämpötila nousee lauantaina ylimmillään noin 15 asteeseen. Sateita saadaan monin paikoin, lähinnä länsirannikolla ja Lapissa päivä on poutainen.

Kotimainen varhaisperuna ehtii lakkiaisiin

Kesäkuun puolivälissä varhaisperunan tarjonta kattaa jo vakiintuneen kysynnän.

Kesän ensimmäiset avomaan varhaisperunat kotimaasta ehtivät tarjolle lakkiaisiin. Kesäkuun puolivälissä tarjonta kattaa jo vakiintuneen kysynnän.

Huumaavat lääkkeet leviävät yhä nuorempien keskuudessa Turun seudulla, 13-vuotiaita sairaalahoidossa myrkytysoireiden vuoksi

Turun seudulla leviää huumaavia lääkkeitä ja kemikaaleja yhä nuorempien keskuudessa. Myrkytysoireiden vuoksi jopa 13-vuotiaita on ollut sairaalahoidossa. Lounais-Suomen poliisi ja Turun yliopistollinen keskussairaala (Tyks) varoittavat lääkkeiden väärinkäytön vakavista seurauksista.

Terveimmät suomalaiset asuvat Pohjanmaalla ja Uudellamaalla

Hyvinvointialueiden erot sairastavuudessa ja työkyvyttömyydessä 2019–2021, ikävakioidut indeksit.

Terveimmät suomalaiset asuvat Pohjanmaalla, Uudenmaan hyvinvointialueilla ja Helsingissä, sairaimmat Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Työkyvyttömyys on yleisintä Pohjois-Savossa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla ja vähäisintä Uudellamaalla.

Pohjoismaiden immunologit kokoontuvat Turkuun 4.–7. kesäkuuta

Skandinaavisen Immunologiayhdistyksen (Scandinavian Society for Immunology, SSI) vuosikokous ja kesäkoulu järjestetään 4.–7. kesäkuuta Turussa. Kaupunkiin saapuu lähes 300 alan asiantuntijaa.

Skuuttipartio tukemaan turvallista liikkumista Turussa

Skuuttipartio havainnoi, ratkaisee sähköpotkulautailun ongelmia ja tuottaa tietoa tulevien päätösten tueksi.

Tänä kesänä Turun kaupunki on lisännyt entisestään yhteistyötä sähköpotkulautaoperaattorien kanssa. Uutuutena kaupungin kaduilla kiertelee skuuttipartio, joka havainnoi ja ratkaisee sähköpotkulautailun ongelmia ja tuottaa tietoa tulevien päätösten tueksi.

Kysely: Kaksi kolmasosaa suomalaisista huolissaan Suomen valtion velkaantumisesta

Erityisesti miehet, nuoret ja vanhukset ovat huolestuneet valtion velkaantumisesta. Velkaantumisen pelätään vaikuttavan erityisesti hyvinvointivaltion ylläpitoon ja oman vanhuuden turvaan. OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallion mukaan huoli velkaantumisesta on perusteltu, kun korkomenot ja hoivamenot kasvavat voimakkaasti samaan aikaan.

Urheilu

FC TPS Turku Oy teki miljoonan liikevaihdolla yli puoli miljoonaa tappiota

Linus Rönnberg laukaisee ottelussa SalPaa vastaan. TPS käänsi pelin voitoksi. Talouspuolella tilikausi oli tappiollinen.

FC TPS Turku Oy:n tilikauden 2022 tulos oli 535 510 euroa tappiollinen. Yhtiön liikevaihto oli noin 1,05 miljoonaa euroa. Liikevaihto putosi edelliseen, Ykkösessä pelattuun kauteen 2021 nähden noin 43 000 euroa.

Tuto Volley etsii viimeistä palaa ilman kiirettä

Tuto Volley haluaa olla myös Jani Niskakankaan alaisuudessa vahva torjuntajoukkue.

Lentopallon Mestaruusliigan Tuto Volley on tehnyt kevään aikana kovasti töitä ensi kauden joukkueen kasaamisessa. Niinpä joukkue onkin ollut lähes valmiina jo toukokuun alusta lähtien.

Eetu Huuhtanen ja Jussi Niska Interistä Pikkuhuuhkajiin

Eetu Huuhtanen.

Alle 21-vuotiaiden maajoukkue (2002 ja myöhemmin syntyneet) pelaa kesäkuussa kaksi maaottelua. Syksyllä alkaviin EM-karsintoihin valmistautuva Pikkuhuuhkajat kohtaa Puolan (15.6.) ja Slovenian (20.6.) vieraissa.

Karppinen D-finaalin viides EM-soudussa

Olli-Pekka Karppisen urakka olympiasoudun EM-kilpailuissa Bledissä päättyi miesten yksikön D-finaalin viidenteen sijaan. Kilpailuiden ainoa suomalaissoutaja oli positiivisin mielin.

Åboraakkeli: F-liigan drafti – kuriositeetti vai muuta?

Kuka on kaikkien aikojen ensimmäinen F-liigaan varattu pelaaja ja mikä seura hänet varasi?

Otteluanalyysi: TPS ratkaisi rangaistuspotkusta, jota ei olisi pitänyt tuomita

Ratkaisun hetki. Erotuomari Lassi Siukkola näyttää SalPan Michael Johnille punaista ja pallo viedään pilkulle.

Dramaattinen ottelu. Kehnosti jalkapalloilun Ykkösen aloittanut TPS oli jälleen suurissa vaikeuksissa ”paikallispelissä” Salon Palloilijoita vastaan, mutta pystyi kuin pystyikin kääntämään pelin tappioasemasta voitoksi. Kotijoukkue sai merkittävää apua erotuomari Lassi Siukkolalta , joka kotipelissä Gnistania vastaan ajoi kentältä kevyin perustein TPS-pelaajan. Nyt punaista korttia katseli SalPan toppari Michael John , joka heittäytyi peittämään Joonas Lakkamäen laukausta.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.